Derfor: Folk rejser ikke til Syrien for at holde ferie, men for at hjælpe familien

Flertallet af flygtningene vil meget gerne vende tilbage til Syrien, på grund af de vanskeligheder og fjendtlige beslutninger, de står over for i Danmark. Men de kan ikke, fordi krigen ikke er overstået, skriver Rahima, til alle dem der siger: 'Hvis I kan rejse til Syrien på ferie, kan I også bo der'.

- 'De rejser til Syrien i sommerferien'.

- Hvis man hører denne sætning og ikke ved, hvor Syrien er, vil man komme til at spørge: Ej, hvor ligger Syrien? Det lyder som om, det er et dejligt og sjovt land at rejse til i sommerferien. Måske er temperaturen behagelig der?

- Søger man efter Syrien på nettet, finder man ikke billeder af hoteller og turiststeder, men billeder af ødelæggelse, krig og lig.

- Vi kommer ikke til at se folk, der smiler, men folk der græder, mens de omfavner ligene af deres kære, dræbt af krigen.

Syrien er et land fuld af konflikter og krige
Sådan indleder Rahima A, der kom til Danmark for tre år siden med sine forældre og nu går på HTX-linjen på Herningsholm Erhvervsskole, et læserbrev til nationen!/Ekstra Bladet. Rahima er kurder fra Syrien og har skrevet bogen 'Olivengren om krigen i Syrien, og hun vil gerne fortælle, hvorfor folk fra Syrien kan finde på at rejse hjem - og hvorfor de ikke bliver der. hendes brev, spm du gerne må dele til alle, der interesserer sig for flygtninge og asylpolitik i Danmark, fortsætter nemlig således:

- Da Syrien er et land fuld af krige og konflikter, er spørgsmålet: 'Hvordan kan mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge, rejse tilbage til det land, de er flygtet fra?'

- Det er spørgsmålet, som bliver stillet af de politiske partier, der arbejder imod flygtninge, og deres tilhængere. De stiller dette spørgsmål med den bagtanke: 'Hvis I kan rejse til Syrien på ferie, kan I også bo der'.

- Dette er en sætning, jeg har læst mange gange på Dansk Folkepartis Facebook-side samt set som kommentarer fra folk, der ønsker flygtninge fjernet fra Danmark.

De rejser ikke fordi de vil nyde sommeren i et land i krig
- Kære modstandere, tror I virkelig, at dem, der rejser til Syrien på ferie gør det, fordi de vil tilbringe deres ferie og nyde sommeren i et land, hvor krigen raser?

- Er rejsen til Syrien blevet som at rejse til et ferieland?

- Man kan ikke rejse til landet, hvorfra man flygtede for flere år siden med det formål at tilbringe sin ferie der.

- Det er aldrig let for et menneske at vende tilbage til sit fædreland, hvor der stadig er krig og undertrykkelse, og som har bibragt en både barske minder og de værst tænkelige mareridt.

- For at kunne gøre det, må man have en stærk grund til det.

De rejser fordi de ikke har set deres familie i årevis
- Folk, der rejser til Syrien, gør det simpelthen ikke, fordi de gerne vil nyde ferien, men fordi de har familie, der stadig bor der, og som de ikke har set i årevis.

- Det er ikke sjovt, hvis man ikke har set sin familie i årevis på grund af krigen.

- De mennesker, der rejser midt i krigen, ved simpelthen ikke, om de vil være i stand til at vende tilbage eller ej.

- Det er med stor risiko, hvis man vender tilbage til krigszonen for at besøge familier.

- Om de vender tilbage afhænger af, om de er heldige eller ej. De rejser til et sted, hvor døden fylder meget, og når de kommer tilbage, siger folk til dem: 'Hvis I kan rejse til det sted, I flygtede fra, så kan I også leve der.'

- Før partierne bruger dette argument i håbet om at få flere tilhængere blandt modstandere af flygtninge i Danmark, skal de se på sagen fra en humanitær side.

Familiesammenføring i Danmark tager mange år
- Familiesammenføring i Danmark er blevet meget vanskelig og tager mange år. Hvad skal folk gøre for at se eksempelvis ens kone og børn, som blev tilbage for senere at flygte?

- Humanitære asylansøgere og folk, der kom her med familiesammenføring, skal have ret til at besøge deres familier og slægtninge, som bor i krigsområder, fordi de ikke ville være i fare for at blive anholdt i Syrien.

- Mine bedsteforældre er i Syrien nu og har det virkelig dårligt.

- De lider af mange sygdomme.

- Vi kan ikke lave familiesammenføring til dem, og samtidig må vi ikke besøge dem. Der er ikke noget plejehjem, hvor de bor, og, de har ikke nogen til at passe på dem, da min far er den eneste søn i familien.

Det gør ondt når man ikke føler sig velkommen
- Kære læsere, hvad vi syrerne har oplevet er ikke sjovt. Det gør ondt, når man har tusindvis af barske og uhyggelige minder fra krigen inde i hovedet. - Det gør ondt, når man føler, at man ikke er velkommen i det land, man flygtede til. Det gør ondt, når man hver dag oplever, at nogle politikere chikanerer os og kæmper for at sende os tilbage til krigen og døden, som om vi selv har valgt at blive ofre for krigen.

- Det gør ondt, når man føler, at nogle folk hellere vil høre på politikerne imod flygtninge og ikke på os.

- Vi står foran en ukendt fremtid for os og vores familie og slægtninge, der stadig lever en usikker tilværelse i Syrien.

  Jeg håber, at folk dømmer ud fra realiteterne uanset, hvad politikerne siger.

- Vi skal lytte til folk, der rejser, og spørge dem, hvorfor de rejser til det usikre Syrien, før vi siger til dem: 'Hvis I kan rejse til Syrien på ferie, så I kan også bo der'.

Sandheden er at kriger ikke er slut
- Sandheden er ikke, at krigen i Syrien er sluttet, at flygtningene ikke vil vende tilbage til Syrien. Sandheden er ganske modsat.

- Sandheden er, at flertallet af flygtningene meget gerne vil vende tilbage til Syrien, på grund af de vanskeligheder og fjendtlige beslutninger, de står over for i Danmark. Men de kan ikke, fordi krigen ikke er overstået.

- Kære politikere, der bruger enhver sag for at lade det dansk folk hade os og ikke gider os i Danmark, til jer vil jeg gerne sige: Lad os leve i fred og kærlighed med det danske folk.

- De er danske, og vi er udlændinge, men vi er alle mennesker, der føler det samme, uanset om det er angst for døden eller glæde ved et godt liv sammen med andre mennesker, skriver Rahima.