Farvel til Danmark: 100 syrere er rejst hjem

Sidste år forlod i alt 483 flygtninge og indvandrere Danmark med økonomisk støtte til at etablere sig i hjemlandet. Den største gruppe rejste hjem til Syrien

De seneste fem år er mellem 301 og 360 flygtninge og indvandrere rejst hjem fra Danmark, men sidste år steg det samlede tal til 483. Det var især syrere, der forlod Danmark. Arkivfoto
De seneste fem år er mellem 301 og 360 flygtninge og indvandrere rejst hjem fra Danmark, men sidste år steg det samlede tal til 483. Det var især syrere, der forlod Danmark. Arkivfoto

- Selvfølgelig skal de hjem og hjælpe med genopbygningen.

- De skal ikke være her til evig tid. 

- Men de skal have nogle færdigheder, mens de er her, feks murer, elektriker og andre håndværksmæssige fag. 

- Noget de kan bruge når de vender hjemover.

Sådan skrev nationen!-debattøren Natas i en af de 537 kommentarer, der blev skrevet, da Flygtningenævnet i december gav afslag til tre syriske asylsøgere.

Alle er ikke i reel risiko
Det var nemlig første gang, at nævnet - som er den øverste asylmyndighed - stadfæstede nogle asyl-afslag givet af Udlændingestyrelsen. Og på nævnets hjemmeside kan man læse, at de afviste - der alle kommer fra Damaskus-området -  hverken kan få opholdstilladelse på grund af de generelle forhold eller efter en individuel vurdering:

- De aktuelle forhold i Damaskus (er) ikke længere af en sådan karakter, at der er grundlag for at antage, at enhver vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Menneskerettighedskonventionen alene som følge af den blotte tilstedeværelse på området, fremgår det således af afslagene, som du kan læse her.

100 syrere rejste hjem i 2019
Og ser man på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, kan man se, at 2019 blev et godt år for repatriering, som det hedder, når flygtninge eller indvandrere rejser tilbage til deres hjemlande. I alt vendte 483 hjem - med støtte fra Danmark. Den største gruppe på 100 mennesker rejste hjem til Syrien.

Screenshot fra flygtning.dk.
Screenshot fra flygtning.dk.
 

140.000 kr. til voksne og 42.000 til børnene
Den danske stat kan udbetale op til 140.000 kr. pr. voksen og 42.000 kr. pr. barn, så de hjemrejsende kan etablere sig i hjemlandet.
Den største del af pengene bliver dog først udbetalt efter ét år i hjemlandet, men mange mener, at der er alt for mange penge. F.eks skriver nationens! Hansemand L., at han og hans familie aldrig har fået 140.000 plus 42.000 kroner:

- Men vi er også bare danskere, skriver Hansemand, mens 'JaJa' synes, den sammenligning er ret så misforstået:

- Du har heller ikke været så heldig at opleve, at din bolig bliver bombet, enten af IS eller af amerikanerne og dermed også os.

Så sparer staten penge
- Og så kan jeg forstå at du er så human indstillet at du vil sende folk tilbage uden en krone på lommen, så de intet har at leve af, det er virkelig en human indstilling du har.

- Du er måske ikke klar over, at det faktisk er en god forretning at give dem penge med hjem, for det kan give dem anledning til at rejse hjem og så spare staten mange penge.

- Det giver faktisk overskud at sende dem hjem med penge på lommen, om man så kan lide det eller ej, skriver JaJa, men hvad tænker du?

Får 56.823 kr udbetalt ved afrejse

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.
   
 • Udgifter på højst 31.212 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 31.212 kr. pr. person.
   
 • Hjælp til etablering i hjemlandet (udbetales i to dele): 142.059 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 56.823 kr. ved udrejsen og 85.236 kr. efter 1 år i hjemlandet). 43.326 kr. per barn (der udbetales 17.330 kr. ved udrejsen og 25.996 kr. efter 1 år i hjemlandet).
   
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 16.446 kr. per voksen samt op til 21.240 kr. til transport).
   
 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 16.446 kr.).
   
 • Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år på op til 7.959 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 7.959 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.
   
 • Dansk Flygtningehjælp har fået til opgave at rådgive kommunen om de konkrete forhold omkring sygeforsikring i det pågældende land og for den individuelle ansøger.
   
 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.
   
 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 6.941 kr.) og til nødvendige vaccinationer.
   
 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 530 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.
 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter på 10.404 kr. pr. person.

1 af 2 
2 af 2 De seneste fem år er mellem 301 og 360 flygtninge og indvandrere rejst hjem fra Danmark, men sidste år steg det samlede tal til 483. Det var især syrere, der forlod Danmark. Arkivfoto
315 kommentarer
Vis kommentarer