Jeg ville vise at vi er mange der er imod omskæring: Responsen var utrolig

Sygeplejersken Iris kommer oprindelig fra Island, hvor politikerne overvejer at give fængselsstraffe til forældre, der omskærer deres børn. Hun håber at der også bliver en politisk debat i Danmark

- Jeg har fulgt debatten om omskæring, siden jeg fik min søn for næsten 5 år siden.

- Og da jeg hørte om lovforslaget i Island, ville jeg vise det islandske parlament, Altinget, at det har stor opbakning hos os sundhedsprofessionelle.

nationen Første land i verden: Omskæring af drenge skal give 6 års fængsel

- Jeg fik derfor fat i en kollega i Island, Katrín Sif Sigurgeirsdóttir, som også synes, at det er en vigtig sag og vi gik så i gang med at indsamle underskrifter torsdag aften i sidste uge, blandt vores islandske sygeplejerskekolleger.

Responsen var utrolig
Sådan indleder Iris Björg Thorvaldsdottir, syge- og sundhedsplejerske, et læserbrev til nationen! om omskæring og kampen for at få omskæring af børn forbudt.
Iris - der blev sygeplejerske i 2008 og netop har afsluttet sin sundhedsplejerske-uddannelse med en opgave om ikke-terapeutisk omskæring af drengebørn - bor i Danmark og følger derfor meget i det borgerforslag, der netop omhandler et forbud mod at omskære børn under 18. Og hun vil gerne fortælle, at hun og hendes veninde har fået næsten hver tredje sygeplejerske i Island til at skrive under på at det skal være forbudt. Hendes brev - som du gerne må dele på Facebook - fortsætter derfor således:

- Responsen var utrolig!

- På lidt over tre dage havde vi over 1100 underskrifter og på grund af en stor efterspørgsel blev vi nødt til at åbne for listen igen.

- Mange skrev til os privat for at spørge om de ikke stadig kunne komme på listen.

- Her i dag tirsdag, tikker der stadig underskrifter ind og vi er nu oppe på 1316!

Der er 4000 - og 1316 har skrevet under
- Det er rigtig godt taget i betragtning at der er ca. 4000 islandske sygeplejersker og jordemødre.

- Lægerne havde også haft gang i en underskriftsamling, så der er en bred opbakning af en aldersgrænse hos de sundhedsprofessionelle i Island.

- Selv om de fleste islændinge aldrig har set en drengeomskæring, så kan alle naturligvis udmærket tage stilling til, at det er et alvorligt brud på barnets rettigheder.

- Man behøver jo ikke at have set en pige få snøret sine fødder ind for at vide, at det er etisk uacceptabelt. Mange var faktisk overrasket over at drengeomskæring ikke allerede er forbudt.

- Katrín Sif Sigurgeirsdóttir er sygeplejerske og jordemøder i Island og har selv otte børn, hvor fire af dem er drenge. Hun får jævnligt spørgsmål fra familier som ønsker omskæring i Island.

Islandsk far og filipinsk mor uenige om omskæring
- Efter den opmærksomhed som vi fik skabt med underskriftlisten og en artikel som jeg skrev i avisen omkring drenges rettigheder, blev vi kontaktet af en far til en søn født i 2011, hvor moren har ville omskære ham i eget hjem siden han var spæd.

- Moren, som stammer fra Filipenerne, synes intet er mere selvfølgeligt end at drengen skal omskæres og synes selv det ser meget pænere ud.

- Faren, som er islandsk er derimod meget imod det og har forsøgt at få svar hos forskellige myndigheder i Island, hvad der vil ske hvis moren pludselig gennemgår denne omskæring i hjemmet.

- Der har ikke været meget om svar og han har oplevet, at mange har ikke taget ham seriøst.

Omskåret mand håber forbuddet bliver vedtaget
- Det er indtil nu, hvor folk er blevet klar over, at det findes også på Island. - En anden mand er stået frem med sin historie af hans omskæring som 2-årig.

- Han har fortalt, hvordan det har fulgt ham hele hans liv og han stadig husker smerten han oplevede dagene efter omskæringen.

- Han håber at lovforslaget går igennem, og vil fortsætte med at kæmpe og vække opmærksomhed på sagen hvis den ikke gør.

- Han havde ikke før i denne uge, fortalt sin historie, men nu siger han at han vil at alle skal vide det, så dette kan stoppes.

Det virker til at at der er en stærk stemning
- Så man kan roligt sige, at der har været godt gang i debatten på Island og det virker som om, at der er en stærk stemning for, at der skal være en aldersgrænse.

- Folk føler det skal være drengenes eget valg, om de vil omskæres, da det i sidste ende er dem, der skal vokse op uden forhud og leve med konsekvenserne.

- Der har været nogle fremme i medierne og ytret modstand af lovforslaget. - I kommentarfelterne ser man derimod en stor opbakning til drengenes rettigheder, for islændinge handler det ikke om religion, men menneskeret og lig beskyttelse af alle børn, skriver iris, der håber at forbuddet bliver vedtaget i Island - og i at mange danskere vil støtte kampen for drenges rettigheder hér i Danmark ved at støtte borgerforslaget om indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn.

nationen Danske læger slår fast: Man bør ikke omskære drenge - kun voksne

I Danmark mener Dansk Sygeplejeråd også, at der skal en aldersgrænse på omskæring, men hvad tænker du?
Ender det med et forbud i Island - og i Danmark?

Erklæring fra Dansk Sygeplejeråd (marts 2017)

 

“Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, når indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den unge, og et sådan samtykke kan reelt først  gives, når den unge er myndig.”

 

1 af 2 
2 af 2 
172 kommentarer
Vis kommentarer