Gentofte-pige: Flere flygtninge til kommunen vil kurere snobberne

Mine valg af fritidsinteresser har haft altafgørende betydning for min opfattelse af klasseforskelle, skriver Katrine, der vil have sin kommune til at tage imod flere flygtninge

- Jeg er et Gentoftebarn, som er født og opvokset i den sydvestlige del af kommunen, i et almindeligt villakvarter, hvor der ikke kun findes villaer med en minimumspris på 10 millioner kroner.

-  Men fordi jeg bor i den del af Gentofte, som grænser op til den nordvestlige del af København, har det haft kæmpe indflydelse på mit kendskab til klasseforskelle, da jeg i min fritid blev fristet af at søge andre egne end Gentoftes muligheder.

Vil vi virkelig være en kommune for én slags mennesker?
Sådan skriver Katrine G i et debatindlæg til nationen! om klasseforskelle, snobberi og flygtninge. Kathrine ved godt, at hun bor i en af de rigere kommuner i Danmark, og når hun tager linje 1A fra Sydhavnen, lægger hun mærke til at typerne i bussen ændrer sig til den samme gennemgående type, jo tættere man nærmer sig Hellerup og omegn.

Se også: Efter 3 år i Gucci-ghetto: Khalil rystet over rige danske børn

Og det har fået hende til at tænke på, om Gentofte gør det rigtigt: For vil vi virkelig være den kommune, som kun kan rumme én social klasse, spørger hun i debatindlægget, som fortsætter således:

Andet valg end vennerne
- Da jeg som nyudsprunget niendeklasseelev skulle tage en beslutning om, hvilket gymnasium jeg godt kunne tænke mig at gå på, traf jeg et valg, som næsten ingen andre af mine venner gjorde.

- Ordrup Gymnasium, som ligger i den nordligste del af Gentofte.

- Jeg havde været på besøgsdag, og med det samme havde jeg en klar mavefornemmelse af, at det var her, jeg ville bruge tre af mine kommende år.

- Det indtryk, jeg fik af folk, var, at der var mange ens typer, men stadig plads til forskellighed, og den egenskab for et gymnasium tiltalte mig.

- I mellemtiden havde jeg tilbragt et år på efterskole, og herefter startede jeg på Ordrup Gymnasium, hvor hele min opfattelse havde ændret sig.

- Jeg synes, at jeg generelt blev mødt af en gennemgående type, og jeg følte med det samme, at der næsten ikke længere var plads til forskellighed.

De geografiske valg havde afgørende betydning
- I min fritid valgte jeg at danse på en danseskole, som ligger placeret i Søborg, jeg valgte en efterskole, som ligger på Sydsjælland, og jeg valgte at søge arbejde inde i København.

- Disse steder mødte jeg folk med vidt forskellige baggrunde, og dette har haft en stor indflydelse på min forståelse af, at der findes andre sociale klasser end den, jeg selv kommer fra.

- Når jeg udenfor Gentoftes grænser er blevet spurgt om, hvor jeg kommer fra, ved jeg med det samme, hvad de tænker, når jeg fortæller dem, at jeg kommer fra Gentofte, og at jeg går på Ordrup Gymnasium.

- Mange spørger også efterfølgende 'Er det ikke ret snobbet det gymnasium?' og 'Hvis du bor i Gentofte, er du så ikke rig?'

- Og det ærgrer mig, at folk har den opfattelse. Som modsvar til om mit gymnasium er snobbet, svarer jeg altid: 'Jo lidt, altså i den forstand at nogle måske kan have en snobbet attitude, men de fleste jeg snakker med, er i hvert fald rigtig søde, når jeg først har lært dem at kende.'

Måske er snobbet adfærd lidt mere hyppig i Gentofte

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at så mange udenfor Gentofte har dannet sig sådan et indtryk. At de har sådan et generaliseret syn.

- Jeg synes næsten, det kommer til at fremstå som om, det at have en snobbet adfærd også gør en til et dårligt menneske.

- Men jeg tør godt vædde på, at en snobbet adfærd ikke kun er noget, man finder på Ordrup Gymnasium, eller i det hele taget Gentoftes gymnasier – men at det rent faktisk er noget, som eksisterer på samtlige gymnasier landet over.

- Det fremtræder måske bare hyppigere i denne kommune på grund af de høje husstandsindkomster.    

Flygtningeboliger og socialt boligbyggeri hører ikke til i Gentofte
- Da Gentoftes borgmester har fremhævet, at flygtningeboliger og socialt boligbyggeri ikke er noget, som vil blive stillet til rådighed i kommunen, har dette også resulteret i, at en minimal del af kommunens indbyggere er flygtninge eller indvandrere.

- Dette spiller ind på borgernes kendskab og opfattelse af denne samfundsminoritet.

- Hvis man altid har været vant til at omgås folk, som kommer fra samme kår og sociale klasse, og ikke er blevet mødt af andet, så kan man have svært ved at sætte sig ind i, at andre kan have dårligere levevilkår end en selv.

- Det ligger fjernt fra de rammer, man selv er omgivet af. Det virker uvant og måske ligefrem farligt.

- Man kan hurtigt låse sig fast på, at indvandrere i Danmark kun skaber problemer, fordi det kun er det negative, der bliver formidlet gennem medierne.

- Det er en almen tendens i Gentofte kommune, og det er ærgerligt, at så mange skal vokse op under den politik og danne sig sådan et syn.

- På grund af mine valg af fritidsinteresser har jeg fået kendskab til andre sociale klasser end min egen. Det har lært mig, at man ikke selv er herre over, hvilke vilkår man er født med, og hvor man vokser op henne.

- Det er ikke flygtningenes eget valg, at der skulle opstå krig i deres oprindelsesland, og at de derfor måtte søge væk. De er lige så meget mennesker som alle os andre – så hvorfor behandle dem så anderledes?    

Gavn for kommende generationer
- Efter min mening ville det berige Gentofte kommune, hvis man gav flygtninge og indvandrere mulighed for at bosætte sig i kommunen.

- På den måde vil børn og unge i folkeskolen og gymnasiet få klassekammerater med flygtninge- og indvandrerbaggrund og derved få indsigt i, at der findes andre sociale klasser, end den de selv kommer fra.

- Dette kunne gavne de kommende generationer i Gentofte.    

- Jeg vil selvfølgelig pointere, at alt dette ikke er en generalisering af alle Gentoftes indbyggere, men at det blot er baseret på mine egne oplevelser og erfaringer.

- Jeg er taknemmelig for, at jeg er opvokset på midterlinjen og fået begge syn med i bagagen, slutter Katrine sit oplæg.

Gentofte kommune modtog 53 flygtninge sidste år og skal ifølge Kommunernes Landsforening modtage 104 i år.

Hvad mener du?

Er det en god ide, at en rig kommune som Gentofte tager imod flere flygtninge - og tror du kommunens indbyggere vil have gavn af at møde folk, der ikke har ligeså mange penge, som de selv har?

 

230 kommentarer
Vis kommentarer