Klamt i København: Sker hver dag

Gider du heller ikke sortere dit affald derhjemme? I København fortæller kommunen, at byens skraldespande dagligt bliver fyldt med husholdningsaffald, og at man nu vil oprette 750 minilossepladser

I dag har op mod 34.000 boliger i København ikke plads i gården til at kunne sortere alle typer affald - og mange vælger at bruge skraldespandene på gaden. Foto: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.
I dag har op mod 34.000 boliger i København ikke plads i gården til at kunne sortere alle typer affald - og mange vælger at bruge skraldespandene på gaden. Foto: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

- Vi oplever husholdningsaffald i offentlige affaldskurve på daglig basis. Mange steder.

- Udfordringen er, at hvis man f.eks. bruger en bærepose til sit husholdningsaffald, og man smider en fyldt en af slagsen i en tom affaldskurv, så er kurven allerede godt fyldt.

- Det er et stort problem for os. Det er størst i Indre By.

Flere affaldsmuligheder
Sådan lyder det fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om den klima- og miljøskadelige måde, hovedstadens borgere dumper affald på - uden at sortere det.

For nogle måneder siden fortalte en renholdningsmedarbejder om, at de offentlige skraldespande i Vanløse også blev brugt til køkkenaffald - og selvom kommunen adskillige gange har opfordret borgerne til at bruge deres egne beholdere til eget affald, sker det stadig væk i stor stil. Og derfor vil kommunen nu indrette 750 minilossepladser rundt omkring i byen:

Hvor skal affaldsspandene stå?
- l Københavns Kommune (er man) i færd med at etablere 750 sorteringspunkter i det offentlige rum, så københavnerne har flere alternative muligheder til at komme af med deres husholdningsaffald.

- Og lige nu foregår der en inddragelsesproces, hvor københavnerne kan byde ind med forslag til, hvor disse sorteringspunkter skal placeres i byen, skriver forvaltningen til nationen! Hvis du har en ide til en placering, kan du klikke her.