Elvir efter 10 år i Vollmose: Smid de 100 mest kriminelle ud - det vil virke

I stedet for at straffe alle beboere i Vollsmose med nedrivninger, burde man tvangsflytte de 100-200 mest hårdkogte kriminelle, skriver Elvir A, der har arbejdet ti år i den belastede bydel

- Den sidste Vollsmoseplan, en politisk aftale som et enigt Odense byråd vedtog i september 2018, og som i øvrigt  læner sig tæt op ad regeringens ghettoudspil, har et par gode og ambitiøse delelementer i sig.

Ambitiøse mål er fornuftigt
- Blandt andet målet om at nedbringe kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose, så det er på niveau med det øvrige Odense, satsning på en tidligere og mere målrettet kriminalpræventiv indsats, som skal forebygge, at børn og unge i Vollsmose indgår i problemskabende ungegrupperinger, er ambitiøst og fornuftigt.

Afstumpede kriminelle kvæler de andre
- Den lille hårde kerne af de afstumpede, egocentrerede kriminelle koncentreret omkring ( dele af) de få kriminelle familier kvæler det sunde civilsamfund i Vollsmose og forhindrer dets opblomstring. De samme tendenser ser vi i Århus og i de andre socialt udsatte boligområder rundt i landet. 

Sådan indleder Elvir A et debatindlæg om situationen i Odense bydelen Vollsmose, der har været på diverse regeringers ghettolister, og nu kan se frem til en seriøs omgang buldozing.

Utilfredsheden er stor blandt beboerne i Vollsmose. Foto. Stine Tidsvilde Politik - 24. apr. 2019 - kl. 21:41 Vollsmoses beboere i oprør: Hvor vil de sende os hen?

Ghettoen Vollsmose uden for Odense skal udsættes for omfattende nedrivninger. Se Odense Kommunes forslag til nedrivninger længere nede i artiklen. Grafik: Mikkel Jensen Dansk politik - 24. apr. 2019 - kl. 15:55 Tusindvis af mennesker mister deres hjem: Sådan vil kommunen knuse Vollsmose

Politikerne får IKKE deres ønske opfyldt
Elvir skriver som privatperson - det lægger han meget vægt på - men han har masser af viden og erfaring fra området efter 10 års indsats som lokalbetjent tilknyttet Vollsmose politi. Og han håber, at de lokal.politikere, der lige nu - som han ser det - er ved straffe et stort antal uskyldige beboere, læser dette indlæg, inden de endelige beslutninger skal træffes.
Du kan stemme om og deltage i debatten om Elvirs Vollsmose-plan nedenfor - hans indlæg fortsætter nemlig således:

- Nedrivning og ommærkninng af mindst 1000 almene familieboliger i Vollsmose og tvangsflytning af en masse tilfældige, resurcebegrænsede familier af anden etnisk herkomst end dansk kommer imidlertid ikke til at skabe den helt positive forandring i bydelen, sådan som politikerne ellers ønsker det. 

Der skal kirurgisk præcision til
- Der er behov for retfærdighed, proportionalitet og større kirurgisk præcision i de tiltag og initiativer vi foretager os, hvis udviklingen i Vollsmose  for alvor skal vende og hvis bydelen på et tidspunkt i fremtiden skal være en integreret og velfungerende bydel på højde med resten af byen. 

- Infrastrukturændringer, som etablering af tværgående veje gennem Vollsmose for at bryde bydelens fysiske kompakthed og dermed åbne både fysisk og mentalt bydelen op i forhold til resten af byen, virker fornuftige.

Og det skal være mindre attraktivt for de kriminelle
- Det samme gælder bygningsmæssige forandringer langs Vollsmose Allé, herunder højhusene. 

- Lukning af passagerne fra Bøgetrovet mod rækkehusene ville gøre det mindre attraktivt og trygt for de kriminelle at bruge torvet som hotspot - sted og arena, hvor magtkampe mellem forskellige kriminelle fraktioner udkæmpes til offentlig skue og med utryghed som følge for de fredelige beboere.

- Det vil også gøre det lettere for politiet at operere i området med reduktion af flugtveje for de kriminelle ifm. uro og politiindsatser. 

Den hårde kerne udgør 1-2 procent, 100-200 mennesker
- Der er behov for at sanktionere de kriminelle, særligt den hårde kerne og personer tilknyttet bandemiljøet, der driver narkohandel og som udgør max 1-2% af den samlede befolkning i bydelen.

- Den hårde kerne, som udspringer fra et par af de kriminelle familier, skaber utryghed i lokalmiljøet og fungerer som katalysator for brutalisering og forråelse af det kriminelle miljø.

- Den hårde kerne er også katalysator for bandedannelser, som har negativt afsmittende effekt på de sårbare unge og deres adfærd.

Straf ikke de lovlydige - de føler sig dobbelt straffet
- Som samfund skal vi undgå kollektiv straf, der rammer de lovlydige borgere, som der er flest af i bydelen.

- De lovlydige borgere i Vollsmose føler sig i forvejen dobbelt straffet. De kriminelle er med deres kriminalitet og ikke mindst deres hensynsløse, utryghedsskabende adfærd konstant med til at friste og forurene de velfungerendes børn og unge, når disse færdes i det offentlige rum.

- Samtidig er de kriminelle konstant med til at brande hele Vollsmose og dermed også de lovlydige borgere negativt i forhold til det omgivende samfund.

Millioner ud af vinduet - igen
- De kriminelle er med deres egoistiske adfærd direkte skyld i diverse, politiske lovstramninger i form af blandt andet særlovgivning, som udhuler minoriteterne retssikkerhed og forringer deres socioøkonomiske vilkår.

- Massiv nedrivning af boliger og tvangsflygtning af hundredvis lovlydige familier væk fra Vollsmose kommer ikke til at skabe den ønskede forandring. Vi risikerer igen at smide en masse millioner af skattekroner ud af vinduet.

De kriminelle er selve problemet

- Hvis den negative dynamik for alvor skal brydes i landets socialt udsatte boligområder, så er vi som samfund i nødt til effektivt at sanktionere  dem som udgør selve problemet - de kriminelle, negative dagsordensættere - og samtidig som minimum undlade at straffe de lovlydige borgere. 

- Hvis samfundet ikke formår at svække den hårde kerne af kriminelle, bliver det vanskeligt for myndighederne at få den kriminalitetsforebyggende indsats i området i forhold til de sårbare unge til at virke optimalt.

Men vi bruger ikke lovens muligheder
- Der bliver i disse år spyttet en masse nye lovgivning ud, som ikke bliver anvendt nok i praksis, blandt andet fordi de ansvarlige myndigheder er presset på ressourcer. 

- Som samfund burde vi i de socialt udsatte områder målrettet og vedvarende arbejde på at svække de kriminelle familiers magt og indflydelse. Politiet kan ikke løse denne opgave alene. 

Og så mangler vi at ku' tvangsflytte de kriminelle
- Udover politiets løbende indsats, som skal ånde de organiserede kriminelle i nakken, burde vi som samfund lovgivningsmæssigt muliggøre konsekvent permanent tvangdudsættelse og tvangsflygtning af de hårdkogte kriminelle og deres familier, når disse f.eks. begår visse former for alvorlig kriminalitet som er utryghedsskabende for det lokale miljø.

- Tvangsflygtning burde komme på tale ifm. personfarlig kriminalitet som vold, skyderier, afpresning, grov hærværk.

- Vi har i forvejen i henhold til regeringens bandepakke III fra 2017 mulighed for at give bandemedlemmer et opholdsforbud fra et år op til 10 år.

Helt ud af kommunen
- Bandekriminelle eller personer, der har tilknytning til bander, kan forhindres i at opholde sig i den eller de kommuner, hvor de er dømt for at have begået kriminalitet, i en afgrænset tidsmæssig periode, som afhænger af straflængden.

- Kritikere, som ikke kender miljøet og dets dynamikker, vil sikkert indvende, at man blot flytter problemerne til et andet sted og at de selvsamme kriminelle blot vil fortsætte deres kriminalitet et nyt sted.

- Sandsynligvis vil de tvangsudsatte kriminelle fortsætte deres kriminalitet som er deres levevej og livsvalg.

Hvor de ikke kan gemme sig
- Men ved at smide de dømte bandemedlemmer og de organiserede, særligt aktive kriminelle, som beskæftiger sig med organiseret kriminalitet, ud af ghettoen vil disse kriminelle 'miste deres vinger', deres base og trygge, vante omgivelser, hvor de kan gemme sig og selvsikkert trække i trådene som primus motor i den organiserede kriminalitet, bandedannelser og  rekruttering af de sårbare unge.
 

Så derfor kommer ghetto-pakken ikke til at virke
- Vollsmoses genopretningsplan og ghettopakker kommer ikke til at virke i praksis, hvis ikke de ansvarlige myndigheder og aktører evner at inkorporere en større grad af proportionalitet, retfærdighed og kirurgisk præcision ind i planen, slutter Elvir, men hvad tænker du?

1 af 3 
2 af 3 
3 af 3 
486 kommentarer
Vis kommentarer