LTF-forbud er et ønske-scenarie for exstrem indvandrergruppe

Gruppen vil nu udgøre en endnu mere attraktiv mulighed for rodløse unge i indvandrermiljøerne, der ser LTF’s medlemmer som ideelle rollemodeller. Resultat: flere kriminelle og i værste fald flere mulige terrorister. Er det dét, vores justitsminister ønsker med dette initiativ, spørger nationens! Troels M.

- Siden Søren Pape Poulsens indtræden i regeringen som justitsminister i november 2016, har nogle af hans initiativer båret præg af en foruroligende populistisk tilgang.

- Der synes at være en manglende vilje til at lytte til eksperter inden for retsvidenskaben og i stedet følge strømninger i befolkningen. Dette er problematisk.

- Det vigtige hverv som justitsminister er et embede der gerne skulle sikre bevarelsen af Danmarks relativt positive omdømme som en retsstat.

Jeg har ikke mødt Pape
- Jeg understreger, at dette ikke er et personligt angreb på justitsministeren, men kun på hans embedsførelse. Jeg har intet imod ham, da jeg aldrig har mødt ham.

- Dette er derfor blot et bidrag til tidens debat, da det er klart for enhver, at valgkampen er begyndt, og at alle politiske partier deltager i den for fuld styrke.

Justitsministeren vs experterne
Sådan indleder Troels M. et debatindlæg om effekten af det bandeforbud, Københavns Politi i går udstedte mod Loyal To Familia. Troels tror nemliig ikke, at der får nogen som helst positiv betydning - tværtimod tror han, at forbud vil gøre gruppen endnu mere populær. Hans debatindlæg, som følger efter Lang løgnernæse og drukplakat: Venstres dobbeltmoral udstillet  og Åbent brev til Fogh – den kloge mand  - fortsætter således:

- Med næsten triviel forudsigelighed gentager Søren Pape, hvad andre justitsministre fra lov- og ordenpartiet har sagt før ham - nemlig at en effektiv indsats over for kriminaliteten i samfundet forudsætter hårdere straffe. Han strammer skruen yderligere ved at sige, at fængselsstraf i langt højere grad skal sættes i stedet for betingede domme og samfundstjeneste.

- Visdommen i justitsministerens udspil drages alvorligt i tvivl af et større antal eksperter med erfaring i bekæmpelse af kriminalitet, bl.a. i en artikel i Politiken den 1. september i år. Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Søren Pape, men det har ikke været muligt. Forståeligt nok, da han næppe bryder sig om artiklens konklusioner.

Vanskeligt at have sympati for LTF
- Endvidere vil jeg henvise til advokat Michael Bjørn Hansens indlæg i Politiken den 29. august. Bjørn Hansen har en længere karriere inden for bl.a. strafferet, og argumentationen i hans indlæg tilbageviser effektivt påstanden om, at strengere straffe fører til mindre kriminalitet.

- Den i mine øjne mest prominente af justitsministerens genistreger er beslutningen om at gå rettens vej for at nedlægge forbud mod banden Loyal to Familia (LTF).

- Der skal ikke herske tvivl om, at der er tale om en gruppering, der rummer mange dybt kriminelle medlemmer, og som udgør en alvorlig trussel mod sammenhængskraften i de områder, hvor den er aktiv. Det er kort sagt vanskeligt at have nogen som helst sympati for LTF.

- Men dette emne skal ses i lyset af den daværende rigsadvokat, Ole Hasselgaards, afgang den 23. februar i år.

- Der blev aldrig givet nogen forklaring på hans ophør efter seks års virke.

Skal forbydes af ny mand på posten
- Noget tyder dog på, at han var skeptisk over for et forbud mod LTF, idet tidligere forsøg på at forbyde grupperinger som Hells Angels og Bandidos var slået fejl.

- Den nye rigsadvokat, Jan Reckendorff, overtog stillingen 1. marts. Han har givet udtryk for, at han ser det som sin pligt at føre regeringens politik ud i livet. Endvidere er han positiv over for det som justitsministeren kalder en 'prøvesag', dvs. at få indført et forbud mod LTF, og hvis det lykkes, vil turen komme til andre bander.

- Reckendorffs udtalelser har ført til bekymrede reaktioner, ikke blot fra oppositionspolitikere, men også fra juridiske eksperter, der understreger, at rigsadvokatens opgave er at arbejde efter de af Folketinget vedtagne love - ikke at være et instrument for regeringen.

- Det er endvidere tankevækkende, at Reckendorffs seneste job før udnævnelsen til rigsadvokat var som statsadvokat i Viborg, hvor Søren Pape var borgmester indtil han blev partiformand.

- Det er svært at frigøre sig fra en mistanke om, at justitsministeren med udnævnelsen af Reckendorff har truffet en beslutning baseret på personligt venskab.

- Mistanken bestyrkes af den lille uges tid, der gik fra Hasselgaards exit og indtil hans afløser blev præsenteret, og tyder på, at justitsministeren havde Reckendorff 'klar i ærmet'. - Såfremt der kan fremlægges dokumentation for, at denne mistanke er grundløs, skal jeg straks tage den i mig igen. At fremsætte injurier ligger mig fjernt.

- Det seneste, der er sket i sagen om LTF, er, at der med virkning fra 4. september er blevet udstedt et såkaldt administrativt forbud mod gruppen, dvs. et forbud, der vil være i kraft, indtil sagen er blevet endeligt afgjort ved en domstol.

Og et forbud giver flere kriminelle
- Da der er foreningsfrihed i Danmark, vil et forbud ved dom kræve, at det kan bevises, at LTF’s formål i sig selv er kriminelt - altså at det ikke er en i øvrigt lovlig forening, hvor nogle medlemmer har begået kriminelle handlinger. Der er delte meninger om, hvorvidt dette vil kunne bevises, men det kan ikke udelukkes.

- Men som det påpeges fra flere sider, vil ikke meget være opnået ved et forbud mod LTF.

- Man slipper ganske vist for at se medlemmerne og deres rygmærker i det offentlige rum.

- Men det er ikke ensbetydende med, at man dermed har fået bugt med samtlige mulige lovbrydere.

- Bortset fra de af LTF's medlemmer, der har begået noget ulovligt, og som kan se frem til adskillige år bag tremmer, kan alle de øvrige bevæge sig frit rundt i samfundet, indtil de faktisk gør noget ulovligt.

- Fremover vil de blot ikke være synlige som nu.

- Dertil kommer et endnu et større problem.

For en retssag vil tage flere år
- En retssag vil sandsynligvis tage flere år, inden man når til en endelig domsfældelse. I den tid vil LTF og dens sympatisører kunne hævde, at det officielle Danmark kun går efter dem, fordi de er indvandrere, mens man freder rockergrupper, der består af etniske danskere. - Med andre ord et ønske-scenarie for præcis den ekstreme gruppe, som Søren Pape vil ramme.

- Gruppen vil udgøre en endnu mere attraktiv mulighed for rodløse unge i indvandrermiljøerne, der ser LTF’s medlemmer som ideelle rollemodeller. Resultat: flere kriminelle og i værste fald flere mulige terrorister.

- Er det dét, vores justitsminister ønsker med dette initiativ?

- Nogen vil måske spørge, om han ikke gør det ud fra ædle hensigter - at han virkelig ønsker det bedste for Mor Danmark. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke læse hans tanker.

- Men den stadigt mere intense valgkamp leder mig til min egen fortolkning. Nemlig at dette er bare et af flere eksempler på panik før lukketid.

- At Søren Pape nu er nødt til at levere nogle resultater som partiformand. Altså at redde stumperne af et parti, der ifølge nogle meningsmålinger har befundet sig snublende nær spærregrænsen.

- Jeg tror, at han har skudt sig i foden, skriver Troels, men hvad siger du?

 

 

 

 

128 kommentarer
Vis kommentarer