De fattiges børn kan fryde sig: De riges børn er ikke gladere

Bliver man lykkelig og tilfreds af at have forældre med penge? Det skulle man tro, men nu viser rapporten 'FATTIGDOM OG AFSAVN, Om materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og ikke-fattige', at fattige og rige børn er lige tilfredse med livet

- Endelig har vi også bedt de 11-17-årige børn om at vurdere deres livstilfredshed på samme skala fra 0 til 10 som for de voksne.

- Her er et vigtigt resultat, at der ikke er forskel i den gennemsnitlige livstilfredshed blandt børnene i de økonomisk fattige og ikke-fattige familier med et gennemsnit på henholdsvis 8,3 og 8,2 i de to grupper af børn.

Rig og fattig har relativ høj livstilfredshed
- Det vil sige, at både blandt børnene i de økonomisk fattige og ikke-fattige familier finder vi en relativt høj livstilfredshed i gennemsnit.

Sådan skriver forfatterne bag den 334-sider lange rapport 'FATTIGDOM OG AFSAVN - Om materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og ikke-fattige' der netop er kommet fra SFI: Det Nationale Forskningscenter for velfærd. Forfatterne har også spurgt børn i både de rige og fattige familier, om de oplever deres tøj som dårligere eller mindre pænt end kammeraternes.

De andre har pænere tøj
Det synes kun 4 pct. af de fattige børn og 3 pct. af de ikke-fattige børn.

Undersøgelsen viser også, at selv om børn i økonomisk fattige familier lider flere afsavn end børn i familier med flere penge, så er omfanget af afsavn blandt børn i fattige familier ikke markant.

Forskerne vurderer, at det kan skyldes, at mange sociale ydelser er rettet mod børnefamilier, og at forældrene i fattige familier prioriterer børnenes behov over deres egne, men hvad mener du?

Hvorfor tror du at fattige børn er ligeså tilfredse med livet som rige børn?

49 kommentarer
Vis kommentarer
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere