Jackie har gammelt kørekort: Tør ikke passe sit arbejde

Færdselsstyrelsen har modtaget knap 10.000 ansøgninger om chaufførkort sidste år. En af dem er fra Jackie, der synes at 10-12 ugers ventetid er for meget.

- Hej.

- Jeg har haft mit erhvervskort til taxi og flextrafik i 20 år.

- Man fornyer det hver 5. år og mit udløber 7/8-2020.

.- Men med den nye lov om det nye 'chaufførkort', har man sagt, at det kørekort jeg har, ikke er gyldigt mere.

 

Sagsbehandlingstid på 3 måneder
Sådan indleder Jackie E er brev til nationen! om den usikre situation han er i havnet i pga de den nye taxilovs regler om 'chaufførkort'. For Jackie har hørt rygter om, at der vanker bøder på op til 12.000 kr, hvis han passer sit arbejde som flex-trafik-chauffør og bliver stopper af politiet.

Men heldigvis kan Trafikstyrelsen - i det svar nationen! har modtaget her mandag morgen - oplyse, at han og andre i samme situation, godt kan køre videre. Det kan du læse nedenfor, Jackies brev fortsætter således:

- Nu har jeg så været på et 10 dages kursus og bestået det,  og nu er der en sagsbehandlings tid på op til 10 til 12 uger hos Trafikstyrelsen, før man har det nye kort.

Men hvad med min månedsløn?*
- Så jeg risikerer, at jeg ikke tjener noget i op til 2 til 3 md.

- Har hørt at man får bøde på 4000 kr til chaufføren og 8000 kr til vognmanden, hvis man kører på det gammel kørekort som ikke er udløbet, skriver Jackie, men hvis han bare husker at have kvitteringen for ansøgningen med, så er der ingen problemer, skriver Trafikstyrelsen:

- Forholdet her drejer sig ikke om fornyelse af kørekort, men om chaufførkort. Færdselsstyrelsen får mange ansøgninger om chaufførkort, og styrelsen råder derfor også chauffører til, at de søger om fornyelse 3-6 måneder inden deres førerkort, eller for OST-chauffører deres kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B, udløber.

Tag kvittering med - så er der ingen bøde
- Færdselsstyrelsen har i øjeblikket aftalt med politiet, at ansøgere som søger om fornyelse, ikke får uddelt bøder, såfremt de har en kvittering fra styrelsen om en indsendt ansøgning om fornyelse og har medbragt deres udløbet førerkort.

- Færdselsstyrelsen kan oplyse, at styrelsen i 2018 har modtaget knap 10.000 ansøgninger om chaufførkort. Dette drejer sig både om fornyelser og første gangs udstedelser.

- Det kan generelt oplyses, at chauffører som på tidspunktet for taxilovens ikrafttrædelse kører flextrafik (OST), kan fortsætte denne kørsel på baggrund af pågældendes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B samt et kvalifikationsbevis for kursus gennemført efter 1. september 2001, og den tidligere lovs krav til chauffører som udfører OST-kørsel er dermed videreført i overgangsperioden.

Og husk kvalifikationsbeviset
- Man skal under kørslen medbringe kvalifikationsbeviset. Dette kan man læse i taxilovens § 40.

- Når pågældendes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B udløber, skal vedkommende ansøge om et chaufførkort.

- Til brug for ansøgningen skal der indsendes dokumentation for, at man har gennemført kvalifikationsuddannelsen efter 1. september 2001, skriver Trafikstyrelsen, men hvad siger du?

Og har du også ventet lang tid på dit kørekort?