Må skide i skabet: Få nu fingeren ud

433 lejligheder på Frederiksberg er ved at blive renoveret, og det generer lejerne. En er f.eks. ret træt af, at toilettet står i skabet

En beboer fra KAB Søndermarken synes, renoveringen går for langsomt, men hvor lang tid ville du kunne leve med et toilet i skabet?
En beboer fra KAB Søndermarken synes, renoveringen går for langsomt, men hvor lang tid ville du kunne leve med et toilet i skabet?

- Hej.

- Vi har siden foråret sidste år været under renovering her i KAB Søndermarken på Frederiksberg. Men nu, efter cirka et år er vi blevet lidt bekymrede.

- Oprindelig var tidsplanen på ca 1 1/2 år pr bygning - der er 5 – men allerede nu er projektet langt bagud.

- Og de mange millioner, der blev sat af – vi har hørt et tal på hele 660 millioner kr – undrer vi os også over, da det arbejde, der bliver udført er præget af discount-produkter, lappe løsninger og ufattelig amatøragtige håndværkere.


Det er vanskeligt at renovere et højhus, lyder det fra KAB.

Håndværkerne ødelægger ret meget
Sådan lyder de første linjer i et brev, en beboer fra KAB Søndermarken har sendt nationen! om den for ham uholdbare og usikre situation, den store renovering har skabt. Og beboeren - som optræder anonymt (nationen! kender navnet) - vil gerne have, at der kommer lidt fokus på både kvaliteten af det udførte arbejde - og på kvaliteten af livet i lejlighederne, mens der bliver arbjedet. Brevet fortsætter derfor således:

- Næsten hver gang, en håndværkere har været inde i vores hjem, bliver der ødelagt et eller andet.

- Vi får malet lofter men ikke vægge eller træværk, hvor der er sorte håndværker-fingre på.

Hvor forsvinder de 660 millioner?
- Vores bad og toilet, der genbruger de toiletter og håndvaske. Og i køkkenerne sætter man 6 nye fliser op som ikke passer til resten.

- Hvor forsvinder de 660 millioner hen?

- Vi har desuden måtte sætte et toilet op i vores lejlighed, selv der er toilet vogne og badeskure.

- De er bare frygtelig ulækre og personligt kan jeg ikke bade med mennesker, der laver lort på gulvet og barber sig i vasken og ikke gør rent efter dem og her må man gerne kalde mig sart.

- Arbejdet larmer også, så rigtig mange beboere er blevet stressede, og en genhusning havde været en god løsning for alle – måske lige indtaget penge pungen hos KAB.


Sorte fingre.

Og vi betaler fuld husleje
- Vi betaler for resten også fuld husleje trods halvdelen af vores lejemål ikke er brugbart, lyder det, og KAB indrømmer da også, at det store projekt genererer beboerne:

- Søndermarken gennemgår i øjeblikket en meget gennemgribende renovering, der bl.a. omfatter nye facader, vinduer, indgangspartier, tekniske installationer, elevatorer, udearealer mm.

- En både bekostelig og langvarig renovering, der dog er nødvendig. Desværre kan det ikke undgå at medføre gener for beboerne.

KAB: Det er rigtig drøjt for beboerne
- Det er rigtigt drøjt for beboerne, og vi kan godt forstå, at det må opleves meget generende. Af samme grund er der ansat en beboerkoordinator, der udelukkende har til opgave at hjælpe beboerne mest muligt med de praktiske ting i hverdagen.

- I almene boligafdelinger er der beboerdemokrati, og det er beboerne selv og deres beboervalgte afdelingsbestyrelse, der har været med til at træffe alle beslutningerne omkring renoveringen.

- Afdelingsbestyrelsen er meget opmærksom på generne, og KAB er i løbende dialog med dem, de tekniske rådgivere og entreprenøren om at bedre forholdene for beboerne.

- Det er bare meget vanskeligt, når et højhus skal renoveres.

- Renoveringen blev forsinket ved opstart af første blok pga. tekniske vanskeligheder. Men det samlede projekt bliver færdigt tidligere, end det blev fremlagt på det besluttende afdelingsmøde.

Vedr. huslejen
- Søndermarken er en del af Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), der er en almen boligorganisation. I almene boliger er huslejen omkostningsbestemt – dvs. huslejen bestemmes af de udgifter, der reelt er ved at drive og vedligeholde boligerne, afdrage på lån mm.

- Ifølge lovgivningen må der ikke kræves en højere husleje, end der skal til at drive boligafdelingen, også kaldet balanceleje. Derfor kan og må der ikke genereres et overskud, som kunne bruges i dårligere tide.

- Renoveringen af Søndermarken får støtte fra Landsbyggefonden til nogle af de nødvendige arbejder – resten skal boligafdelingen selv finansiere.

- Skulle beboerne fra de i alt 433 boliger genhuses under renoveringen, ville det medføre en ekstra udgift på omkring 30 mio. kr. til flytteudgifter og lejetab for de tomme boliger.

- Den ekstraregning er der kun beboerne selv til at betale, så det ville medføre en større huslejestigning. Af samme grund kan huslejen desværre heller ikke sættes ned. Der er altså ingen – hverken KAB eller FFB – der tjener på ikke at genhuse beboerne.

Vedr. bade- og toiletforhold
- Bade-og toiletvogne rengøres en gang om dagen, og tørklosettet – der er nødvendig, hvis ikke man kan komme ned til toiletvognene – tømmes hver dag, skriver KAB, men hvad tænker du?

 

1 af 4 Se nogle amatør løsninger vi får, men det er åbenbart hvad 660 millioner kan række til, lyder det fra beboeren i KAB Søndermarken
2 af 4 
3 af 4 
4 af 4 En beboer fra KAB Søndermarken synes, renoveringen går for langsomt, men hvor lang tid ville du kunne leve med et toilet i skabet?
195 kommentarer
Vis kommentarer