Kæmpe dynge jord smidt midt i skoven: Mai-Britt vil have den væk

I går skrev Mai-Britt til nationen! om den enorme bunke jord, der er lagt i skoven ved Nærum. I dag fortæller kommunen, at de også er forundrede, og derfor har stoppet deponeringen.

- Den seneste måned er der blevet dumpet jord fra et eller andet stort byggeri i Kohaveskoven, et rekreativt område i Nærum, der betyder meget for de nuværende beboere i området.

- Ifølge en beboer, der har ringet til skovfogeden, har byggefirmaet henvendt sig til ham, og spurgt om ikke jorden kunne blive til en god kælkebakke, hvis den blev dumpet i den tidligere grusgrav. Og det havde skovfogeden så ment var en god idé.

 

Hvorfor skal man bortskaffe jord i et rekreativt område?
Sådan indleder Mai-Britt fra Nærum, nord for København, et brev til nationen! om den kæmpe dynge jord, der generer hende og andre borgere. Mai-Britt har også sendt foto af dyngen og af det skilt, der er sat op, som tydeligt angiver, at jorden er placeret helt efter reglerne. Men det mener Mai-Britt ikke kan være rigtigt, og hun ville derfor gerne have at nationen! bragte hendes brev - samt fik en kommentar om sagen fra kommunen, der holdt møde om dyngen i går aftes. Deres svar kan du læse nedenfor. Mai-Britts brev fortsætter nemlig således:

- Men vi er mange beboere i området omkring Skoleparken og Skovkanten og de andre boligafdelinger, der ikke kan se, hvorfor man skal bortskaffe jord (billigt) i et område af stor rekreativ værdi, og så i en skov!

 

Det synes mange er forkert
- Vi er flere der mener, at det er forkert - der er mange der lufter hund, og børn leger, da området er kuperet.

- At de siger som undskyldning, at de vil lave en kælkebakke, er noget vrøvl. For grusgraven fungerer som kælkebakke allerede. Børnehaver kommer der også, skriver Mai-Britt og åbenbart er der noget om snakken. Ihvertfald skriver Axel Bredsdorff fra Lokallisten, der er Formand for Byplanudvalget, sådan her:

Kommunen er også overrasket
- Vi blev i Byplanudvalget lige så forundrede som du over at der er deponeret mængder af jord fra MT Højgaards byggeplads i slugten ('lergraven') i Kohave Skov.

- Firmaet har spurgt Skoven og Naturstyrelsen, og de har givet tilladelse efter bestemmelserne i Skovloven.

- Men de har glemt at der også skal gives landzonetilladelse, når der er tale om opfyld over 0,5m. Og landzonetilladelsen skal indhentes hos os i Rudersdal Kommune.

Så jorddeponeringen skal standses
- Byplanudvalget besluttede på sit møde i går, at påbyde standsning af den igangværende jorddeponering, og at bede firmaet om i samarbejde med forvaltningen at fremlægge en plan til hvordan det allerede deponerede jord kan fordeles i kløften, så intet sted øges i niveau med mere end 0,5 m og naturligvis under skyldig hensyn til hele kulturmiljøet.

 

- Det var vigtigt for os at fastholde skovens rekreative værdier, herunder den spændende kløft som i hvert fald har ligget her i skoven i over 50 år, skriver Axel, der også kan oplyse, at det ved prøver er blevet godtgjort, at den deponerede jord ikke er forurenet.

Hvad synes du? Er det en god løsning at sprede jorden ud, så det nogle steder bliver en halv meter højere?

1 af 3 
2 af 3 
3 af 3 
93 kommentarer
Vis kommentarer
Mest læste i nationen!
Seneste i nationen!
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere