Låget på kassen kvaste fire-årigs fingre: 15 sting men nul erstatning

Athena fik revet en negl af og skulle sys med 15 sting efter et uheld i børnehaven. Nu mener hendes mor, at kommunen skal give noget erstatning

- Jeg klager hermed over Børnehaven Regnbuen efter en ulykke med vores datter Athena. 

- Athena og et andet barn legede Paw Patrol ved sandkassen på legepladsen.

- Ved siden af sandkasse står en trækasse til opbevaring af udelegetøj, og Athena vælger at lukke låget på kassen, så de to kan klatre op på kassen.

- Hun står bagved kassen, og får sine 3 fingrene klemt i lukningen.

- Pædagogmedhjælpen kommer straks løbende hen til Athena, da hun hører skriget.

 

Får at vide at Athena er kommet slemt til skade
Sådan indleder Jania S det klagebrev, hun har sendt til Køge Kommune efter at hendes datter kom til skade i børnehaven. Jania mener nemlig, at den solide opbevaringskasse burde være sikret, så den slags låg-uheld ikke kan ske - og som du kan læse, så synes hun at Athena burde have en erstatning. Det mener kommunen dog ikke, som du kan læse nedenfor. Klagen fortsætter således:

- Vi bliver kontaktet pr telefon og oplyst om at Athena er kommet slemt til skade og skulle på skadestuen, og da jeg ankommer bliver jeg mødt af børn som fortæller at Athena bløder og er kommet til skade.

- Akutskadestuen vil ikke sende en ambulance til Athena, så vi bliver kørt derud. En negl er revet af, og Athena bliver syet med 15 sting.

- Vi som forældre stiller os uforstående overfor den her behandling vi har modtaget fra børnehaven, samt at de ikke har underrettet de andre forældre i børnehaven omkring ulykke.

Det låg burde være sikret forsvarligt
- Jeg kontaktede Athenas kammerats mor og fortalte hende om ulykken, og siger, at hendes søn har været meget ked af det.

- Det undrer os meget, at sikkerheden ikke har været i orden, da børnene ikke bure kunne åbne og lukke sådan et farligt låg på legekassen. Vi føler ikke at sikkerhedsforskrifterne er blevet fulgt i børnehaven.

- Det burde være sikret forsvarligt, så dette ikke var muligt.

- Vi vil derfor på vegne af vores datter søge om erstatning for svige og smerter samt evt. varige mén efter ulykken, skriver Jania, men det afviser kommunen. nationen! har modtaget denne kommentar fra direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen Henrik Laybourn:

Kommunen - ærgerligt men hændeligt
- Det er et meget ærgerligt uheld og både børn, forældre og pædagoger bliver naturligvis påvirkede, når den slags ulykker sker.

- Køge Kommune har sendt sagen til et eksternt forsikringsmæglerselskab, der har gennemgået den, og som vurderer, at der ikke er nogen mistanke om, at legekassen er farlig eller på anden måde udgør en risiko.

- Det er ganske enkelt et hændeligt uheld som desværre kan ske, når børn leger, siger direktøren, men hvad siger du?

Her er forsikringsmæglerselskabet vurdering:
'Vores kunde Køge Kommune har bedt os vurdere dit erstatningskrav i forbindelse med det uheld, som din datter Athena var udsat for den 28-03-2017 i sin børnehave Regnbuen.

I henhold til dansk ret skal der være noget at bebrejde en, for at man er erstatningsansvarlig for en handling eller undladelse. Man er således erstatningsansvarlig, hvis man har handlet forsætligt eller uagtsomt – den såkaldte culpa-regel. Det er den skadelidte, der skal bevise eller sandsynliggøre, at der er sket en fejl eller forsømmelse, og at denne er årsag til skaden.

Det fremgår, at da Athena sammen med et andet barn legede ved børnehavens sandkasse, lukkede hun låget på en kasse til opbevaring af udelegetøj, der stod ved siden af sandkassen. Hun fik derved 3 fingre klemt i lukningen og pådrog sig skader på fingrene. 

Der har ikke været problemer før
Vores kunde har oplyst, at den pågældende kasse er købt for 3-4 år siden, og der ikke tidligere har været tilsvarende problemer med denne. Kassen er indkøbt som den var på skadetidspunktet fra firmaet Lekolar og er beregnet til opbevaring af legetøj. Der var ikke på skadetidspunktet nogen skader på kassen.

Endvidere er det oplyst, det er sædvanligt at have sådanne kasser på børnehavers legepladser, og at den åbnes, så børnene kan hente legetøj i den, når de er på legepladsen.

Vi vurderer at Køge Kommune ikke er juridisk ansvarlige
Både vores kunde og vi mener ikke, at det kan betragtes som ansvarspådragende at have en kasse som den pågældende stående åben på en børnehaves legeplads, og vi finder derfor ikke, at Athenas uheld skyldes fejl eller forsømmelse fra Køge Kommunes eller deres personales side.

Vi vurderer derfor, at Køge Kommune ikke er juridisk erstatningsansvarlig for uheldet og afviser erstatningskrav i sagen.