Lastvognschauffør om elektriske løbehjul i trafikken: Skal nok blive sjovt

De må køre op til 20 km i timen på cykelstierne og på offentlige veje, hvor der ikke er cykelstier. Men tror du (også), der vil ske uheld med de elektriske løbehjul?

I bedste fald vil vi se en lang række af nye typer skader. Herunder et stigende antal højreulykker, forudser en Facebook-bruger på FDMs side. Foto: Jens Dresling
I bedste fald vil vi se en lang række af nye typer skader. Herunder et stigende antal højreulykker, forudser en Facebook-bruger på FDMs side. Foto: Jens Dresling

- Det bliver et mareridt for lastbil-chaufførerne. De kan jo ikke se dem.

- Jeg tænker på, om de får dårlige nerver, især i byerne.

Fuldkommen sindssygt
Sådan skriver Grethe O i en af de 51 kommentarer, der er skrevet på FDMs Facebook-profil om de elektriske løbehjul, der nu - helt lovligt - må køre på danske cykelstier. Og Grethe er ikke den eneste, der tænker på hvordan folk i store lastbiler, skal håndtere de nye og bløde trafikanter:

- Fuldkommen sindsygt.

- I bedste fald vil vi se en lang række af nye typer skader. Herunder et stigende antal højreulykker.

Let røven ud i den virkelige verden
- Husk i den forbindelse, at det som altid (næsten) er lastbilchaufføren der får skylden, skriver Jørgen N og meget passende er der en exportchauffør, der har skrevet en kommentar i samme tråd. Hun hedder Lise S og hun er også bekymret:

- Det skal nok blive 'sjovt' for os lastbilchauffører.

- Kære politikere, let røven ud i den virkelig verden og se hvordan det hænger sammen.

- Der burde være regel om refleksveste, skriver Lise, der beskriver de nuværende forhold i trafikken som 'russisk roulette'.

Nedenfor kan du læse de regler, der gælder for de nu lovlige el-løbehjul. men hvad siger du til Lises forslag om særlige løbehjulsveste?

Sådan er løbehjulsreglerne på offentlig vej

Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.

Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.

Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft.

Motoriserede løbehjul er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.

Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år.

Motoriserede løbehjul må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.

Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.

Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

241 kommentarer
Vis kommentarer