Jette raser: 3500 kvm i Indre By solgt for sølle to mio.

Jette synes ikke, Q-parks p-kælderprojekt på Dantes Plads giver mening. Hverken for beboere, cyklister eller de budgetansvarlige i Københavns Kommune 

Dantes Plads, hvor Q-park skal lave P-kælder.
Dantes Plads, hvor Q-park skal lave P-kælder.

- Jorden under Dantes Plads blev i 2018 solgt til Q-Park for to mill. kr.. Der skal etableres underjordisk p-anlæg i tre etager med 214 p-pladser med ind- og udkørsel fra Vester Voldgade.

- Undergrunden til Dantes Plads er på 3.500 m2 - det betyder altså en kvadratmeterpris på 571,43 kr. i Indre By. Hvor finder man ellers en grund til den pris i Københavns Kommune?

Mister indtægt på 2,2 mio pr år
- Den årlige indtægt til KK er i øvrigt 2,2 mill. kr. fra de nuværende 49 parkeringspladser, der også omfatter parkering til lokale med licens. Hvad får KK og borgerne ud af at sælge undergrunden til Q-Park for 2 mill. kr. med fremtidigt tab af 2,2 mil. kr. hvert år?

Sådan indleder Jette K et brev til nationen! om den i hendes – og andre lokale københavneres – øjne meget mystiske beslutning Københavns Kommune har truffet om at tillade et P-hus i jorden foran Glyptoteket i København.

Hvad med Jarmers Plads?
Jette peger i sit brev på, at området fungerer fint, som det er i dag – og hun peger også på, at en kælder kunne ligge fint på Jarmers Plads, der ligger mindre end en kilometer væk. Hendes brev – som nationen! har bedt Frank Jensen om at svare på – fortsætter derfor således:


Jarmers Plads

- Kommunen har i dag et grønt og attraktivt kulturkvarter omkring de 17 museer i Indre By. Der er anlagt legeplads med hyggelige små bakker under de store skyggefulde træer på Dantes Plads samt bredt fortov med træer og cykelstier i Vester Voldgade.

- Snart åbnes forbindelsen til den nye cykel- og gangbro, Lille Langebro - der er altså skabt et aktiv byrum, hvor børn – ikke mindst fra institutioner – holder spisepauser og undervisnings-sceancer.

Liv og glæde og jazz-musik
- Der er også liv og glæde med udeservering fra caféer, bænke, plantekummer og jazz-musik, og jeg vil gerne høre overborgmesterens svar på, hvordan det passer med den øgede forurening og det forværrede trafikkaos, vi kan forvente ved udkørsel til Stormgade forsvares i et område, der netop er renoveret og endda præmieret for at skabe et attraktivt byrum?

- Der er i øvrigt heller ikke foretaget udregninger af CO2-udledning fra 1.000 ekstra biler dagligt til og fra p-anlægget, ligesom det heller er vurderet, hvad p-kælderen  betyder for de anslået 20.000 cyklister, der skal fra den nye Lille Langebro ind mod centrum.

- Faust solgte sin sjæl til Fanden. KK har solgt sin grønne sjæl til Q-Park. En kostbar handel!, slutter Jette, men i det svar kommunen på opfordring af nationen! har sendt, kan man læse, at kommunen stadig tænker meget grønt - og at 2 millioner faktisk er en god pris for 3500 kvadratmeter undergrund:

Kommunen: Det er dyrt at lave P-kælder
-
Hermed svar fra Københavns Kommune på...

Hvorfor var prisen kun to mio., når der er tale om 3500 kvadratmeter undergrund i hjertet af København?

- Økonomiforvaltningen oplyser, at ejendommen var udbudt til salg til etablering af underjordisk parkeringsanlæg – der kan således ikke bygges oven på grunden.

- Det er ganske kostbart at opføre et underjordisk parkeringsanlæg i Københavns Indre By, hvilket afspejler sig i den pris, ejendommen kan sælges for.

- Københavns Kommune har rådført sig med en anerkendt erhvervsmægler i forbindelse med salget.

Og Dantes Plads var den mest attraktive
Hvorfor skal parkeringsanlægget ligge på Dantes Plads og f.eks. ikke på Jarmers Plads?

- Økonomiforvaltningen oplyser, at oprindeligt var både Jarmers Plads, Højbro Plads og Dantes Plads udbudt til salg til etablering af underjordisk parkeringsanlæg.

- Efter en længere udbudsperiode kunne Københavns Kommune konstatere, at der ingen reel interesse var for hverken Jarmers Plads eller Højbro Plads, hvorfor disse ejendomme blev fjernet fra udbuddet.

Har læseren ikke en pointe med cykeltrafikken fra den nye bro Lille Langebro?

- Teknik- og miljøforvaltningen oplyser, at det har indgået i screeningen af Dantes Plads, at antallet af cyklister vil blive kraftigt forøget på Vester Voldgade.

- I forbindelse med screeningen har kommunen derfor haft et stort fokus på trafiksikkerheden ved ind- og udkørsel fra anlægget, hvorfor der etableres venstresvingsbane og opmarchareal.

200-400 biler pr dag
- Der vil være 200-400 indkørsler med bil pr. dag. En sådan situation med indkørsel til- og udkørsel fra gader med betydelig mere biltrafik, end til p-anlægget, ud til gader med mange cyklister, er velkendt i København. Sameksistensen mellem biler og cyklister ved Dantes Plads anses derfor ikke for et problem.

- Københavns Kommune har løbende et stort fokus på at understøtte byrumsliv og gode forhold for cyklister, men beslutningen er sket ud fra et behov om parkeringspladser i nærheden af Indre By, skriver kommunen, men hvad tænker du?

1 af 2 
2 af 2 Dantes Plads, hvor Q-park skal lave P-kælder.
331 kommentarer
Vis kommentarer