Carina til Jobcenter: Jeg ku' gøre det bedre end konsulenten

Har du følt dig godt behandlet på Jobncenteret? Carina skriver i dette åbne brev, hvor håbløst hun føler sig behandlet

- Hvad er det for en hetz, der udføres mod de arbejdsledige? 

- Min stilling blev flyttet til Polen ved årsskiftet, og jeg befinder mig pludselig i en jobsøgende situation. 

- Bliver bedt om at udfylde alverdens skemaer fra allerførste dag.

- Bliver indkaldt til min A-kasse hurtigt, hvor jeg bliver orienteret om især mine pligter, og der bliver med bål og brand gjort opmærksom på alle reglerne – ELLERS MISTER DU DINE DAGPENGE! 

Hun kan mit navn - men har ikke kigget i min log
Sådan indleder Carina E et åbent brev til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen om det i hendes øjne håbløse system hun er tvunget til at bruge tid på. For Carina oplever slet ikke at de personer, hun taler med på jobcenteret har styr på situationen - og hun føler sig faktisk bedre rustet til at hjælpe folk i job, end den konsulent hun taler med. Hendes brev fortsætter således:

- Kort tid efter skal jeg til samtale på mit jobcenter, hvor jeg oplever en sagsbehandler, der er totalt uforberedt. Jeg har før mødet modtaget mail om, hvad jeg skal forberede til mødet, hvilket jeg selvfølgelig har gjort. 

- Hun kan mit navn (formentlig fordi det dukker op i hendes kalender), Hun har tydeligvis ikke kigget i min joblog, hvor det fremgår, at jeg den første måned af ledighed har søgt ca. 30 jobs og har været til ca. 6 samtaler.  

Hendes første ord er 'virksomhedspraktik'
- Jeg spørger hende, hvad mit jobcenter kan byde ind med, og det første ord, der kommer ud af hendes mund er 'Virksomhedspraktik'.

- Jeg spørger hende kort, om hun virkelig – efter 30 dages ledighed, ca. 30 ansøgninger og ca. 6 samtaler – virkelig mener, at det er løsningen for mig? Lidt forvirret får hun lukket min joblog op og rødmer.  

Det næste er 'virksomhedskonsulent'

- Næste ord er 'Virksomhedskonsulent'.

- Jeg er ny i denne verden, så jeg spørger, hvad han/hun kan gøre for mig? 'Tja' – siger hun – 'han kan skaffe dig en virksomhedspraktik'. Jeg har lyst til at tage mig til hovedet! 

- Det næste hun foreslår mig er, at Jobcenteret kan hjælpe mig med CV og ansøgninger.

- Igen må jeg henvise til min ret store aktivitet i den foregående måned, og at hun angivelig ikke har set hverken mine ansøgninger eller CV i loggen på Jobnet.dk.

Og så skal jeg komme igen i næste måned
- Jeg fortæller hende begejstret, at jeg har fundet et jobsøgningsnetværk, som jeg deltager i 2 gange om ugen. Hun aner ikke, hvad jeg taler om og virker totalt uinteresseret. 

- Til sidst får jeg at vide, at jeg skal møde hende hver måned i de næste 6 måneder (loven siger sådan, siger hun). Hvad skal vi dog tale om? 

- HUN udarbejder alene en plan for mig, og hvis jeg er uenig med hende, må jeg kontakte hende? Er det ikke en fælles plan? Åbenbart ikke….. 

- Jeg er rystet over dette besøg! Farvel og tak – vi ses om en måned.

Fortæller at jeg gar til samtaler og starter uddannelse
- Ny samtale på Jobcenteret efter præcis en måned, hvor jeg denne gang forsøger at trænge igennem til hende omkring mit netværk af aktive jobsøgere (Powerjobsøgerne), og meget modvilligt noterer hun navnet. 

- Denne gang er jeg forberedt på hendes totale passivitet, så det er mig, der fører samtalen.

- Fortæller hende, at jeg går til mange samtaler, at jeg skal starte på Kommunomuddannelsen, som min fagforening betaler, at jeg stadig søger rigtig mange jobs. 

- Hun suger simpelthen energien og kraften ud af mig, og jeg er helt modløs, da jeg forlader hende, for det eneste hun egentlig virker interesseret i er at få mødet overstået, så den næste kan komme ind. 

Men jeg savner gnisten - hun skulle jo hjælpe mig
- Jeg savner gnisten og noget power hos sagsbehandleren i mit jobcenter. Det virker som et manuskript, hun går ud efter, og som ikke skal fraviges. 

- Skal hun ikke gøre sit yderste for at hjælpe mig tilbage på arbejdsmarkedet? Er hun alene en kontrollerende instans? 

- Så blev jeg indkaldt til samtale i A-kassen – bliver spurgt om præcis det samme som i mit jobcenter – dobbeltkontrol? Spild af tid og ressourcer – og benzinpenge for min del!

- Jeg har forståelse for, at man fra Regeringen ønsker at 'fange' de borgere, der egentlig ikke gider arbejde, men hvorfor skal vi – måske den største part – så stresses til alle disse tiltag, slutter brevet fra Carina, der gerne høre om hun er den eneste, der har siddet med de tanker.

Hvad mener du om den hjælp man modtager i jobcenteret? Og har du siddet og tænkt, at du ville være bedre til at skaffe folk arbejde end jobkonsulenten?

Hvis du har et job til Carina, kan du skrive her

197 kommentarer
Vis kommentarer