Hænger fast: 26 år på sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og ressourceydelse

Erik - der blev ramt af en arbejdskade i 1992 - har prøvet det hele og fået 3 afslag på førtidspension. Nu foreslår kommunen at han går i gang med en uddannelse.

Jeg har fornylig skrevet til Socialdemokraterne Att. Mette Frederiksen. Det tog dem 1 måned at svare, at de ville sende min mail videre til folketingsgruppen.  Mette Frederiksen har jeg intet hørt fra. Af de medlemmer af beskæftigelsesudvalget jeg har skrevet til, har kun Rasmus Jarlov svaret, og han lyder mest til at have opgivet, skriver Erik L. Privatfoto
Jeg har fornylig skrevet til Socialdemokraterne Att. Mette Frederiksen. Det tog dem 1 måned at svare, at de ville sende min mail videre til folketingsgruppen. Mette Frederiksen har jeg intet hørt fra. Af de medlemmer af beskæftigelsesudvalget jeg har skrevet til, har kun Rasmus Jarlov svaret, og han lyder mest til at have opgivet, skriver Erik L. Privatfoto

- Efter mange år med hårdt fysisk og psykisk arbejde fik jeg min sidste arbejdsskade i 1992.

- Siden da, har jeg hængt fast i Næstved Kommune. Til februar er det 26 år.

- Jeg har ud over mine fysiske skavanker, som består af en ødelagt ryg, og slidgigt i arme og hænder og nakke, lidt af depression.

Sådan indleder Erik L er brev til nationen! - et brev han skriver, fordi en undersøgelse har vist, at cirka op mod 8500 personer, der har modtaget kontanthjælp i mere end 5 år, i virkeligheden burde være tilkendt førtidspension, tilbudt et fleksjob eller have haft et målrettet ressourceforløb.

Har siddet fast i 5 år: Minister overrasket over langtidsparkering

Kronisk belastningsreaktion pga af kommunalt forløb
Og Erik - der har været på sygedagpenge, kontanthjælp ad flere omgange, revalidering, (som kommunen afbrød, da jeg skulle have forlænget en 3 1/2 årig uddannelse med 6 mdr. Grundet tilbagefald med ryggen), fleksydelse af 2 omgange, ressourceydelse, kontanthjælp, og ressourceydelse igen, da kommunen blev underkendt af Ankestyrelsen - bliver nu truet med at komme på kontanthjælp igen. Faktisk mener hans kommunes pensionsnævn, at han - i en alder af snart 60 - skal overveje at uddanne sig. Hans brev fortsætter derfor således:

- I sommeren 2012, skriver en psykiatrisk overlæge i jobcenter Næstved, at jeg har udviklet kronisk belastningsreaktion, grundet et meget langvarigt kommunalt forløb.

- Så indstillede kommunen mig til førtidspension.

- Det blev afvist af pensionsudvalget, da kommunen påstod, de ikke kunne finde mine rygscanninger i deres it-system!.

- De skulle derfor indhente kopier, og det kunne ikke nås, før 1/1 2013, hvor den nye lov, om førtidspension og fleksjob trådte i kraft.

Det blev værre og værre
- Kommunen mente ikke, at de af sig selv skulle rejse sagen på ny, eftersom det var dem, der lavede fejlen.

- Så skulle jeg i ressourceforløb. Og herfra blev det bare værre og værre, med min sag, og med min sygdom.

- I skrivende stund, truer kommunen atter med kontanthjælp, i stedet for ressourceydelse, selvom de af Ankestyrelsen er blevet underkendt flere gange.

- Jeg har været hjemløs i en periode på 5 år, hvor jeg boede i naturen, og hvor kommunen nægtede at hjælpe med bolig (det står ellers på side 1, i loven om Ressourceforløb om en helhedsorienteret indsats).

- Al snak, fra kommuner til Folketinget, om 'at det ikke var intentionen med loven', tror jeg ikke længere på. Sager fra hele landet modsiger dette.

- Klapjagten begyndte da Claus Hjorth Frederiksen, sagde det var bedre for syge, at få et arbejde.

Meget få taler vores sag
- Problemet for mange af os, der ikke længere føler os som en del af samfundet, er jo at det netop er arbejdet, der har gjort os syge, og at ikke alle, får tilbud om behandling, selvom en sådan findes.

- Hvis der fandtes advokater herhjemme, der af ideologiske årsager, ville prøve nogle sager ved domstolene, ville vi sikkert se, at kommunerne ville rette ind.

- Som det er nu, benytter politikerne sig af, at vi er sårbare grundet sygdom, og at meget få medier taler vores sager.

- Den politiske dagsorden synes at være fokuseret omkring skattelettelser, husejere samt flygtninge.

- Således også hos diverse medier. Endvidere, er Folketinget bagud med evalueringen af loven om førtidspension og fleksjob, fra 2013. Det hører vi heller ikke meget til.

- Jeg deler Helene A' ønske om at gå sammen, og starte et oprør, mod den nedværdigende behandling af tidligere velfungerende borgere, der har ydet hvad man har forventet, men af forskellige årsager ikke længere kan, grundet sygdom og tilskadekomst.

- Desværre har det været forsøgt, men grundet intern uenighed, blev disse fraktioneret, i flere grupper, hvilket ikke gavner.

Desuden foregår det ofte via Facebook, hvor mange ikke befinder sig, da kommunerne kigger med, skriver Erik, der også har medsendt det afslag på førtidspension, han fik i december.

Har du et godt råd til Erik? Og forstår du godt, at han er frustreret over systemet?