Forfatter klager: Bibliotek nægter at købe min bog

Forfatter og forlagsejer Lars Ulrik Thomsen beder nu folketinget om hjælp. Hans lokale bibliotek vil nemlig ikke købe eksemplarer af alle hans udgivelser.

- Siden 2004 har jeg udgivet bøger på Forlaget Populi, og dengang indgik jeg en aftale med overbibliotekaren på Esbjerg Bibliotek, at biblioteket køber et eksemplar af hver af mine bøger.

- Det har også fungeret udmærket indtil fornylig, hvor jeg sendte besked om 3 nye udgivelser.

Etos og logos har jeg skrevet, som er inspireret af Corona-krisen og hvordan den påvirker os. 'Samlede udgivelser' er det jeg har skrevet gennem årene, og Fyns land er skrevet af Otto Gelsted og kommenteret og illustreret af mig, lyder det fra Lars Ulrik Thomsen
Etos og logos har jeg skrevet, som er inspireret af Corona-krisen og hvordan den påvirker os. 'Samlede udgivelser' er det jeg har skrevet gennem årene, og Fyns land er skrevet af Otto Gelsted og kommenteret og illustreret af mig, lyder det fra Lars Ulrik Thomsen
 

Har udgivet tre nye - de vil kun købe den ene
- Fra biblioteket fik jeg den besked, at man kun ville købe den ene.

- Det opfatter jeg som et brud på aftalen.

- Jeg vil derfor opfordre jer til at gøre biblioteket opmærksom på, at de skal overholde indgåede aftaler.

Censuren breder sig
Sådan lyder de første sætninger i det brev forfatter og forlagsejer Lars Ulrik  Thomsen fra Esbjerg har sendt til Folketinget - og til nationen!
Lars har efterfølgende skrevet flere mails til nationen! og Ekstra Bladet for at følge op på det, han mener er et eksempel på censur - og i dag har Esbjerg Bibliotek svaret på de spørgsmål, nationen! har sendt.
De svar kan du se nedenfor - Lars' brev fortsætter nemlig således:  

- Censuren breder sig inden for alle områder af samfundslivet; den trykte og elektroniske presse, på bibliotekerne, i den offentlige debat, på de sociale medier mv.

- Det er en farlig udvikling som bryder med helt elementære rettigheder.

Er brud på Grundloven - og biblioteksloven
- Jeg opfatter bibliotekets beslutning både som et brud med Bibliotekslovens § 2, og med Grundlovens § 77, skriver Lars T, der over for nationen! oplyser, at den 16 år gamle aftale var mundtlig, og at den bog biblioteket gerne vil købe i denne omgang hedder: 'Etos og logos', mens de titler, de ikke vil købe hedder 'Samlede udgivelser fra 1998 - 2020' og 'Fyns land'.

Esbjerg Kommunes konstituerede bibliotekschef Karin Grøndahl Sørensen har sendt dette svar:

Bibliotekschef: Vi køber stort set ikke CD-rommer
- Tak for din henvendelse. Vi vil selvfølgelig gerne svare på dine spørgsmål vedrørende Esbjerg Kommunes Bibliotekers køb af bøger fra Forlaget Populi.

Hvorfor vil I kun købe en af de tre nyudgivne bøger fra Populi, når der nu er en aftale om, at I skal købe et eksemplar af alle deres nye bøger?

- Vi er ikke bekendt med en aftale om, at Esbjerg Kommunes Biblioteker skal købe 1 eksemplar af alle forlagets bøger.

- Jeg har været materialechef for bibliotekerne i de sidste 10 år, og det er ikke en aftale, jeg tidligere har hørt om, lige som Lars Ulrik Thomsen aldrig har vist os den aftale, som han mener at have med os.

Ifølge Biblioteksloven gælder følgende:

§ 2.Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

Vi vurderer kvalitet i den enkelte titel
- Det betyder, at vores arbejde består i at udvælge og dermed også fravælge blandt de materialer, der udgives. Når vi skal vælge ud fra kvalitet, alsidighed og aktualitet, kan vi ikke købe alt fra et forlag uden at vurdere indholdet i den enkelte titel.

- I den konkrete situation har vi fravalgt de to bøger, fordi den ene er en genudgivelse fra 1942 med nye kommentarer om Fyn, mens den anden er en cd-rom-samling med samtlige udgivelser fra forlaget, og vi køber stort set ikke cd-rommer længere, da de ikke udlånes, og vi har i forvejen næsten alle forlagets udgivelser i bogform.

64 bøger på hylden - 46 lån det seneste år
Hvor mange udlån har der været af bøgerne fra Populi det seneste år – gerne fordelt på antal lånere?

- Vi har i alt 64 bøger fra forlaget, og de har samlet været udlånt 46 gange inden for det seneste år. Det er kun 20 af disse bøger, der har været lånt i løbet af det sidste år.

- Vi kan ikke trække antallet af lånere, fordi vi ikke må gemme låner-id længere end 30 dage efter endt 'udlånsforretning' – altså efter aflevering og evt. afvikling af gebyrer.

Har I aftaler med andre forlag om, at I altid køber et eksemplar af deres bøger?

- Vi har ingen aftaler med andre forlag om at købe et eksemplar af alle deres udgivelser. Det vil jf. svaret på spørgsmål 1 være i strid med bibliotekernes formålsparagraf, skriver Karin Grøndahl Sørensen til nationen!, men hvad tænker du?