'Død' mand klager til ATP: Vil have 44,396 kr

Hvorfor udbetaler ATP livslangpension kun 50.000kr til min ægtefælle, hvis jeg dør, selv om der står tæt ved 95000kr på min pensionsopsparing, spørger Gert H. Læs ATPs svar

- Hej.

- Jeg er 55 år, og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg lever. Reelt kunne jeg jo være faldet død om lige nu, altså mens du læser disse linjer. Man hører jo hele tiden om folk på min alder der dør.

- Jeg har siddet og kigget på mine pensioner og opsparinger for bla,. at finde ud af, hvordan min kone er stillet, hvis jeg stiller træskoene - og så blev jeg ærlig talt ret så overrasket og vred.

 

Det er trods alt mine penge - og min kone
Sådan indleder Gert H et brev til nationen! om den uretfærdighed, han synes ATP udsætter ham og andre danskere, der dør, for. Alle er tvunget til at betale til ATP, og det er ikke det Gert er vred over. Nej, det han er vred over, er at ATP ifølge ham, kommer til at tjene penge, hvis han mister livet. Gerts brev - som nationen! har bedt ATP svare på, læs det nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Jeg vil meget gerne vide – og jeg er sikkert ikke den eneste - hvorfor ATP livslangpension kun udbetaler et engangs beløb på 50000kr til min ægtefælle, hvis man dør, selv om der står tæt ved 95000kr på min pensionsopsparing.
- Det er trods alt mine penge - og min kone, skriver Gert, men Jan Sabroe, Centerdirektør i ATP, minder om, at man i det fælleskab som ATP er, også er fælles om at bære risikoen for, at nogle lever kortere eller længere end andre:

Din opsparing dækker de første syv år
- Kære Gert H.

- Du har ret i, at vi typisk udbetaler et beløb på 50.000 kroner til ægtefællen efter den, der måtte være gået bort. Og har man børn under 21 år, får hvert barn også 50.000 kroner, hvis blot man har indbetalt til ATP i minimum to år.

- Det betyder, at hvis man er en yngre mor eller far, der falder bort, så får familien samlet set 100.000 kroner fra ATP, hvis der er ét barn i huset, og 150.000 kroner, hvis der er to.

- Heldigvis er det de færreste, der går bort, inden de når pensionsalderen.

- Har du sparet op gennem et helt arbejdsliv, svarer de første syv års ATP-pension til det, du og din arbejdsgiver har sparet op på dine vegne. Alt, hvad du får derudover, kommer fra den fælles ATP-pulje.

Så bliver du 78 er der tre års ekstra pension
- Bliver du 78 år og får folkepension og ATP i 10 år, får du tre års ekstra ATP-pension. Faktisk er danskerne i gennemsnit 22 år på pension, og så er det hele 15 år, der bliver lagt oveni hatten på din egen opsparing.

- Man kan se ATP-pensionen som en slags forsikring.

- Man sparer op gennem arbejdslivet og sikrer dermed, at der vil være penge nok til alderdommen – uanset, hvor lang den bliver. 

- ATP-pensionen er livsvarig og betyder, at du vil forsætte med at få månedlige betalinger fra ATP – uanset, hvor længe du lever. Og uanset, hvor meget du har sparet op.

Og der er ikke noget loft
- Er du en af dem, der lever længe, er der altså ikke noget loft for, hvor længe ATP-udbetalingerne fortsætter.

- ATP-pensionen er for alle danskere, der har sparet op gennem arbejdslivet. Og ligesom alle os, der sparer op i fællesskab får fælles gavn af det overskud, ATP skaber, så er vi også fælles om at bære risikoen for, at nogle lever kortere eller længere end andre.

- Det er altså ikke alene dig og din familie, der skal spæde til, hvis du er en af dem, der lever længst og får brug for indtægter i mange år.

- Den fælles ATP-pension sørger sammen med folkepensionen for, at alle danskere har et økonomisk sikkerhedsnet i alderdommen.

4 ud af 10 har kun folkepension og ATP
- ATP-pensionen spiller en stor rolle for dem, der har mindst i pensionsindtægt og for dem, der i løbet af deres pensionistliv løber tør for anden pensionsopsparing.

- 40 procent af danske pensionister har udelukkende folkepension og ATP som indtægtskilde fra sidste arbejdsdag og resten af livet, og ATP Livslang Pension tjener dermed som et økonomisk sikkerhedsnet for mange i alderdommen, skriver Jan Sabroe, Centerdirektør i ATP, men hvad tænker du?