Ex-minister: Træt af at blive nedgjort af Özlem

I søndags opfordrede Özlem Cekic til et folkeligt oprør mod umenneskelige politikere fra højre og venstre, der dæmoniserer indvandrere og flygtninge. Nu svarer en af dem igen.

Christine Antorini vil ikke finde sig iat blive kaldt umenneskelig af sin tidligere folketingskollega. Foto: Jens Dresling
Christine Antorini vil ikke finde sig iat blive kaldt umenneskelig af sin tidligere folketingskollega. Foto: Jens Dresling

- Øzlem Cekic er en mester i at slå sig selv op som brobygger, hvorefter hun i samme åndedrag generaliserer og nedgør dem, hun ellers opfordrer til dialog.

- Senest med udlændingedebatten, hvor hun i EKstra Bladets Opinionen når at kalde politikerne både på venstrefløjen og højrefløjen for totalitære, umenneskelige, inhumane og dæmoniserende.

- Opfordringen til brobygningen blev der ikke meget af i praksis.

- Men jeg vil gerne tage imod Øzlems opfordring til ikke stiltiende at se på dem, der nedgør.

Er det totalitært at ville have blandede boligområder?
Sådan indleder Socialdemokratiets gruppesekretær Christine Antorini, der også er formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, et svar til hendes tidligere politiker kollega Özlem Cekiz, der i søndags opfordrede til et folkelig oprør mod 'den konkurrence, der er i øjeblikket mellem højre og venstrefløjspartier på Christiansborg', hvor man taler om flygtninge og folk med minoritetsbaggrund, som om de var alt andet end mennesker.

Özlem Cekic Özlem Cekic: Rejs jer nu op, danskere!

Antorini er - ligesom en god del af de læsere, der har kommenteret Özlems opfordring - godt og grundig træt af, at nogle samfundsdebattører åbenbart har en særstatus i at gøre sig til overdommere. Antorinis indlæg fortsætter således:

- Jeg vil gerne sætte min egen baggrund som halv-indvandrer og mangeårig beboer i et socialt udsat boligområde i spil, ligesom Øzlem altid gør.

- Er det totalitært at arbejde politisk for blandede boligområder og lokale skoler, hvor man møder hinanden på kryds og tværs af social baggrund?

Er det umenneskeligt at arbejde for reel ligestilling?
- I de 10 år mine børn gik i en dansk folkeskole, og vi boede i et alment boligområde endte over halvdelen af eleverne at have anden etnisk baggrund.

- Og for mange af de danske børn havde socialt svære kår. De ressourcestærke forældre var for længst flyttet.

- Er det umenneskeligt at arbejde for reel ligestilling mellem mænd og kvinder også blandt ikke-vestlige indvandrere?

- Det er disse kvinder, der topper statistikker over at være uden for arbejdsmarkedet, ikke taler dansk, ikke selv kan vælge deres ægtefælle og er udsat for social kontrol.

- Og de bor i overvejende grad i etnisk opdelte boligområder.

Er det nedgørende at kalde en burka for kvindeundertrykkende?
- Er det nedgørende at sige, at en burka er kvindeundertrykkende, når formålet netop er at gøre kvinden usynlig i det offentlige samfundsliv?

- Og som samtidigt forhindrer hende i at få et job og skabe netværk også med danske mænd og kvinder?

- At det bare skulle være et stykke ’tøj’, som Øzlem skriver, svigter alle undertrykte kvinder.

- At bygge bro er at komme med respektfulde løsninger på reelle problemer.

- Du vælger at dæmonisere ved at sætte respektløse etiketter på alle andre.

- Kom ind i virkeligheden, Øzlem, slutter Christine Antorin, men hvad tænker du?

594 kommentarer
Vis kommentarer