Hegn 60 cm fra skel: Nu er naboerne røget i totterne på hinanden

Nationen! har fået et brev fra ejeren af nr. 4, der føler sig chikaneret af ejeren i nr 2., som gerne vil fortælle nationen!, at hun synes, at nr. 4. opfører sig helt utilstedeligt - hjælp dem

- Jeg har en møgsag angående skel/hegn mellem nr . 2 og 4 på vejen.

- Dem i nr 2 har gennem en årrække prøvet at tyvstjæle et areal mellem skellinje og eksisterende hegn, som står mere end de lovlige 60 cm inde på egen grund.

- De mener ovenikøbet, at de ejer dette stykke jord.

Disse kloge mennesker laver deres egne regler
Sådan indleder XX en mail til nationen! om en årelang strid med naboen YY om et skel, et hegn, to træer (det ene er fældet) og fire-fem buske ( de også væk).

XX aner ikke sine levende råd, for stemningen mellem grundejerne er mildt sagt dårlig. Der bliver råbt, der bliver filmet, der bliver henvist til servitutter og truet med politi, og hverken XX eller YY synes, det er særlig rart (nationen! kender begge personers navn og adresse). Derfor håber XX, at der kan komme nogle gode råd i kommentarfeltet.
Nedenfor kan du læse ejeren af nr. 2's version - nr. 4's brev fortsætter således:

Råber og skriger
- Der er matrikel kort og flere kontrol-opmåling, af lovlige landinspektører som de ikke vil godkende, og acceptere.

- Jeg har både kommune og politiets godkendelse men disse kloge og dygtige mennesker har altså deres egne lov og bestemmelser.

- De chikanerer mig og video-overvåger mig, når jeg går på jordstykket som lovligt tilhører mig.

- Manden råber og skriger af mig, så snart jeg viser mig på grunden - og truer med politianmeldelse.

Ulovlig trådhegn
- Ydermere har de opsat ulovligt trådhegn, som spærre for min adgang til arealet. Politiet og kommunen har bekræftet at jeg bare kan fjerne hegnet, slutter ejeren af nr 4 sit brev, som nationen! derpå har sendt til ejeren af nr 2, for at høre deres version af hegnsstriden. Og den vil de faktisk gerne komme med:

- Jeg er ikke enig i vores nabos fremstilling af sagen, som vi finder meget ubehagelig og er meget kede af.

- Følgende oplysninger hører efter vores mening i høj grad med, for at give et sandfærdigt billede:

Flethegnet er i strid med servitutterne
- Vores nabo har et flet-hegn rundt om sin grund som ikke er i overensstemmelse med de tinglyste servitutter.

- Dette hegn har vi altid accepteret fordi det var der da vi købte vores ejendom i XXXX.

- Vi er også indtil for nyligt gået ud fra, at hegnet stod i skel.

- Den ca. ½ meter, som naboen skriver til dig om, befinder sig på den side af flethegnet, der vender ind mod os.

- Her har hidtil været beplantet med et grønt bælte af prydbuske og enkelte, store solitære træer. Måske har vi vundet hævd på den ½ meter bræmme – men det er egentlig ikke så afgørende for os.

Og naboen fældede vores træ
- Vores nabo fældede for 8 måneder siden uden vores viden et smukt 40 år gammelt træ, som han var irriteret over.

- Træet stod inde på vores grund, tæt ved det skel, som naboen nu har fået opmålt. Vi blev chokerede og vrede, da vi kom op til huset og så dette.

- Ca en måned senere ryddede naboen – igen uden vi vidste det – hele beplantningen på 'bagsiden af flethegnet', ind mod os.

- I alt ca 5 stk. 30 – 40 år gamle hækkeplanter og flere prydbuske, som vi har plantet i det område, der nu er opmålt som skel, og som derfor rettelig var fælles hegn.

Glor lige ind i et grimt flethegn
- Samtidig vandaliserede naboen et gammelt fyrretræ som står på vores grund, tæt mod skel.

- Vi er efterladt med udsigten til en ½ meter tom ryddet bræmme – og bagsiden af det grimme og ulovlige flethegn på naboens grund.

- Vores nabo har undladt at svare på vores forslag til en  mindelig løsning.

- Et forslag som blev fremsendt i januar til hans advokat og som vi har rykket for svar på flere gange, skriver ejeren af nr 2.

Har du et godt råd til ejeren af nr. 4 (ham, der ejer hegnet, og som klager over, at naboen råber og truet med politi)?

Og hvad synes du om forlaget fra nr. 2, der i al sin enkelhed går ud på:

- Vi accepterer den nye skellinie mod at han for egen regning enten genetablerer de hækkeplanter, han har fældet, og som vil udgøre fælles hegn mellem grundene eller opsætter et lovligt raftehegn.

- I så fald vil vi undlade at rejse erstatningskrav for de uberettigede fældede og beskårede træer.

 

 

407 kommentarer
Vis kommentarer