Annonce:
Annonce:

Fornyelse af kørekort kan tage to år

Flere klager over lang sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen - og nu fortæller styrelsen, at de har cirka 100 sager årligt, der beklageligvis har en sagsbehandlingstid på op til halvandet til to år

Har du kontakt med Færdselsstyrelsen om kørekort for tiden? Og er du tilfreds? Arkivfoto: Per Rasmussen
Har du kontakt med Færdselsstyrelsen om kørekort for tiden? Og er du tilfreds? Arkivfoto: Per Rasmussen
Annonce:
Følg nationen!

- Jeg er 66 år gammel.

- Jeg kørte taxa i to et halvt år, indtil jeg gik på pension.

- Men man må jo gerne tjene lidt ekstra som pensionist, og nu, hvor der mangler arbejdskraft, tænkte jeg, at jeg godt kunne tage et par år mere bag rattet.

- Og jeg har fundet en vognmand, som har et et job som chauffør, som passer til mig.

Alt overgået til Færdselsstyrelsen
Sådan indleder Karl J. et brev til nationen! om at være gammel nok til pension – men stærk nok til at kunne arbejde. Og så støde ind det danske bureaukrati og føle sig til grin. For Karl har nemlig ikke noget gyldigt taxakørekort, og selv om han betalte for en fornyelse 17. august, er der ikke sket noget. Hans brev – som nationen! har bedt Færdselsstyrelsen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Alt er åbenbart overgået til Færdselsstyrelsen.

Annonce:

- Fornyelse af kørekort, førerkort til taxa, førerkort til lastbil samt periodisk syn af bil, og jeg føler at jeg bliver kastet rundt i en ring.

- Der er ingen, der ved, hvor lang tid der går, og det eneste, man får at vide, når man endelig kommer igennem, er, at de kan se, at man har modtaget alle papirerne, skriver Karl, og på Jydskevestkystens Facebook- profil har Nille skrevet denne besked:

Så finder man jo et andet job
- Min kæreste bestod i juni og har endnu ikke modtaget sit kort, selvom han har bestået, så han kan ikke komme ud og køre.

- Det er sgu lidt ærgerligt, at det tager så lang tid ved Færdselsstyrelsen at få kigget det igennem.

- Når man rykker, får man at vide, at der kan gå op til seks-otte uger og måske mere til.

Annonce:

- Det er der jo ingen, som gider vente på, så folk finder jo et andet job i stedet, skriver Nille, og nationen! har sendt de to beskrivelser af ventetid til Færdselsstyrelsen og spurgt, hvorfor det tager så lang tid at få fornyet et kørekort/få et kørekort, og det svarer styrelsen på sådan her:

Personer skal transporteres sikkert
- Indledningsvis skal Færdselsstyrelsen bemærke, at personer som ønsker at udføre erhvervsmæssig persontransport, skal opfylde de krav som er fastsat i taxilovens § 7.

- I taxilovens § 7 stilles der krav til, at man skal have et chaufførkort for at kunne føre en bil som anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

Annonce:

- Chaufførkort kan udstedes til personer som 1 ) er 21 år, eller derover, 2) er myndig og ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7, 3) har haft kørekort til almindelig bil (kategori B) i mindst 3 år, 4) ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af chaufførkortet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, 5) kan sandsynliggøre at erhvervet kan udføres på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen, 6) har gennemført et taxikvalifikationskursus og 7) opfylder nærmere fastsatte helbredskrav som fremgår af bilag 1 til taxibekendtgørelsen.

- Formålet med de pågældende krav er blandt andet at sikre, at kørslen udføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt og at personer kan lade sig transportere sikkert og trygt rundt.

Og vi kigger på lægeattest og straffeattest
- Til brug for behandlingen af ansøgningen, skal ansøger, foruden sin ansøgning, også indsende en lægeattest. Herudover indhenter Færdselsstyrelsen en straffeattest til offentlig brug, til vurdering af punkt 4 og 5 ovenfor.

- Straffeattesten indhentes ved Rigspolitiet, og der er en høringsfrist på 14 dage. Særligt i fornyelsessager undersøger styrelsen, i forbindelse med vurderingen af, om pkt. 5 ovenfor er opfyldt, om styrelsen har modtaget indberetninger m.v. vedrørende den pågældende ansøger, som skal inddrages i vurderingen.

Annonce:

- Såfremt der ikke er forhold på straffeattesten, lægeattesten og styrelsen ikke har konstatereret indberetninger vedrørende den ansøgende chauffør, er der tale om en ikke-kompliceret sag.

