John er desperat: Min kone kan kun gøre rent 3 timer hver dag

Johns kone Malisa har fået endnu et afslag på permanent opholdstilladelse, bl.a. fordi hun ikke har fuldtidsarbejde. John synes det er meget uretfærdigt, men hvad tænker du?

Jeg er på efterløn og går på folkepension til december og har derudover en livsvarig pension som gør at jeg altid vil kunne forsørge Malisa. Så min største bekymring er, hvis jeg ikke er her mere, hvad der så vil ske med Malisa, skriver John, om det afslag Malisa netop har modtaget.
Jeg er på efterløn og går på folkepension til december og har derudover en livsvarig pension som gør at jeg altid vil kunne forsørge Malisa. Så min største bekymring er, hvis jeg ikke er her mere, hvad der så vil ske med Malisa, skriver John, om det afslag Malisa netop har modtaget.

- Vi har netop fået afslag på en ansøgning om permanent opholdstilladelse til min kone.

- Vi har været gift i 14½ år og min kone har fået afslag med den begrundelse, at hun ikke har arbejdet fuld tid i 2 år inden for de sidste 3 år.

- Og vi kan ikke få dispensation, da hun ikke er handicappet.

Jimmy elsker thai-mad: Men nu skal konen udvises efter 8 år

Har arbejdet alle årene
Sådan indleder John F et brev til nationen! - et brev om hjælp. For John, der er på efterløn og snart går på pension, synes det er nedværdigende, at han og Malisa stadig - efter 14 års ægteskab og samliv i Danmark - lever på systemets nåde. Og han er nervøs for, hvad der sker, hvis han dør. Hans brev - som han gerne vil have at du deler, så alle danskere

- Min kone er 60 år og har i alle de år hun har været i Danmark enten været i arbejde eller har gået på sprogskole.

- Hun har aldrig fået nogen form for ydelser fra systemet eller på anden måde kostet samfundet noget.

Hun er nedslidt og kan kun gøre rent 3 timer om dagen
- Hun har ikke mulighed for at arbejde på fuld tid, da hun arbejder med rengøring og er så nedslidt, at hun ikke kan holde til fuldtidsarbejde mere.

- Hun prøvede i foråret, men magtede det ikke og er nu gået ned på 3 timer om dagen, hvilket jo så betyder, at hun aldrig vil være i stand til at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

- Jeg syntes det er direkte nedværdigende, at vi efter så mange år stadig skal bede samfundet om tilladelse til at være sammen.

Min død betyder hendes udvisning
- Det betyder jo også samtidig at hvis jeg dør bliver hun udvist af Danmark, på trods af alle de år hun har boet her.

- Det værste og mest uretfærdige er næsten, at hvis vi var blevet gift 4 måneder tidligere så havde hun - pga af de tidligere regler - automatisk fået permanent ophold efter 2 år, skriver John, minder om, at der i andre sager om opholdstilladelse ofte henvises til en persons 'tilknytningsforhold' til Danmark:

- Men det gælder øjensynligt kun, når det kan bruges til at afvise folk med og ikke, når det er til gavn for borgerne, slutter John.

Hvad tænker du? nationen! har set Malisas årsopgørelser fra 2003 til 2016, og i alle årene er der betalt skat til Danmark.

Er det fair, at afvise Malisa fordi hun kun kan gøre rent tre timer pr dag?

Her er f.ex. årsopgørelser fra 2004 og 2014: