Kernekunder forstod ikke opkrævning fra Nykredit: Nu får de 3266 kr. retur

De kunne ikke forstå, at der pludselig blev trukket penge for en livsforsikring, og undervejs blev de truet med inkasso. I går gav Nykredit dem så besked om, at de får deres penge

- Min kone, Britta J., og jeg, Henning J., har haft nogle episoder med Nykredit, som viser, at de benytter sig af nogle meget udspekulerede og luskede forretningsmetoder.

- 28. september i år modtog vi begge et forsikringsbevis på nye livsforsikringer med tilhørende forsikringsbetingelser. Det blev vi meget forbavsede over, for vi havde da ikke tegnet nye forsikringer hos Nykredit.

 

- Forsikringerne er gældende fra 1. juli 2018 og er altså oprettet med tilbagevirkende kraft. I betingelserne står der, at de er oprettet i samarbejde mellem Nærpension og Nykredit Livsforsikring, men altså uden vores viden og accept.

- Forsikringssummen lyder på 130.000 kr. og præmien på 113 kr. kvartårlig for hver forsikring.

- Præmien for min blev opkrævet via PBS 1. oktober, og nogle dage senere fik Britta opkrævningen pr. post.

Nykredit: I kan skrive til kundeservice
Sådan indleder Henning, der er kernekunde i Nykredit, et længere brev om forretningsmetoder, kundeservice og stædighed. Henning synes nemlig, at han og konen har fået en ret så unfair behandling de sidste tre uger, og i det meget udførlig brev - som Nykredit har fået mulighed for at kommentere - kan du læse, at han også har brugt rigtig meget tid på at forklare Nykredit, at der var noget helt galt med deres krav.
Brevet fortsætter således:

- 1.oktober ringede jeg så til Nykredit og talte med en kvindelig medarbejder (K.), som kunne fortælle, at det var i stedet for nogle restgældsforsikringer, som vi tegnede i forbindelse med oprettelse af nyt realkreditlån i 2005.

- Jeg svarede så, at disse gamle forsikringer ifølge betingelserne udløb, når man fyldte 56 år. Jeg er jo 64 år, og Britta er 59, så derfor må de for længst være udløbet, men hun kunne se, at vi stadig betalte forsikringerne sammen med terminsopkrævningerne.

Nykredit: Ser ud, som om der er noget galt
- Hun sagde også, at hun godt kunne se, der var noget galt, men at hun skulle have mere tid til at undersøge sagen, og hun ville derfor kontakte os senere.

- Disse gamle forsikringer har vi i flere år ikke skænket en tanke og derfor heller ikke tjekket, om vi stadig betalte for dem.

- Senere samme dag får vi to mails, hvori hun skriver, at forsikringerne er ændret undervejs, først til 65, og senere til man er 67. Endvidere sender hun links til, hvor vi kan læse om ændringerne.

- Til slut skriver hun, at vi jo bare kan opsige de nye forsikringer ved at maile til kundeservice.

Vi anede ikke, at vi betalte - vi troede, de var udløbet
- Vi har imidlertid ikke modtaget noget som helst fra Nykredit ang. restgældsforsikringer siden juli 2008, så derfor er det jo så disse betingelser, der er gældende (56 år), og forsikringerne udløb derfor i henholdsvis 2010 og 2015.

- Næste dag (2. okt.) skrev jeg, at vi ikke så nogen grund til, at opsige nogle forsikringer, der for længst er udløbet.

- Endvidere skrev jeg, at vi forventede at få tilbagebetalt det beløb, som de uberettiget havde opkrævet efter udløb af forsikringerne, ellers ville vi gå videre med sagen.

- For Brittas vedkommende drejer det sig om 592,88 kr. (fra dec. 2015 til og med marts 2018), og for mit vedkommende drejer det sig om 2560,22 kr. (fra dec. 2010 til og med marts 2018).

- Dertil kommer de 113 kr., som allerede er trukket via PBS, i alt 3266,10 kr.. (Opkrævningen på Brittas fors. på ligeledes 113 kr. har vi endnu ikke betalt).

Vi forlangte 3266,10 kr. retur
- De følgende dage skrev vi flere mails frem og tilbage, og K. blev ved med at komme med links og vedhæftede kopier af breve, som hun påstod, Nykredit havde sendt, endda flere gange i løbet af 2018, men som vi heller aldrig har set.

- Vi mindede hende så om, at det var for sent at komme med dem nu så længe efter, at forsikringen var udløbet. Endvidere skrev jeg, at medmindre Nykredit kunne frembringe gyldig dokumentation for, at vi havde fået alle disse påståede breve og ændrede forsikringsbetingelser, så forlangte vi stadig de 3266,10 kr. tilbagebetalt.

- Hun måtte så indrømme, at det havde de ingen dokumentation for, da det krævede, at de sendte alt anbefalet til os, og det var alt for besværligt for dem. Det kan jo ligesom ikke være vores problem.

- Til slut meddelte vi hende, at vi ikke ville bruge mere tid på at skrive flere mails til hende, da vi ikke følte, vi kom nogen vegne med det.

- I stedet ville vi gå til Advokatvagten eller lignende steder for at få råd og vejledning af en jurist, og desuden ville vi forsøge at få sagen frem i pressen.

Nykredit skulle have skrevet til os, synes vi
- I forbindelse med denne sag er vi blevet bekendt med, at der på Nykredits hjemmeside er en side, der hedder 'Mit Nykredit', hvor der godt nok var flere meddelelser.

- Bl.a. fandt vi forsikringsbeviserne med betingelser fra 30. juli 2008, altså de samme, som vi selv har. På Mit Nykredit var de lagt ind så sent som i juni 2014. så derfor må de jo stadig gælde, da der ikke var andre nyere restgældsforsikringer derinde ud over de helt nye forsikringer, som vi modtog 28.09.18, men som ikke er restgældsforsikringer, blot alm. livsforsikringer.

- Der var også meddelelser om de nye forsikringer, som ville komme, men det er altså ikke nok at give meddelelserne på denne måde.

- Nykredit har vores e-mailadresse, og vi er tilmeldt E-boks, som de også kunne have brugt, men her sender Nykredit kun årsopgørelser og lign. til os.

- Som K. foreslog skrev vi 08.10.18 til  kundeservice, men i stedet for at kalde det en opsigelse kaldte vi det 'afvisning af uønskede livsforsikringer'.

Nu blev vi truet med inkasso
- Vores mail blev her besvaret af en kvindelig medarbejder, D., men her var beskeden den samme, nemlig at det var i stedet for de gamle restgældsforsikringer, som de ikke længere kunne tilbyde, og de derfor var lavet om til livsforsikringer.

- Vi meddelte hende, at vi ikke ville have disse nye forsikringer, og at vi derfor ikke ville betale for dem. Hun svarede så, at vi først skulle opsige dem, og de ville så udgå 31.12. 2018. Derfor skulle vi betale præmien indtil da.

- Efter at have skrevet til D. blev vores mails herefter besvaret af en mandlig medarbejder, S., der ligesom tog over (16.10.18).

- Han advarede os om (to gange), at hvis vi ikke betale, ville der blive igangsat et inkassoforløb, indtil det skyldige beløb var inddrevet.

- Vi skrev bl.a., at der i betingelserne for de nye forsikringer var nævnt en fortrydelsesret på en måned efter modtagelsen af forsikringerne på skrift enten på papir eller i digital form, og vi derfor ville benytte os af denne mulighed.

Vi svarede at vi ville gå til pressen
- Her var svaret, at denne frist var overskredet 1.sept. 2018, altså næsten en måned før, vi fik de nye forsikringer med posten 28. september.

- Til sidst lovede vi ham, at det sidste ord ikke er skrevet eller sagt i denne sag, idet vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få sagen frem i pressen.

- Mandag 22.10.18 havde jeg et møde med en jurist hos Esbjerg Retshjælp, og hun gav mig ret i, at det var nogle luskede forretningsmetoder, Nykredit benyttede sig af.

- Hun opfordrede os til ikke at betale og til at gå videre med sagen, for hun mente, vi havde en god sag. Hun glædede sig også til at høre om sagen i pressen.

Stærkt irriterede over luskeriet
- Hun bemærkede bl.a., at der ingen steder i de nye forsikringer står, at det er restgældsforsikringer, og de ville derfor alligevel ikke kunne erstatte de gamle forsikringer uden vores underskrift.

- Endvidere sagde hun, at det ikke var o.k. kun at give meddelelser via siden Mit Nykredit, det skulle foregå via et offentligt medie.

- Vi er godt klar over, at det ikke er de store summer, der er tale om, men vi er stærkt irriterede over, at Nykredit gang på gang skal slippe afsted med sådanne luskede forretningsmetoder.

- Efter vores mening fortjener Nykredit en kritisk omtale i pressen, da de jo nærmest selv beder om det.

- Og hvem er bedre til at give dem det end Ekstra Bladet, skriver Henning i brevet, som nationen! i torsdags mailede videre til Nykredit, for at bede dem svare på nogle spørgsmål om sagen.

nationen! har ikke hørt noget, men i går, mandag 29.10., fik Henning så et opkald fra Nykredits kundechef, der beklagede forløbet og lovede at overføre de penge, som Henning og Britta bad om:

Men hvad havde du gjort? Kæmpet ligeså indædt som Henning og Britta?