Henrik rejste med mor og far til Afrika i 1975: Mister 5662 kr pr måned

Henrik er 60 år og stiktosset over størrelsen på den pension han modtager. Og over at han får autosvar når han skriver til politikere

Henriks forældre tog ham med til Sydafrika i 1975, da han var 16 år. Han flyttede retur i 1993, og derfor kan han kun få 28/40 af den normale førtidspension på kr. 18875. Foto: Privat/Jens Dresling
Henriks forældre tog ham med til Sydafrika i 1975, da han var 16 år. Han flyttede retur i 1993, og derfor kan han kun få 28/40 af den normale førtidspension på kr. 18875. Foto: Privat/Jens Dresling

- Jeg er stiktosset på vores politikere, som alle taler om velfærd og lighed i vores samfund, men det er langt fra det der bliver praktiseret.

- Jeg er født på Frederiksberg hospital i 1959, og flyttede til Syd Afrika med mine forældre i 1975, en flytning som jeg ikke havde nogen indflydelse på. I 1993 kom jeg retur til Danmark.

Meget overrasket: Mister 5662 hver måned
Sådan indleder 60-årige Henrik S et brev til nationen! om den i hans øjne helt uretfærdige måde systemet beregner hans pension på - og den ligegyldighed man synes politikerne udviser, når han prøvet at råbe dem op. Henrik håber at brevet - som du gerne må dele via Facebook til andre der er interesserede i pensionsdebatten - ender med at politikerne laver reglerne om. Det fortsætter nemlig således:

- Jeg blev i 2017 tilkendt en førtidspension, og blev meget overrasket over at jeg kun kunne få en brøkpension.

- På det pengemæssige plan mister jeg kr. 5662,- pr. måned, før skat, i forhold til en person der får fuld førtidspension

Har været i landet i mere end 40 år
- Jeg var på intet tidspunkt i mit sagsforløb blevet informeret om dette.

- Jeg har nu i længere tid prøvet at få de ansvarlige til at kigge på én, i mine øjne, meget diskriminerende lovgivning, nemlig den om førtidspension.

- I loven står der at denne kan tilkendes fra man fylder 40 år, hvilket vil sige at man har tilbragt 25 år i landet fra det fyldte 15. år, og det udløser en fuld pension.

- Jeg derimod har tilbragt noget tid i udlandet, og får af den grund kun en brøk førtidspension (28/40).

- Men jeg har jo faktisk været i landet ligeså længe (hvis ikke længere), som en person der bliver tilkendt en pension i en alder af 40 eller 41.

Politikerne lader til at være helt ligeglade
- Jeg har som sagt prøvet at råbe en del politikere op om denne problemstilling, men må desværre konstatere at De lader til at være fuldstændigt ligeglade med det.

- Jeg kontaktede samtlige medlemmer af Beskæftigelsudvalget, samt tre partiledere, og fik hele 8 eller 9 autosvar, et svar der spurgte 'hvad kan vi gøre', og ellers intet.

- Jeg synes at dette er topmålet af arrogance, og på ingen måde værdigt i det der burde være et folkestyre, skriver Henrik, der synes at politikerne burde skamme sig, men hvad synes du?

Mindre end 4/5 af tiden

Når en pensionist ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, er der mulighed for at få udbetalt en nedsat pension, som bliver kaldt brøkpension. Brøkpensionen kan suppleres op med kontanthjælp.

Både førtidspensionen og folkepensionen kan nedsættes, hvis pensionisten ikke har boet i Danmark i en længere periode.

Førtidspension nedsættes, når pensionisten har boet i Danmark i mindre end 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år og frem til pensionstidspunktet.

Folkepension (grundbeløb, pensionstillæg samt supplerende pensionsydelse) nedsættes, når pensionisten har boet i Danmark i mindre end 40 år fra det fyldte 15. og frem til folkepensionsalderen.

Hvor meget pensionen nedsættes afhænger af, hvor længe pensionisten har boet i Danmark frem til pensioneringen.

Ved opgørelsen af bopælstiden sidestilles følgende med bopæl i Danmark

  • hyre på et dansk skib
  • udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed og ophold i udlandet i øvrigt, som er beskæftiget i en offentlig dansk interesse
  • ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab
  • ophold i udlandet med henblik på uddannelse

Perioder, hvor der er optjent pensionsrettigheder i udlandet indgår dog ikke i opgørelsen af bopælstiden i Danmark 

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om brøkpension efter pensionsloven.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om brøkpension efter pensionsloven.

En brøkpension kan suppleres med kontanthjælp.

De pensionister, som ikke har ret til en fuld pension, har ret til at søge kommunen om et supplement til brøkpensionen efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

Kilde: Ankestyrelsen

 

1 af 2 
2 af 2 Henriks forældre tog ham med til Sydafrika i 1975, da han var 16 år. Han flyttede retur i 1993, og derfor kan han kun få 28/40 af den normale førtidspension på kr. 18875. Foto: Privat/Jens Dresling
403 kommentarer
Vis kommentarer