Boede otte måneder i campinghytte: Socialchef på flugt fra skimmelsvamp

Da hun selv arbejdede i en kommune, var systemet indrettet til at hjælpe folk i klemme. Nu synes Mette at systemet svigter

Mette foran sit gamle hus - og den campinghytte hun og sønnen boede i i 8 måneder sidste vinter.
Mette foran sit gamle hus - og den campinghytte hun og sønnen boede i i 8 måneder sidste vinter.

- Min søn og jeg har siden den 1.11.2015 været hjemløse og har bl.a. boet i vores bil i 4 måneder i sommer.

- Vi har også boet i campinghytte nr. 3 på Skibstrup Camping/Nordsjællands feriepark i Ålsgårde (fra 1.10.2016-31.5.2017).

- Der var ikke vand i hytten, så det var et helvede at bo der med min søn.

- I de seneste 1½ år har forsøgt at bede byrådet om hjælp. Forgæves.

I dag er 6 af de 28 rækkehuse tomme
Sådan indleder tidligere afdelingschef i Ølstykke Kommunes Social- og sundhedsforvaltning Mette D et brev til nationen! om den efter hendes og sønnens opfattelse, helt urimelige måde de er blevet behandlet på, af Helsingør Kommune.

Mette - som fra sit tidligere job kan huske en tid, hvor socialpolitikken var meget anderledes, og man gjorde rigtigt meget for at hjælpe borgere, der var i klemme - 'flygtede' nemlig sammen med sønnen fra deres rækkehus i Ålsgårde i efteråret 2015. Da havde de kæmpet med eftervirkningerne af to vandskader i tre år, men som du kan læse videre i Mettes  brev, så følte de ikke, at de og skimmelsvampen blev taget alvorligt.
Du kan læse kommunens syn på sagen nedenfor. Mettes brev fortsætter således:

Vi turde ikke flytte tilbage
- Efter 2 måneders genhusning i efteråret 2015, opdagede vi at boligselskabet kun havde fjernet gulvene, men ikke fjernet skimmelsvamp i badeværelset og i taget.

- Vi turde derfor ikke flytte tilbage. 

- I dag er 6 af de 28 rækkehuse på vores gamle adresse tomme, da folk er flyttet pga sygdom, frygt for sygdom og manglende tillid til boligselskabet.

- Afdelingen har ellers haft venteliste før hen, men er ikke længere et attraktivt sted.

Se selv: Der er kommet nye tegl efter at vi flyttede
- Vi kan se, at der er kommet nye tegl på 'vores' hus, så det er åbenbart repareret efter at vi flyttede.

 

Kommunen mener vi skulle være blevet boende
- Akutboligkontoret og borgmesteren mener, at det er vores egen skyld, at vi er hjemløse.

- De mener altså, at vi skulle være blevet boende i sundhedsskadelig skimmelsvamp i yderligere 3 år.

- Men vi blev jo netop hundesyge af at bo der i 3 år, så vi flygtede derfra.

- Jeg er cand.scient.pol. og BA i filosofi, og stik tosset over, hvor elendigt Helsingør kommune og boligselskabet opfører sig, skriver Mette, og i det svar som Helsingør Kommune har sendt til nationen!, bliver der netop peget på, at Mette blev tilbudt at flytte tilbage til boligen tilbage i 2015:

Kommunen: Kan godt forstå du er frusteret
- Først og fremmest vil jeg sige, at jeg godt kan forstå, at du er frustreret over din situation.

- Du skriver om problemerne med skimmelsvamp i din tidligere bolig.

- Kommunen fik din henvendelse om skimmelsvamp i Vingen 46 den 11. oktober 2012, og boligen blev besigtiget med din deltagelse den 12. oktober 2012.

- Kommunens medarbejder konstaterede, at Boliggården, som var udlejeren, havde foranlediget at skaden på taget og inddækning ved tagvindue var blevet udbedret, og grundlaget for skimmelsvampen derfor var fjernet.

- Du blev samtidig bedt om at kontakte din læge med henblik på måling af skimmelsvamp i blodet.

Men du valgte selv at I ikke skulle flytte tilbage
- Jeg er blevet oplyst om, at kommunen henlagde sagen som afsluttet, da der ikke var yderligere henvendelse fra dig i sagen.

- Efterfølgende har boligen været igennem en skimmelsvamp sanering, og du har valgt ikke at flytte tilbage i boligen efter renoveringen.

- Ligeledes har du i brevet og ved møde beskrevet, at du er flyttet fra dit og dit søns midlertidige ophold hos din mor.

- Center for Børn, Unge og Familier har, som oplyst ved samtalen den 20. oktober 2016, mulighed for via Serviceloven at sørge for ”tag over hovedet” til din søn, men at centeret ikke har mulighed for at sørge for husly til dig.

- Skulle det lykkes for jer at finde en bolig, vil du kunne søge om indskudslån mv. for at du og din søn kan fortsætte med at bo sammen.

Vi kan ikke anvise dig en bolig
- En evt. bevilling skal vurderes på baggrund af den konkrete bolig og muligheden for fremover at afholde huslejeudgiften.

- Du har også været til samtale i Center for Job og Uddannelse, der har vejledt om at søge bolig hos andre boligselskaber end Boliggården.

- Jobcenterets hovedfokus er på at hjælpe dig i beskæftigelse.

- Vi har undersøgt, om du kunne komme i betragtning til en af kommunens 25%-boliger, dvs. boliger, som kommunen får stillet til disposition af boligselskaberne.

- Desværre må vi meddele dig, at Helsingør Kommune ikke vurderer, at du opfylder betingelserne for en anvist bolig.

- Dette skyldes, at du er selvforskyldt boligløs, da du valgte at opsige din tidligere bolig pga. uoverensstemmelser med boligselskabet.

- 25 % boligerne tildeles primært til de yderst socialt udsatte fx borgere, der efter en konkret vurdering, bliver løsladt fra fængsel, udsluset fra institutioner, herberger mv. samt flygtninge.

Og den afgørelse står fast
- Vi må derfor henvise dig til at søge anden bolig enten via de gængse boligselskaber eller via det private boligmarked.

- Kommunens afgørelse er endelig – og kan desværre ikke indbringes for en anden administrativ myndighed, herunder Bygge- og Boligstyrelsen.

- Jeg håber, at du snart finder en ny bolig og kommer tilbage i arbejde, lyder det fra kommunen, men Mette står fast på, at hun ikke turde vende tilbage til boligen efter skimmelsvampsaneringen. Og hun mener, at den omfattende renovering som hendes gamle rækkehus skal igennem her til efteråret, beviser, at hun havde og stadig har ret:

Skimmelsanering begynder nu - så jeg havde jo ret
- Helsingør kommune burde være orienteret om denne totale skimmelsanering af de 28 rækkehuse af Boliggården.

- Det er groft at kommunen stadig benægter sagens fakta, skriver Mette, der håber, at du vil dele denne artikel på Facebook, så der kommer fokus på hendes sag. Og at Helsingør Kommune nu vil hjælpe hende.

Hvad tænker du? Er kommunerne gode nok til at hjælpe folk, der bliver ramt af skimmelsvamp? Og tror du, at Mette og sønnen får hjælp til en ny bolig?

 

1 af 2 
2 af 2 Mette foran sit gamle hus - og den campinghytte hun og sønnen boede i i 8 måneder sidste vinter.
35 kommentarer
Vis kommentarer