En ukompliceret sag varer 4-8 uger
- Såfremt der er forhold på straffeattesten eller lægeattesten, vurderes det i første omgang, om styrelsen har brug for flere oplysninger, i form af enten udtalelser om konkrete helbredsforhold, eller indsendelse af domsudskrifter.

- Når sagen herefter er oplyst, lægges den enten til sundsfaglig vurdering ved styrelsens læge, som er en ekstern tilknyttet konsulent, eller til juridisk behandling ved styrelsens jurister på taxiområdet.

- Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstid for behandling af ikke-komplicerede ansøgninger om chaufførkort er på op til 8 uger.

- På nuværende tidspunkt er sagsbehandlingstiden på ca. 4 uger. Ca. 92 % af de ansøgninger som Færdselsstyrelsen behandler er ikke komplicerede sager.

Annonce:

De komplicerede kan vare op til to år
- Sagsbehandlingstiden for komplicerede ansøgninger om chaufførkort kan variere en del, alt efter indholdet af den enkelte sag, herunder behovet for at indhente yderligere oplysninger om en ansøgers helbred, eller eksempelvis domsudskrifter til vurdering af, om ansøger opfylder pkt. 4 øverst.

- Størstedelen af de komplicerede sager er afsluttet 10-18 uger fra ansøgningen er indkommet, og svarer til ca. 6 % af det samlede antal ansøgninger styrelsen behandler. Her er der hovedsageligt tale om sager, der skal vurderes af en læge.

- Ca. 100 sager årligt er af en sådan kompleksitet, at den skal behandles ved både en læge og en jurist.

- Disse sager har på nuværende tidspunkt, beklageligvis en sagsbehandlingstid på op til 1,5 – 2 år.

Annonce:

Har omlagt et årsværk
- Styrelsen arbejder på at nedbringe denne sagsbunke ved løbende og kontinuerligt at indføre sagsskridt som optimerer sagsbehandlingstiden for komplicerede chaufførkortsager. Styrelsen har herudover blandt andet også omlagt et administrativt årsværk til et juridisk årsværk i 2021, og med de løbende optimeringer forventer styrelsen at sagsbehandlingstiden for de komplicerede sager er nedbragt til 6 måneder medio 2022.

- Herudover foretager styrelsens jurister også vurderinger af, om ansøgere opfylder kravet om, ikke at være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af chaufførkortet.

- Der er her en sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder og der estimeres at skulle laves en sådan vurdering i ca. 50 sager årligt. De op mod 150 sager der behandles ved jurister årligt estimeres derfor at udgøre ca. 2 % af de samlede ansøgninger.

En kompliceret sag skal vare seks måneder
- Styrelsen vurderer, at en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder i komplicerede ansøgningssager, henset til den kompleksitet der er i sagerne og de forskellige faglige vurderinger der skal foretages, er en acceptabel sagsbehandlingstid for disse forholdsvis få sager.

Annonce:

- Det bemærkes afslutningsvis, at chaufførområdet er gebyrfinansieret hvilket betyder, at det er brugerne selv, der skal afholde alle udgifter til ordningen, herunder, men ikke afgrænset til, lønninger for sagsbehandling, tilsyn, sagsstyring og journalisering samt besvarelse af spørgsmål, men også omkostninger til systemer der anvendes på ordningen.

Kigger på hvor dyr sagen er at behandle
- Færdselsstyrelsen foretager derfor en afvejning af ansøgernes behov for en hurtig sagsbehandling, mod de udgifter der vil være forbundet ved at ansætte yderligere medarbejdere til sagsbehandling af sager.

- Herudover er der en begrænsning på, hvor hurtigt sagerne vil kunne løses henset til, at en ansøgning altid skal sendes i høring ved Rigspolitiet. I forhold til komplicerede ansøgningssager, skal sagerne ofte vurderes af flere fagmedarbejdere forinden den endelige afgørelse kan træffes hvilket naturligt vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid, skriver Færdselsstyrelsen, der håber, at svaret har givet et overblik over den kompleksitet, der er i visse af de pågældende ansøgningssager, og en indsigt i, hvorfor de pågældende sager kan have en væsentligt forlænget sagsbehandlingstid.

Annonce:

Annonce:
Annonce:
Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Spar med
Elpris LIGE NU
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:

Mest læste lige nu

De lovlydige straffes, alle de andre går fri
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Mere om krop og velvære med Ekstra Bladet+

Mere om krim med Ekstra Bladet+

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Bagholdet

Annonce:
Annonce: