Løslader 126 fanger: Resten får iPads og stor tv-pakke

Ligesom i Danmark har de indsatte i norske fængsler fået aflyst deres besøg indtil videre. Derfor er mere end 100 fanger løsladt før tid, og de cirka 2900, der stadig er bag tremmer, får nu daglige quizkonkurrencer med præmier, flere tv-kanaler og gratis telefonopkald

Fanger i norske fængsler får nu en underholdsningspakke. De må nemlig - ligesom de danske indsatte - ikke få besøg pga coronasmitte. Arkivfoto: Mathias Christensen
Fanger i norske fængsler får nu en underholdsningspakke. De må nemlig - ligesom de danske indsatte - ikke få besøg pga coronasmitte. Arkivfoto: Mathias Christensen

- Kriminalomsorgen har iværksat en lang række tiltag for at gøre situationen mindre belastende. Fængslerne forsøger at gøre det lettere for indsatte ved bl.a. at: 

- Indføre udvidet telefontid - gratis for indsatte.

iPads og flere tv-kanaler
- Indkøb af iPads - arrangere besøg via nettet (dette tiltag arbejdes der på).

- Tilbyde flere tv-kanaler.

- Uddele frugt.

- Give lettere adgang til læsestof, samt lydbøger.

- Give adgang til spil på forskellige konsoller med varierende sværhedsgrader. Indholdet i spillene må ikke være af voldelig eller seksuel karakter.

- Arrangere quizkonkurrencer eller andre konkurrencer dagligt med præmier.

De nærmer sig løsladelse
Sådan kan man læse på norske Kriminalomsorgens hjemmeside om de særforanstaltninger, der bliver taget for cirka 2900 fanger, der sidder i fængslerne uden at kunne få besøg.

For en uge siden blev mere end 100 af fangerne løsladt før tid - det handlede om fanger, med domme under 90 dage, der blev løsladt ti dage før, de ellers ville blive løsladt, og fanger med 90 dager eller mere, der er sluppet ud 20 dage før, de ellers ville blive løsladt, og endelig dømte, med dommer på mere end seks måneder, der slap ud 30 dage tidligere.

Ifølge VG.no er det planen, at yderlige 73 fanger skal have en coronarabat på deres fængselsstraf.

- De har alle det til fælles, at de nærmer sig løsladelse, kommunikationsmedarbejder Ann Kristin Salbuvik fra Kriminalomsorgen til VG.no.

Se også: Nul corona-nåde: Har man begået en forbrydelse, skal man afsone sin straf

Se også: Min mand er i fængsel: Send ham please hjem med fodlænke

Forsvarsadvokat: Løslad 750 fra de danske fængsler
nationen! har den seneste uge bragt flere breve fra kærester til indsatte, der er triste over, at de ikke må se deres pårørende i fængslet. En forsvarsadvokat skrev et åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup og bad ham om at løslade i omegnen af 750 af de i alt 4000 indsatte i de danske fængsler - nogle af dem kunne blive løsladt med fodlænke.

Forsvarsadvokatens løsladelses regnestykke

Ifølge Kriminalforsorgens statistikker, er der i omegnen af 4.000 personer indsat i de danske fængsler og arresthuse.

Ca. en tredjedel af dem er arrestanter, hvilket vil sige, at de stadig venter på at få dom. Jeg vil tro, at i hvert fald halvdelen af arrestanterne sidder på hensynet til efterforskningen (og ikke retsfølelsen). Et forsigtigt skøn vil være, at en femtedel af arrestanterne vil kunne løses, hvor det ikke vil være stødende for retsfølelsen. Det svarer til ca. 250 arrestanter.

 

Af de resterende 2/3, altså godt 2.600 indsatte, afsoner omkring 40% domme på under fire måneders fængsel. Det svarer til lidt over 1.000 indsatte. Mit bud er, at i hvert fald halvdelen af disse ville kunne overgå til afsoning med fodlænke, prøveløslades eller meddeles strafafbrydelse uden at det ville krænke retsfølelsen.

 

Hertil kommer de indsatte, der afsoner længere frihedsstraffe, men hvor de kun mangler at afsone den sidste del af deres dom, og hvor det derfor ville være helt forsvarligt at løslade dem på prøve på forskudt halv tid (altså før de har afsonet 2/3, som normalt er prøveløsladelsesgrænsen, men efter de har afsonet halvdelen af deres straf).

 

Alt i alt vil jeg derfor mene, at et meget forsigtigt skøn er, at der ville kunne frigives mellem 750 og 1.000 pladser, uden at det konkret ville støde retsfølelsen i de enkelte sager.

 

Hvis der bare blev frigivet halvdelen af det, ville det efter min bedste overbevisning kunne give det overskud i fængslerne og arresthusene, der er nødvendigt for at der kan genetableres menneskelige forhold for både de indsatte og de ansatte.

Kilde: Janus Malcolm Pedersen

 

Det synes ministeren dog var en skidt idé, og det samme gjorde et overvældende flertal af de 4804 læsere, der deltog i debatten, men hvad synes du?

Se også: Nul corona-nåde: Har man begået en forbrydelse, skal man afsone sin straf

129 kommentarer
Vis kommentarer