Konen var gået i fødsel da de fandt en P-plads: Det opdagede P-vagten

 

- Kære EB

- Jeg håber, at I vil finde spalteplads til at kunne bringe denne historie, da jeg ønsker at stoppe denne offentlige pengemaskine, samt advare andre mod at 'gå i fælden.

Sådan indleder den ret så nybagte far Esben L en mail til Ekstra Bladet om en i hans og konens (og sikkert også deres lille datters) øjne urimelig P-bøde, der blev udstedt stort set samtidig med at datteren blev født.

 

Rød cirkel markerer fødeafdelingen.
Sort pil markerer hvor vi kunne parkeret ubegrænset tid, men hvor der var afspærret på grund af byggeri.
Blå pil markerer hvor vi parkerede og fik en bøde.
Grøn pil markerer hvor vi kunne have parkeret ubegrænset.


Mage til bureaukrati skal man lede længe efter
For som du kan se af det kort over sygehus Syd, Esben har lavet, så var der ret så langt fra den P-plads, P-selskabet mener forældrene skulle have brugt, til den fødeafdeling, som de meget gerne ville hurtigt ind på. Og derfor har Esben forsøgt at få Parkering Syd til at droppe bøden - forgæves. Nu prøver han med dette åbne brev til sagsbehandleren i P-selskabet og sygehusdirektøren. Det lyder således:

- Jeg er normalt ikke en, der tager bladet for munden, når jeg er utilfreds. Men i dette tilfælde, vil jeg dog tillade mig at benytte mig af min ytringsfrihed.

- Mage til bureaukrati skal man lede længe efter!

- Undskyld mig, men hvis I(Parkering Syd) kun går efter lovskrifter og regler, og ikke forholdene, hvem skal man så klage til???

- Jeg er udmærket klar over, at jeg har overtrådt reglerne og erkender dette.

Klagen handlede om de forhold afgiften blev udskrevet under
- Klagen var ikke møntet på en overtrædelse, men derimod forholdene under hvilke afgiften var blevet pålagt.

- Grundet byggeri var parkeringspladsen, hvorpå man normalt kan holde mere end 3 timer uden at skulle stille sin p-skive, afspærret for at gøre plads til bygge materiel.

- Da min kone selvsagt var gået i fødsel, var det i den givne situation ikke muligt, at parkere længere væk end parkeringspladsen ved udgang A.

Min kone var i fødsel - og kunne ikke gå 4-500 meter
- Nærmeste 'fri parkerings zone er parkeringshuset (ca. 4-500 meter væk) og det ville min kone fysisk ikke kunne holde til at gå.

- Ydermere går vi i aktiv fødslen straks efter vi er kommet indenfor dørene og fødslen er først overstået 11.30.

- Du skriver, at p-skiven var urigtigt indstillet, hvilket jeg på det kraftigste kan afvise.

- P-skiven blev stillet ved ankomst og var der korrekt indstillet. At tidszonen er overskredet er en helt anden ting end en urigtig indstillet P-skive!

- Mht. en parkeringstilladelse i forbindelse med fødslen, så har sygehus administrationen pålagt jordmødrene at varetage dette.

Vores jordemoder havde travlt med fødslen - ikke med P-tilladelse
- Jeg lader den lige stå et øjeblik…travle jordmødre, der skal varetage, at uddele parkeringstilladelser til fødende par!

- Vores jordemor havde, grundet vores tidlige fødsel ikke nået at give os en!

- Når alt dette er sagt, så klagede vi ikke kun for at få afgiften annuleret, men også for at stoppe det vanvid, der gør sig gældende ved en af Danmarks supersygehuse, der ikke tilnærmelsesvis er placeret et sted, hvor bilister kunne tænke sig at benytte p-zonen som campingplads.

- Hvis man holder der mere end 3 timer er der nok en rigtig god grund til det!

- Det opdager du vel nok selv en dag, hvor det er dig eller en af dine nærmestes tur til at benytte de dyrt betalte faciliteter, der er bygget for skatteydernes penge.

Klagen skal vise at systemet er grotesk
- I sidste end er det jo dig og mig, der har været med til at betale for det og derfor virker det bizart, at når man endelig for en gangs skyld skal bruge det, så ender man med at få en afgift for at parkere på området.

- Kort sagt, så er klagen ligeså meget en synliggørelse af et grotesk system, og håbet var at andre ikke ville falde i samme fælde.

- Pt. er dette i mine øjne en pengemaskine!! Vi har i nabolaget to husstande udover os selv, der ligeledes har fået en bøde for at parkere i forbindelse med en fødsel!

- Og med hensyn til bøde/afgift, så kald nu en spade for en spade! Du har overtrådt en regel, ergo får du en bøde!

- Jeg kan kun sige velkommen på forsiden, idet denne sag vil blive videregivet til ekstrabladet for netop at hjælpe fremtidige brugere af parkeringsforholdene omkring Aabenraa sygehus, skriver Esben, men hvad tror du?

Får Esben, konen og deres datter eftergivet bøden?