Annonce:
Annonce:

Janne fik besøg af hund med ’svampe-snude’: Hoster blod og bliver svimmel

Janne kæmper med både boligselskab og kommunen, der ikke vil hjælpe med hendes bolig, og den skimmelsvamp, der generer hende. Hun forstår ikke, at systemet bare kan være ligeglade.

Annonce:
Følg nationen!

- Jeg bor i en almen bolig i Holbæk, og jeg bliver mere og mere syg for hver dag der går.

- Har stort set altid lungebetændelse, hoster blod, er svimmel og har store problemer med at huske, samt en række andre helbredsmæssige gener.

- Boligselskabet vil intet gøre selv om de udmærket ved, at der inden min indflytning har været en stor vandskade, som der ikke er gjort noget ved, og kommunen – ja, de stoler på de prøver boligselskabet selv har taget, og vil derfor heller ikke gøre noget.

Brutal skimmelsvamp: Tør ikke invitere børnebørnene

Annonce:

Kommunen og ansvaret for de sundhedsskadelige boliger
Sådan indleder Janne H et brev til Ekstra Bladet, om den i hendes øjne urimelige, elendige og uretfærdige situation hun er havnet i. Janne har læst i loven, at det er kommunerne, der skal hjælpe borgere, der bliver udsat for skimmelsvamp og et boligselskab, der ikke vil gøre noget. Nu håber hun at dette brev kan være med til få skub i sagen. Du kan se Holbæk Kommunes svar nedenfor - Jannes brev fortsætter således:

- I nov. 2016 henvendte jeg til det kommunale tilsyn i Holbæk kommune, som har pligt til at føre tilsyn med boliger, - sådan at boliger ikke er sundhedsskadelige for lejerne.

- Det kommunale tilsyn beder derfor Teknologisk Institut (som er eksperter inden for indeklima) om at undersøge min bolig.

Luftprøve viser forhøjelse af forskellige skimmelarter
- Der bliver lavet en luftprøve, som viser forhøjelse af forskellige skimmelarter. På den baggrund - og fordi der tidligere har været en vandskade - anbefaler eksperten fra Teknologisk Institut, at der bliver taget prøver af gulvene, som skal afgøre om der er skjult skimmelsvamp.

- Men Holbæk kommune beder boligselskabet om at udtage prøver af gulvene, selv om jeg opponerede, da boligselskabet tydeligt havde vist, at de ikke var interesserede i at finde skimmelsvamp i boligen.

Annonce:

- Det kom derfor ikke som nogen overraskelse, at boligselskabets prøver marts 2017 ikke viste skimmelsvamp (eller i hvert fald kun lidt skimmel). Det var heller ingen overraskelse, at Holbæk kommune godtager prøverne og lukker min sag.

Jeg bliver mere og mere syg
 - Jeg bliver dog tiltagende mere og mere syg, og et par måneder efter kontakter jeg igen eksperten fra Teknologisk Institut, som bliver meget overrasket over, at jeg stadig bor i boligen, og at der ikke er gjort yderligere ved sagen.

- Hun siger, også at boligselskabets prøver er taget forkert. De skulle være taget nede på betondækket, - ikke på undersiden af gulvet - sådan som boligselskabet havde gjort.

- Jeg beder derfor i aug. 2017 om at Holbæk kommune genoptager min sag. Dokumentationen fra Teknologisk Institut og nogle nye blodprøversvar, der viser ekstremt forhøjede antistoffer mod aspergillussvamp, gør, at jeg ikke mener, at tilsynet kan afslå at undersøge sagen på ny.

Annonce:

En hund markerer for skimmel fire steder
- I febuar 2018 bestiller jeg et firma, der er specialiseret i at finde skjult skimmelsvamp. Til det formål har de oplært en hund til at reagere på større mængder skimmelsvamp. Hunden markerer for skimmel fire steder i boligen.


Her kunne hunden lugte skimmel

- Jeg inviterede det kommunale tilsyn til at deltage i undersøgelsen med hunden, men de svarede ikke engang på invitationen.

- For mig var det endnu en bekræftelse på, at tilsynet slet ikke ønsker at undersøge boligen ordentligt.

- Her havde de jo en mulighed for, - helt uden udgift for kommunen – at få vished for, om der var skimmel eller ej.

Jeg tænker at det er et stort samfundsproblem
- D. 5. marts fik jeg så endelig besked på at kommunen ikke ville genoptage min sag.

- Hvordan kan man sikre, at loven bliver overholdt? Der må være nogen, som skal stilles til ansvar, når loven ikke bliver overholdt ude i kommunerne.

Annonce:

- Jeg tænker, at det er et stort samfundsproblem. Og hvad koster det ikke samfundet i sygemeldinger, undersøgelser i sundhedsvæsnet osv..., skriver Janne, der gerne vil høre, om der er nogen, der har et råd, der kan hjælpe hende ud af situationen. For Holbæk Kommune vil pt. ikke gøre mere. nationen! har nemlig stillet tre spørgsmål på Jannes vegne, og de svar kommunen har sendt er ikke opløftende:

Janne mener ikke, at boligselskabet har foretaget prøver betondækket. Har i dokumentation for at de er taget?

Kommunens svar:
Boligselskabet har udtaget seks prøver. De fire af disse er udtaget på undersiden af gulvkonstruktionen i lejligheden. Én er udtaget på selve betondækket og den sidste på et elkabel monteret på betondækket. Vi har modtaget dokumentation for dette.

Janne har haft besøg af en hund, der kan lugte skimmelsvamp. Den har markeret flere steder i hendes lejlighed. Tvivler i på hunde i denne slags sager?

Kommunens svar: Vi har ingen erfaringer med hunde i skimmelsager. Vi er oplyst om, at den aktuelle lejlighed er blevet undersøgt af en 'skimmelhund', men vi kender ikke nærmere til resultatet af den undersøgelse.

Hvad skal der til for at I selv tager nogle nye prøver f.eks de steder, skimmelhunden har markeret?

Annonce:

Kommunens svar: På baggrund af de undersøgelser, der allerede er foretaget i lejligheden, er det vores vurdering, at der ikke er skimmel i lejligheden udover sædvanligt og acceptabelt niveau.
Hvis kommunen eventuelt skal foretage supplerende undersøgelser, vil det kræve, at der kommer nye oplysninger i sagen, der medfører, at vi vil/skal genoptage vores sagsbehandling.

Hvad tror du det ender med? Og synes du folk med skimmelsvampproblemer får nok hjælp?

 

 

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
København skal være en by i provinsen
Annonce:
Annonce:

... Dom over Haas