Kun tre krav: Sådan kan man tjene 20.000 og stadig få fuld kontanthjælp

Der mangler arbejdskraft i Danmark, men mange danskere er ikke i stand til at passe et normalt job. Nu kan et ekstra 'frikort' hjælpe både borgere og firmaer.

- Jeg er ikke i tvivl om, at selv nogle få timers arbejde vil betyde rigtig meget socialt for mange udsatte.

Samfund Ledige stillinger på det danske arbejdsmarked sætter rekord

Sådan siger socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse om det nye 'sociale frikort', der er beregnet til folk, der pga af f.ex psykiske problemer har svært ved at finde almindeligt arbejde eller passe en uddannelse.

Dennis ville gerne fortsætte med sin ulønnede praktik, hvor han borer og fejer og har rare kolleger, men sagsbehandleren sagde nej. Hvad siger du? nationen 11.000 kr udbetalt for 6 timers arbejde er fint: Skal ikke have noget ansvar

Borgeren bliver ikke modregnet
I forvejen er der oprettet mere end 25.000 såkaldte mini-fleksjob, hvor den ugentlige arbejdstid er op til ti timer, og ministeren - som ikke sætter tal på, hvor mange sociale frikort, hun regner med der bliver udstedt - lægger vægt på, at ordningen kan hjælpe både borgere og virksomheder:

- Frikortet betyder, at borgerne ikke bliver modregnet i andre ydelser, mens de arbejder i småjobs.

Og virksomhederne får løst mindre opgaver
- Virksomhederne (får) en mulighed for at få løst mindre opgaver og samtidig løfte et socialt ansvar uden en masse bureaukrati, siger Mai Mercado, men hvad siger du til at de mest udsatte af Danmarks cirka 300.000 kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister nu får lov til at tjene 20.000 kr pr år - uden at bliver trukket i ydelse?

Kommunalpolitikerne bestemmer

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Kommunalbestyrelsen udsteder socialt frikort på baggrund af ansøgning.

Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som

  1. opfylder betingelserne om at kunne modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service,
  2. hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort og
  3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Kilde: Socialstyrelsen og Socialministeriet

1 af 2 
2 af 2 
239 kommentarer
Vis kommentarer