Efter voldelig voldtægt: Brød sammen da jeg læste lægens ord

Lægens krænkende formulering får mig til at føle mig dobbelt forulempet, skriver et voldtægtsoffer - og Rigshospitalet giver hende ret og kalder det 'et uheldigt ordvalg'.

- Jeg blev udsat for en fuldbyrdet og yderst voldelig voldtægt med kvælertag og frygten for mit eget liv, juledag den 24. december 2015

- Da jeg henvendte mig til Rigshospitalet, blev jeg modtaget af en sygeplejerske, taget med ind i et ambulatorierum, der kun benyttes til seksuelt krænkede. Min veninde var med mig under hele samtale og undersøgelse.

Hun mente 'nej': Mændene hørte det som 'ja' og kom voldsomt i hende

De gav mig ret i at få ender med at blive dømt
- Jeg forklarede alt omkring kontakten til manden og overgrebet, forklarede at jeg kendte til, hvor få der rent faktisk får dom, samt at det ville blive påstand mod påstand. Hvilket jeg på ingen måde oveni ville kunne bære at få smidt i hovedet i retten af voldtægtsmanden.

- Det gav de mig ret i.

- Jeg blev undersøgt mht bl.a. negleskrab, podninger vaginalt, analt etc, blev bedt nøgen om at dreje mig rundt og blev fotograferet mht rifter, blå mærker etc.

Og så krænkede de mig med ord
- Jeg tog hjem herefter. Måtte efterfølgende selv kæmpe mig til een enkelt times psykolog samtale gennem centeret.

- Efterfølgende ser jeg på Sundhed.dk, at der ud fra min diagnosebeskrivelse, står: 'henvendelse vedr. påstået, voldtægt / forførelse'. 

- En subjektiv og særdeles krænkende formulering, der får mig til at føle mig dobbelt forulempet, samt en mistro til mit udsagn.

 

Sådan indleder en kvinde, der af hensyn til bl.a. sin datter, ikke vil stå frem med navn og foto, et brev til nationen! om den måde systemet har arkiveret hendes voldtægtsbehandling på. Kvinden har bedt nationen! få Rigshospitalets kommentar til hendes brev - den står nedenfor - og kvinden har læst den og er glad. Hendes brev fortsætter nemlig således:

Det nager mig at andre kan læse den diagnose
- Den valgte ordlyd i diagnosekoden viser, at samfundet har taget stilling.

- Den viser en mistillid fra den sundhedsfaglige verden, og når jeg af andre grunde har behov for at henvende mig til sundhedsvæsenet, det være sig skadestue, scanninger etc., nager det mig inderligt at fagfolk kan se den diagnose beskrivelse samt diagnosen i det hele taget.

- Det er stigmatiserende nok uden andres dom over en.

- Den mistro der ligger i 'påstået' er det værste, man kan betegne udsagnet som, da man selv som offer slås med kæmpe skyld følelse samt det efterfølgende virker uvirkeligt.

'Forførelse' er det mest frygtelige
- 'Forførelse', den ordlyd nævnt i diagnosen, er desuden det mest frygtelige, da det har den betydning, at du har været delagtig i overgrebet på den vis, at du har leget med.

- Forførelse skal der to til - overgreb een, slutter kvinden, der af hensyn til bl.a. sin datter, ikke vil stå frem med navn og foto.

Kan godt forstå hun undrer sig
nationen! har som nævnt bedt Rigshospitalet om at svare på, om de kan forstå, at kvinden har det skidt med lægens formulering ’påstået voldtægt/forførelse’, hvorfor de i det hele taget skriver påstået/forførelse og om de stadig bruger den formulering. Og svarene er ja, øh og nej:

- Vi kan fuldt ud forstå, at kvinden undrer sig over den formulering, der er i journalen.

- Alle kontakter til sundhedsvæsnet skal have en ’diagnosetekst’, og ’påstået voldtægt’ var den kode man har brugt, når en kvinde blev henvist eller kom til hospitalet, fordi hun var blevet voldtaget og skulle undersøges eller behandles i den forbindelse.

Uheldigt ordvalg
- Teksten bruger ordet 'PÅSTÅET' hvilke kan opfattes som at man ikke har troet på kvindens forklaring. Det er et meget uheldigt ordvalg, da der i forvejen er mange ofre for voldtægt som føler stor skyld.

- Ligeledes er ordet voldtægt et juridisk begreb, som retmæssigt først hører til efter der er faldet dom i en sag, men som bruges uretmæssigt i mange sammenhænge.

Nu hedder det: Seksuelt overgreb
- Vi har ad flere gange selv gjort opmærksom på den uheldige ordlyd, som i øvrigt ikke er lægens formulering, men systemets diagnosetekst, senest i en skriftlig henvendelse til sundhedsdatastyrelsen i december 2016.

- På Rigshospitalet bruger vi ikke den kode i systemet længere. Vi bruger i stedet koden: DT 742 Seksuelt overgreb, lyder det fra Rigshospitalet, der også oplyser, at kvinden han henvende sig til Sundhedsdatastyrelsen, hvis hun vil have ændret diagnosen.

Men hvad tænker du?