Lånte 500 af mor og vandt 50.000: Men Tivoli Casino vil ikke udbetale

Hun havde mistet sit eget kort og lånte 500 kr. af sin mor til at spille for på Tivoli Casino. Og hun måtte godt spille, men hun måtte ikke vinde

Følg nationen!

- Hej Thomas.

- Min datter spillede casino tirsdag d. 5. februar hjemme hos mig, og fordi hun havde mistet sit kort, så lånte hun mit.

- Hun indbetalte og pengene gik fint igennem til Tivoli Casino - og hun sad faktisk hele natten og spillede.

Ulovligt at bruge mors kort
Sådan indleder Winni B. et brev til nationen! om den besynderlige situation, hun og datteren er havnet i. For selv om kasinoet godt kunne finde ud af at modtage de 500 kr., Winnis datter lånte på sin mors kort, så kunne de ikke finde ud af at udbetale de penge, datteren rent faktisk vandt. Og i de svar, Tivoli Casino efterfølgende har sendt til nationen!, fortæller de, at det handler om mistanke om 'hvidvask, spilmisbrug eller fx identitetstyveri eller lignende kriminalitet'. Du kan se Tivoli Casinos svar nedenfor - Winnis brev om den heldige/uheldige nat foran spillecomputeren fortsætter nemlig således:

- Hun var heldig og kunne sætte de 50.000 kr. til udbetaling, men da pengene ikke blev udbetalt, kontaktede hun kasinoet via mail.

- De bad om dokumenter/billeder af de kort, hun har brugt igennem tiden, og det fik de, men så skrev de, at det var ulovligt, at hun havde brugt mit kort. Og at sagen skulle sendes videre op i deres system.

- Hun lånte i alt 500 kr,. og vi har nu været inde på Trustpilot, og der er rigtig mange lignede historier, så det må være et generelt problem med Tivoli Casino, at de ikke vil udbetale gevinster.

- Det var tirsdag d 5/2, og jeg har skrevet frem og tilbage med dem, og se hvad de svarer, slutter Winni, der har sendt dette screenshot:

Tivolis nye forlystelse er en grim og grisk turist-fælde

Vi udbetaler ikke penge til Winnis datter
Og i en mail bekræfter kasinoet, at Winnis datters gevinst ikke bliver udbetalt: 

- Det er rigtigt, at Tivoli Casino.dk ikke kommer til at udbetale det omtalte beløb.

- TivoliCasino.dk drives i overensstemmelse med de regler, der gælder for udbydere af spil i Danmark. Det betyder blandt andet, at vi er forpligtede til at sikre, at vores spillere er de personer, de oplyser at være, ligesom vi er forpligtede til at gribe ind, når der er indikatorer for hvidvask, spilmisbrug eller fx identitetstyveri eller lignende kriminalitet.

Man må ikke spille for lånte penge
- Det fremgår hele seks forskellige steder i TivoliCasino.dk's betingelser og vilkår, at man kun må spille for egne midler, at andet vil blive betragtet som misbrug, at gevinster ikke vil blive udbetalt i tilfælde af misbrug, og at TivoliCasino.dk uden varsel kan lukke kontoen ved misligholdelse af reglerne.

- Det fremgår også, når man registrerer sit betalingskort, at det skal være ens eget kort.

Moderen skal have sin bank til at kontakte os
- Hvis den, hvis kort er blevet brugt/misbrugt af en anden, ønsker det brugte beløb tilbage, skal vedkommende gøre indsigelse mod betalingen via sin bank, som herefter vil søge regres (som det hedder) hos Tivoli Casino. lyder det i første omgang fra Tivoli Casino, og da nationen! efterfølgende spørger, hvornår de bliver opmærksomme på, at kunden her bryder jeres regler, og hvor ofte det sker, at de lukker en konto, hvor mange muligvis hvidvaskede penge Tivoli Casino har fået i kassen sidste år, og om de penge bliver sendt videre til myndighederne, lyder det lange og grundige svar således:

15.000 kr. så tjekker vi
-
Hvad angår dine specifikke spørgsmål, så kan og vil jeg ikke komme ind på den konkrete sag, så nedenstående gælder vores generelle adfærd i TivoliCasino.dk

- Opmærksomheden på, at en spiller har brudt reglerne, kommer i forbindelse med iværksættelse af de kundekendskabsprocedurer, vi er forpligtet til i henhold til hvidvasklovens § 10 jf. § 11 (se nedenfor).

- Kundekendskabsproceduren iværksættes, når spiller anmoder om udbetaling af beløb på 15.000 kr. (2000 euro) eller derover, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Hvidvask og terror
- Herudover kan kunderne blive anmodet om dokumentation som led i en stikprøvekontrol; hvis der er tvivl om, hvorvidt tidligere indhentede oplysninger om spillers identitet er tilstrækkelige, eller hvis der i øvrigt foreligger mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

- Hvis der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger, vi har om spiller, og den dokumentation, spiller indsender som led i kundekendskabsproceduren, herunder kopi af det betalingskort, der er anvendt på spillers spilkonto, suspenderes spillers spilkonto, og midlerne indefryses.

- Ud over at efterleve vores forpligtelser i medfør af hvidvaskloven er vi også forpligtede til at sikre, at spiller ikke låner sin konto ud til andre som måske er registreret i ROFUS, er mindreårige eller af andre årsager ikke lovligt kan spille hos os.

Andre tabte penge - og ville have penge tilbage
- Når vi forbyder anvendelse af andres betalingskort, er det derfor også for at undgå, at de regler, der blandt andet skal sikre ansvarligt spil, omgås.

- Reglerne sikrer endvidere mod misbrug af andres betalingskort – og også mod udnyttelse af disse regler, f.eks. ved at en betalingskortholder gør indsigelse mod en indbetaling hos Tivoli Casino, fordi spiller og kortholder ønsker at tilbageføre indsatser, der ikke gav gevinst. Dette har vi desværre set eksempler på.

Vi afventer - midlerne er indefrosset
- Når vi suspenderer en spilkonto, indefryser vi midlerne på spilkontoen. Vi videresender en kopi af afgørelsen til Spillemyndigheden og underretter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

- Vi afventer herefter en tilkendegivelse fra ovennævnte myndigheder i forhold til en videre behandling af sagen, herunder håndtering af de indefrosne midler.

- Jeg henviser til de to myndigheder for oplysninger om hyppigheden af sager om hvidvask eller andre kriminelle forhold, skriver Tivoli Casino.

Du kan se den lov, Tivoli Casino henviser til, nedenfor. Men hvad tænker du?

Loven om hvidvask

De relevante bestemmelser i hvidvaskloven er hvidvasklovens § 10, nr. 3, 4 og 5 (hvornår der skal gennemføres kundekendskabsprocedurer) og § 11 (hvad proceduren omfatter):

§ 10. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, når

3) de i forbindelse med udbud af spil modtager indsatser, udbetaler gevinster eller begge dele på mindst 2.000 euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet,

4) der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, uanset at betingelserne i nr. 2 og 3 ikke er opfyldt, eller

5) der er tvivl om, hvorvidt tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er korrekte eller tilstrækkelige.

§ 11. Kundekendskabsprocedurer omfatter følgende:

1) Virksomheden eller personen skal indhente kundens identitetsoplysninger.

a) Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nummer el.lign., hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Har den pågældende ikke et cpr-nummer el.lign., skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato.

b) Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-nummer el.lign., hvis den juridiske person ikke har et cvr-nummer.

2) Virksomheden eller personen skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.

3) Virksomheden eller personen skal indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at virksomheden eller personen med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en juridisk person, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur.

 

4) Virksomheden eller personen skal vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.

 

5) Virksomheder og personer skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller oplysninger om kunden skal løbende ajourføres.

 

Stk. 2. Oplyser en person, at vedkommende handler på vegne af en kunde, eller er der i øvrigt tvivl om, hvorvidt en person handler på egne vegne, skal virksomheder og personer endvidere identificere personen, og vedkommendes identitet skal kontrolleres ved en pålidelig og uafhængig kilde. Virksomheder og personer skal yderligere sikre, at fysiske eller juridiske personer, der handler på vegne af en kunde, er beføjet dertil, dog ikke hvis den pågældende er advokat med beskikkelse her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land.

 

Stk. 3. Virksomheder og personer skal gennemføre alle kundekendskabskrav, jf. stk. 1 og 2. Omfanget af kundekendskabsproceduren kan dog gennemføres ud fra en risikovurdering. I vurderingen skal inddrages oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed. I vurderingen skal som minimum inddrages de faktorer, som fremgår af bilag 2 og 3.

 

Stk. 4. Virksomheden eller personen skal kunne godtgøre over for den myndighed, der fører tilsyn med den pågældendes overholdelse af loven, at kendskabet til kunden er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Kilde: TivoliCasino

 

 

 

Mit EB

Opret en gratis konto og få adgang til:
miteb-dagensvigtigste.jpg

Dagens vigtigste

Redaktionen udvælger dagens vigtigste artikler, så du altid er opdateret på det nyeste fra ind- og udland

miteb-lokalenyheder.jpg

Lokalt

Hold dig opdateret på vejr, trafik, bolig- og erhvervsnyheder i din kommune.

miteb-follow.jpg

Følg emner

Abonnér på de emner, der interesserer dig, så du aldrig går glip af noget.

miteb-saved.jpg

Gem artikler

Læst noget interessant? Gem artiklen til senere.

En fuldtonet skandale