Får 134 i timen: Ninna ville få flere penge hvis hun sad derhjemme

Nye regler for bl.a boligtilskud og fripladsbetaling betyder, at det for Nina bedre kan betale sig at være på dagpenge end af at arbejde. Men hun vil gerne arbejde

- De nye regler, som er trådt i kraft for beregning af boligydelse og fripladser efter nytår har fået uhensigtsmæssige og alvorlige økonomiske konsekvenser for mig.

- Jeg er alene med 2 børn og bor i landsbyen Fraugde sydvest for Odense. I 2015 fik jeg tilkendt forhøjet boligydelse og friplads på grund af mine indtægtsforhold.

Problem: 14-dages løn bliver indberettet hver 14. dag
- De ændrede regler der nu er trådt i kraft betyder, fordi jeg er 14 dages lønnet, at mine ydelser skal beregnes hver måned på baggrund af min arbejdsgivers indberetninger til eIndkomst.

- SKATs regler på området siger, at der først må ske indberetning når lønnen er udbetalt.

- Det kan medføre, at der i visse måneder (3 gange i år) sker tre indberetninger på en måned, selvom lønnen hver måned reelt er den samme.

Tjener under 230.000
Sådan indleder den 30-årige alene-mor Nina et læserbrev til nationen! om den uretfærdighed, hun føler, der har ramt hende. For da hun tjekkede sin konto i maj måned, manglede der 2715 kroner. Penge hun plejer at få i bolig- og fripladsstøtte. Og de penge mangler hun nu, og hun har endda regnet ud, at hun i kunne få flere penge i hånden, hvis hun sagde sit job i i de måneder, hvor hun iefte rde nye regler ikke kan få støtte. hendes brev fortsætter således: 

- Selvom jeg har to afgørelser fra Odense Kommune som siger at såfremt min samlede årsindtægt ikke overstiger 230.000 kr. har jeg har ret til forhøjet boligydelse og friplads til mine to børn, så har jeg fået oplyst, at det ikke gælder mere, efter ikrafttræden af de nye regler.

- Det betyder, at boligydelse og friplads reguleres ned i disse måneder selvom indtægtsforholdene reelt er uændrede. 

Der er 2 procent af os arbejdere der får 14-dages løn
- Jeg har fået oplyst, at de ca. 2 % i Danmark, som er 14 dages lønnede, rammes af disse særlige regler og at kommunerne sparer rigtig mange penge.

- Ovenstående får også som konsekvens at når feriepengene kommer til udbetaling påvirker det ydelserne således, at jeg faktisk ikke har noget at leve for i ferien. 

- Det er således helt afgørende om man er 14 dages lønnede eller månedslønnende. Så selv om man tjener nøjagtigt det samme på et år har man ikke ret til de samme ydelser.

Men faktisk ville det betale sig IKKE at arbejde
- Jeg har regnet ud at det faktisk vil være økonomisk bedre for mig ikke at arbejde.

- Jeg har imidlertid siden jeg var på barsel med den yngste ønsket at være på arbejdsmarkedet i stedet for at være på passiv forsørgelse. 

 

- Jeg oplever at jeg bliver straffet for den holdning og kunne egentlig godt tænke mig at høre om det var det politikerne ønskede at opnår med de nye regler.

- Jeg har siden jeg var 20 år arbejdet bla. som slagteri arbejder. Slagteri arbejdet måtte jeg desværre sige op da jeg blev alene med to børn og har dem 24/7.

Men jeg vil gerne arbejde
- Jeg valgte at søge et arbejde som operatør i auto reservedels branchen med en løn som ikke en gang svare til den højeste dagpenge sats, som jeg ellers kunne modtage efter min høje lønindkomst som jeg fik fra slagterier, men dette job gør jeg kan klare mig og at jeg ikke er i systemet som ledig.

- Min hverdag er et puslespil og jeg knokler har ikke det store netværk jeg kan trække på, men jeg får hverdagen til at hænge sammen.

- Kommunen gør min hverdag lidt mere hård både økonomisk men også psykisk. Efter de nye regler ved jeg aldrig hvilke regning som kommer hver mdr. Fra Odense kommune eller hvor meget boligstøtte de trækker mig.

Også selv om min økonomi er stram
- Men hver en krone som skal betales eller der blir trukket har en stor indflydelse for min stramme økonomi.

- I marts mdr. Blev jeg trukket 1254 kr i friplads og 1461 kr i boligstøtte. 2715 som nu mangler i mit budget, hvor jeg har ca har 12.000 udbetalt hver mdr.

- Hvorfor skal jeg straffes fordi jeg er 14 dags lønnet, spørger NIna, der af kommunen blev anbefalet at skrive til nationen! for at høre om der er andre 14-dages lønnede, der har oplevet samme problem - og for at gøre politikerne, der jo får løn hver måned, opmærksomme på problemet.

Forstår du godt at Nina føler sig uretfærdig behandlet ? Og kender du nogen, der er 14-dages lønnede som også har mistet tilskud?

 

1 af 3 
2 af 3 
3 af 3 
219 kommentarer
Vis kommentarer