Danmark er for lille til ulven: Regeringsparti vil ophæve fredning

Det er nemt at sidde i København og synes, at ulven er noget af det herligste her på jorden, siger politiker, der vil oevrbevise EU om, at Danmark er for lille.

Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening forklarer hvorfor ulvene er og stadig skal være her.

- Og bagefter er det heste, hunde, hugorme, fjæsinge, bier, hvepse, flåter, løsgående kreaturer, tagsten, nedfaldende grene, hækkeklippere osv., osv, som alle er skyld i flere dødsfald i Danmark end ulve! 
- For ikke at take om uduelige politikere der synes folk skal sulte ihjel, bo på gaden eller sendes til krige i fjerne lande!

Hjælp: Aase hører ulven hyle næsten hver nat

Borgere er bange
Sådan skriver Richard F i den mest populære kommentar, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil til meldingen fra de Konservative, der nu vil kæmpe for at ophæve fredning af ulve i Danmark:

- Danmark er for lille til ulven.

- Den er blevet så stort et problem i det vest- og nordjyske, at borgerne i området må ændre adfærd, og det er rigtig skidt.

- Det er nemt at sidde herovre i København og synes, at ulven er noget af det herligste her på jorden, siger partiets landbrugs- og fødevareordfører, Orla Østerby til DR, og i den afstemning, som foreløbig 19122 læsere har deltaget i her på siden, er der også solid støtte til at, ulve kan skydes:

Knyt ædespalten
Men DRs Facebook-debattører er af en anden mening, og Brian L synes at partiet er en gang hyklere:

- Konservative skal knytte ædespalten.

- Men held og lykke med at få direktivet ophævet i EU.

- Og 'at borgerne i området må ændre adfærd, og det er rigtig skidt' - hvor herre bevares en gang hyklerisk pis, skriver Brian, og Charlotte A kommer i sin kommentar med en lang række tal og fakta om vores geografi og dyrebestand:

Hvor meget skade kan 7 ulve gøre?
- 62 pct af Danmarks areal er opdyrket landbrug. (Korn udgør 54 pct. af landbrugsarealet efterfulgt af græs og grønfoder med 28 pct. og raps med 7 pct) og 14,5 % er skov areal i Danmark. 
- Vi har ca. 3.780.000 ha landbrugs- skov og naturarealer i Danmark. 
- Så hvor er det, der ikke er plads til 7 ulve eller mere?
- Der er over 25.000 kronhjorte.

Vi har 400.000 rådyr i Danmark
- Vi har over 400.000 rådyr i Danmark, hvoraf jægerne nedlægger ca. 120.000
- Hare, mus og rotter er der også mange tusinde af.
- Vildsvin er også begyndt at etablerer sig i Danmark

- Iflg. flere forskellige undersøgelser består ulvens menu af 20,8% krondyr, 55,3% rådyr, 17,7% vildsvin, 5% harer og kaniner, 0,6% husdyr, 0,2% små og mellemstore pattedyr, fugl og fisk.
- Så hvorfor mener man at der ikke er føde nok til ulven? 
- Hvor meget tror man 7 ulve eller flere indtager, skriver Charlotte, men hvad tænker du?

Er der plads til ulven i Danmark? 

Benjamin H kommer i sin kommentar med et spørgsmål og et forslag, der handler om, hvor du bor og hvad du mener:

- Kunne være interessant, at se om flertallet af dem der er for ulve bor på Sjælland og ulvene bor i Jylland...? 
- Ofte er det jo sådan, at det er ok at ens egen søn tisser i hækken, men det er sjældent ok at naboens søn gør det samme....

Alle ulve-elskere bør tage til Jylland
- Alle dem der er for ulve, burde tage konsekvensen og tage til Jylland og hjælpe landmænd der har dyr, med etablering af hegn. Og gerne betale ekstraudgifterne. 
- Det kunne også være de skulle samle sammen og betale landmandens tab, når hans dyr bliver til ulvefoder... 
- Det er så let og i særdeleshed gratis, at mene noget på Facebook, skriver Benjamin, og derfor skal du nu svarer på, hvor du bor, og hvad du mener om ulve: