Annonce:
Annonce:

Mads lavede 465 mio til sin chef: Nu vil han forære 80 milliarder væk

Han er tidligere investmentbanker, og har arbejdet i London og Hong Kong for bl.a. Danske Bank. Men nu vil han stoppe de grådige banker, og give pengene - mindst 80 mia pr år - tilbage til borgerne. Det er cirka 1.200 pr. måned pr. borger. Tror du på ham?

- I 2009 - hos Danske Bank - tjente jeg kr 465 mio eller USD 93 Mio til firmaet, skriver Mads Palsvig, der nu har stiftet partiet JFK21, der bl.a. vil indføre en borgerdivididende på 10.000 kr pr måned. Foto: Privat
- I 2009 - hos Danske Bank - tjente jeg kr 465 mio eller USD 93 Mio til firmaet, skriver Mads Palsvig, der nu har stiftet partiet JFK21, der bl.a. vil indføre en borgerdivididende på 10.000 kr pr måned. Foto: Privat
Annonce:
Følg nationen!

- Som resten af befolkningen troede jeg - indtil for få år siden - at enten producerede Danmarks Nationalbank pengemængden eller også havde den som minimum kontrol over den samlede mængde.

- Det er et FALSUM, som bliver spredt i Folketinget, i nyhedsmedierne og sågar i uddannelsesinstitutionerne.

De digitale kontopenge skabes af private banker
- Mønter og sedler skabes i Nationalbanken. Det er korrekt. Ca 5% af pengemængden.

- Men: Digitale kontopenge, de 95% af pengemængden, skabes af de PRIVATEJEDE banker, når de laver udlån.

- Altså når det samlede udlån stiger, så stiger pengemængden. Når låntager betaler tilbage, så falder den samlede pengemængde.

- Dette er uhensigtsmæssigt af flere årsager.

Annonce:

Store banker og den amerikanske centralbank
Sådan indleder Mads Palsvig, tidligere investmentbanker i London og Hong Kong for firmaer som Credit Suisse, First Boston, Barclays og Morgan Stanley med speciale i international handel med statsobligationer og derivater (hans bedste profit produceret til sin arbejdsgiver på ét år er USD 93 millioner), et åbent brev om de 28 mærkesager hans nye parti JFK nu er parat til at melde ud.

Mads Palsvig - som som også har været uformel advisor for Federal Reserve (den PRIVATejede Amerikanske Central Bank) og formand Ben Bernanke og nuværende Chairwoman Janet Yellen - vil nemlig gerne ændre den måde samfundet er skruet sammen på, og derfor har han oprettet partiet ' JFK21 – JordenFrihedKundskab', og for lige at få din opmærksomhed, så begynder han med at afsløre det 'scam om pengeskabelsen', der kan give dig en borgerdividende på 10.000 kr pr måned, hvis det bliver stoppet. hans åbne brev fortsætter derfor:

Annonce:

Centralbankerne koster borgerne milliarder hvert år
- Hvis du af uransaglige årsager ikke skulle være interesseret i at høre om et SCAM, de privatejede centralbanker har kørt i 1300 år, siden den første privatejede centralbank blev grundlagt af familien Fondi i Venedig. (Hvorfor mon det hedder 'funding', at få finansiering?), skal du vide at tricket koster den almindelige danske befolkning ca. DKK 80 Mia om året, (meget mere hvis man indregner 'multiplikatoreffekten').

- Det forstærker den økonomiske cyklus og gør opture for store og recessioner for dybe, og de enorme tragiske sociale menneskelige omkostninger det har til følge, se blot på Grækenland for eksempel.

Og ejendomsspekulanterne scorer 90 procent
- 90% af forøgelsen af pengemængden tilfalder store ejendomsspekulanter, hvis eneste bidrag til Danmarks økonomi er, at presse priserne op på fast ejendom og således udhule almindelige menneskers købekraft/realløn efter omkostninger til beboelse.

- Det er således en skrøne, at bankerne agerer mellemmænd mellem opsparer og låntager. Banker i dag låner stort set kun ud imod fuld sikkerhed.

Annonce:

MV = GI
- At privatejede banker besidder pengeskabelsesprivilegiet er et stort problem, fordi de dels er herre over, hvem der har adgang til 'funding'/finansiering og således bliver velhavende, dels stor kontrol over den økonomiske cyklus, idet de bestemmer den samlede pengemængde.

- For nørder: En vigtig formel er: MV = GI  

- M = Pengemængde, V = Volatilitet, G = Vækst (growth på engelsk) og I = Inflation

- Således hvis M (pengemængden) stiger så må per definition enten vækst og/eller inflationen stige.

Det danske pengesystem tilgodeser de superrige
- Det vi har i Danmark er et pengesystem, der tilgodeser nogle få superrige spekulanter som udelukkende skaber I (Inflation i huspriserne), når M (pengemængden) stiger. At huspriserne forøges giver kun begrænset vækst i G (vækst), idet befolkningen har mindre til rådighed efter boligomkostninger.

Annonce:

Nationalbanken skal nationaliseres
- Det, vi ønsker og har som Mærkesag nr 1, er at nationalisere 'Danmarks' Nationalbank, som hverken er Danmarks, ej heller en nationalbank, men derimod en privatejet og privat kontrolleret 'centralbank', styret af den privatejede BIS (Bank of International Settlement, den Bank der blev benyttet til blandt mange andre ting at finansiere en vis hr Adolf Hitler, men det er en helt anden historie).

Og pengene skal tilbage til borgerne
- JFK21 – JordenFrihedKundskab vil simpelthen betale de 80 milliarder kroner , som pengemængden stiger med hvert år, ud til hver enkelt borger som borgerdividende.

- Det skal hedde dividende og ikke løn, da pengeskabelsesprivilegiet er samfundsskabt, og derfor bør tilfalde alle borgere ligeligt. Der er således IKKE tale om løn, men derimod dividende som man modtager som ejer af dette privilegie.

- Dvæl lige ved tallet et øjeblik.

Finansloven er bare fup - de snakker om sølle 2 mia
- Rød og Blå blok laver skue-demokrati hvor de skændes om DKK 2 Mia på Finansloven, mens bankerne udsteder og bestemmer, hvem skal nyde gavn af DKK 80 Mia.

- Dvæl ved tallet een gang til.....

- For DKK 80 Mia om året, mon ikke der er penge nok til at få sine egne kandidater på Tinget?

Annonce:

- Kandidater, som beviseligt ikke har travlt med at lave et fair økonomisk system, skriver Mads, der holder foredrag d. 26. januar OG gerne vil have at du hjælper ham og hans parti med at komme i Folketinget.

Mærkesag nummer 1
'SÆT PENGENE FRI' = Folkeejet Nationalbank

1.Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter. (DKK 80 Mia pr år).

i. (Se forslaget på Island: OBS: PDF-format ’Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland’

b. Alle borgere får en konto og en aktie direkte i en Folkeejet Nationalbank. Således kan alle indskudsordninger, statsgaranti og statsstøtte til privatejede banker ophøre. Ved fremtidige bankkriser kan banker således gå konkurs som alle andre virksomheder uden at vælte hele samfundsøkonomien.

c. Ens nuværende privatejede bank kan man give fuldmagt, således at alt i praksis bliver som nu med PBS og internetbank.

d.Statens indtjening ved at udstede landets penge (DKK 80 Mia) fordeles ligeligt til befolkningen i form af borgerdividende.

i. 2% af BNP (DKK 2.000Mia 2015) skabt som vækst plus 2% skabt som inflation.

Annonce:

ii.I alt ca. DKK 1.200 pr måned per dansker. Børn og voksne.

e. Penge skabt som gæld af bankerne (ca DKK 1.045 Mia) omlægges til Statslige penge over 12 år (DKK 87 Mia pr år i 12 år) og udbetales som borgerdividende direkte til borgernes konto i den Folkeejede Nationalbank.

i. I alt ca. DKK 1.300 pr måned per dansker. Børn og voksne. (I 12 år indtil alle de bank producerede penge som gæld med rente er konverteret til Statslige rentefrie penge uden gæld).

f. Finanstilsynet gøres uafhængigt af økonomiske interesser og må ikke høre under og ej heller finansieres af banksektoren. Desuden vedtages at et flertal i Finanstilsynet kommer fra sektorer udenfor banksektoren.

-------------------------------

KOMMENTAR:

'Pengeskabelsen skal komme alle ligeligt til gode'. Vi har beregnet det konservativt til kr 2.500 per borger per måned, skattefrit.

Ideen er baseret på Frossti Sigurjonsson rapport på Island.

------------------------------

Annonce:

Her en video af et foredrag om Pengeskabelsen:

1. del Mads Palsvig København 28 oktober 2016

Mærkesag nr 2.
Folkeejet realkredit-instituion udsteder realkreditlån til 0%-rente'

Mennesker må ikke betale renter

i. men må gerne modtage renter fra virksomheder. (Danskere betalte DKK 200 mia i renter, bidrag og gebyrer i 2013).

ii. Det står fortsat virksomheder frit for at vælge, hvorledes et økonomisk afkast fordeles mellem investorerne, som enten variabel dividende + potentielle kursstigninger eller fast rente.

iii. Hvis mennesker kautionerer for et firma, kan man ikke hæfte for den del, der går til renter.

b. En ny Folkeejet Nationalbank udsteder rentefrie realkreditlån til alle fysiske personer/mennesker. (F.eks 90% op til en mio, 80% op til 2 mio og 70% for alt over 2 mio). (Et realkreditlån på DKK 2.000.000 vil over 30 år koste DKK 5.555 per måned).

Annonce:

i. Ved tilstrækkelig friværdi vil det være muligt at få afdragsfrihed i en periode, f.eks. i tilfælde af arbejdsløshed.

ii. Virksomheder/fiktive personer finansieres fortsat på markedsvilkår.

c. Den folkeejede Nationalbank kan også udstede billån og kassekredit efter nærmere definerede formler/regler. (F.eks. 30% udbetaling i billån og 1 – 3 gange månedsløn kassekredit, hvis god kreditvurdering og accept af modregning i borgerdividende).

d. Mængden af kontanter i samfundet fordobles med DKK 10 Mia om året i 5 år. Indtjeningen herfra (ialt DKK 50 Mia) tilføres Finansministeriet. Virksomheder må gerne modtage kontanter, men ikke bruge kontanter i samfundet. (Dette tiltag forventes ønskeligt på grund af stærkt forøget vækst for mindre virksomheder i den private sektor).

-----------------------

KOMMENTAR:

Annonce:

Denne er stor og i økonomisk forstand af samme størrelse og måske større end mærkesag nr 1 vedr. pengeskabelsen. En væsentlig del af de DKK 200 Mia danskerne betaler i renter forsvinder ud af landet. Denne mærkesag vil øge samtlige danskeres levestandard betragteligt.

------------------------

Mærkesag nr 3.
'Borger-dvidende' + effektivisering af overførselsindkomstområdet.

Annonce:

3. Borgerdividenden fra Pengeskabelsen slås sammen med de nuværende omkostninger på overførselsområdet til et fast minimumsbeløb ens for alle, og dermed afløses kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse og andre overførselsindkomster med fuld kompensation. (Overførselsområdet udgør DKK 300 mia). Det vil betyde et Garanteret Minimumsbeløb til alle over 18 år på ca. DKK 10.000 pr måned efter skat. (Dette er ikke borgerløn, men udelukkende en forenkling af reglerne, og hele provenuet herfra benyttes til at løfte minimumsbeløbet til modtagerne af velfærdsydelser. Personer der modtager større beløb i dag, som for eksempel handicappede, vil bevare samme ydelse. SU-reglerne ændres ikke, idet studerende har lov til at arbejde ved siden af, reglerne om loft på indtjening for studerende fjernes).

--------------------

KOMMENTAR:

Det er vigtigt, at der er tale om "Borger Dividende" og ikke "Borger Løn", fordi vi har ordet "Frihed" i vores parti navn. Borger Dividende anerkender borgeren som det væsentligste og over staten og ved at give borgeren e j e r s k a b over pengeskabelsen fremfor staten, demonstreres for een gang skyld det faktum, at staten er alle os borgere i f æ l l e s k a b. "Borger Løn" indikerer at borgerne er u n d e r staten og taknemmeligt modtager almisser.

Der er STOR forskel på at modtage almisser og dividender!

Spørg Mærsk hvad han helst vil kalde sine olieindtægter.

Borgerdividenden fra pengeskabelsen betales til alle. Fordi alle har lige ret til den.

Men den enorme økonomiske besparelse ved at forenkle overførselsindkomstområdet skal kun komme de nuværende modtagere af overførselsindkomster til gode.

Annonce:

Vores skattepolitik vil rigeligt kompensere alle de danskere, der er i arbejde, og de der eventuelt ønsker at åbne selvstændig virksomhed.

Fjernelsen af så meget af bureaukratiet som muligt og forenklingen af reglerne på overførselsområdet, skal 100% komme de laveste satser på overførselsområdet til gode.

Dette vil være stærkt medvirkende til at sikre alle et værdigt liv.

Jorden er rig. Specielt hvis vi holdt op med at støtte politikere og virksomheder, som beviseligt destruerer den. Men mere om det i andre af vores mærkesager.

----------------------------------

Mærkesag nr 4.
Menneskeret at have et sted at bo.

4. Det er en menneskeret at have et sted at bo. Staten/kommunen/sognet stiller en rimelig bolig til rådighed om nødvendigt.

-------------------

KOMMENTAR:

Der har været enorme værdistigninger på fast ejendom, som har givet enorme økonomiske gevinster til både privat personer, private og offentlige virksomheder og det offentlige.

Annonce:

Men ikke alle har nydt godt af disse økonomiske gevinster. Oftest er det netop de hjemløse, som ikke har fået del i disse samfundsskabte gevinster.

Hvordan kan det være, at et land som Danmark ikke er i stand til at sikre alle borgere et sted at bo? Selvfølgelig har Danmark råd til det. Det burde ikke tage mange måneder at bygge de relativt få ekstra boliger, der skal til.

Det bør simpelthen være således, at enhver borger kan henvende sig til kommunen og sige, de er boligløse. Det bør være helt irrelevant og uvedkommende for det offentlige om boligmanglen, skyldes skilsmisse, at man er 18 år og myndig eller andet.

Selvfølgelig har Danmark råd til at alle kan have et sted at bo.

--------------------

Mærkesag nr 5.
Selskabsskat afløses af 1% omsætningsafgift på digitale penge transaktioner.

5. Omsætningsafgift (1%) på alle digitale penge transaktioner ind og ud af danske bankkonti.

Annonce:

a. afløser selskabskatten. (I dag betales selskabsskat næsten udelukkende af mindre danske virksomheder. Udenlandske virksomheder benytter sig af reglerne om ”Transfer Pricing” til at undgå at betale selskabsskat).

--------------------

KOMMENTAR:

NB: Dette forslag er indkomstneutralt for statens indtægter.

Selskabsskatten afskaffes, det vil give flere selvstændige, flere virksomheder og flere jobs.

Selskabsskatten erstattes af en digitalomsætningsafgift på 1% på alle digitale pengetransaktioner, dette vil forårsage at alle virksomheder og personer, der har økonomisk aktivitet i Danmark, bidrager ligeligt til fællesskabet.

Idag betales en uforholdsmæssig stor andel af selsskabsskatten af mindre danske virksomheder, mens især store udenlandske virksomheder i stor udstrækning benytter sig af de meget lempelige regler for transferpricing og facturing imellem internt forbundne virksomheder til således at minimere deres skattebyrde i Danmark.

--------------------

Mærkesag nr 6
'OMS i stedet for MOMS'

Annonce:

• a. OMS afløser MOMSen. (således minimeres administrationen ved indgående og udgående moms. OMS’en kan ikke trækkes fra, men betales automatisk digitalt ved alle i dag momspligtige transaktioner).

• b. En sats på 10% - 15% estimeres at ville kunne give samme provenu som Moms’en. (Specielt når medregnes at internationale kriminelle ikke længere kan få udbetalt et to-cifret mia-beløb hvert år fra Told & Skat ved at indberette fiktive fakturaer med fiktive fradrag).

---------------------------------

KOMMENTAR:

Største forskel på OMS og MOMS er, at OMS ikke kan trækkes fra, og betales således hver gang, der i dag betales MOMS.

Dette vil minimere omkostningerne på bureaukrati og regnskab. Og de mange dygtige regnskabskundige personer i landet vil fremover kunne bruge sin tid på at skabe værditilvækst i samfundet i stedet for som i dag, hvor alt for meget tid går til at unødvendig administration skabt af et alt for bureaukratisk system.

Annonce:

Der vil være mange flere arbejdspladser, specielt for regnskabskyndige, som de mange nye mindre danske virksomheder vil efterspørge, som vigtige medarbejdere eller konsulenter, når vi "sætter pengene fri" og antallet af mindre virksomheder og selvstændige vokser dramatisk, som en naturlig konsekvens af mærkesag nr 1, nr 2, og nr. 5 .

Denne regel om genintroduktionen af OMS er specielt vigtig, fordi som ved selskabsskatten, så vender MOMS-systemet i den grad den tunge ende nedad, og specielt den administrative byrde belaster mindre virksomheder uforholdsmæssigt meget.

Herudover vil det også kunne give prisfald på flere ydelser, i det mange virksomheder der i dag skal lægge 25% oveni prisen, vil kunne nøjes med kun 10% - 15%. Specielt den økonomiske gevinst på mindre administration vil forårsage en stor besparelse for danske virksomheder, hvoraf en del vil bliver sendt videre til forbrugerne.

NB! Forslaget er naturligvis indkomst neutralt for statens finanser. OMS - procenten skal således tilpasses et indkomst niveau, der i dag svarer til indkomsten fra MOMS'en.

Mærkesag nr 7
Indkomstskatten fjernes gradvist.

• a. I stedet forhøjes arbejdsmarkedsbidraget til effektivt 33% af indkomster over DKK 120.000.

Annonce:

• b. Idet bundfradrag for arbejdsmarkedsbidrag indføres og sættes til DKK 120.000.

• c. Således forsvinder værdien af personlige fradrag og alle mennesker får en marginal skatteprocent på 33% ( 50 til skat+100 i indkomst= 50/150 = 1/3 = 33%) af indtægter over DKK 120.000. (0% op til DKK 120.000).

• d. Det er målet at arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes fuldstændigt, i takt med at de Offentlige Finanser forbedres. Således bør mennesket hverken betale rente eller indkomstskat på sigt. Virksomheder, ressourcer og forbrug beskattes i stedet.

-------------------

KOMMENTAR:

Indkomstskat blev i sin tid indført for at finansiere krig. Vi ønsker absolut ikke at føre krig på nogen måde med undtagelse af selvforsvar, hvis vi bliver angrebet.

Vi ønsker at fjerne indkomstskatten, da det begrænser menneskets frihed til at råde over sin egen tid og produktion.

I stedet mener vi man bør beskatte forbrug, resourser og digitale pengetransaktioner.

Annonce:

I første omgang laves blot en omlægning, således at værdien af alle fradrag bliver til 0%. Og derpå en flad skatteprocent på effektivt 33% af indtægter over kr 120.000.

Mærkesag Nr 8.
Nul Ejendomsskat - til at begynde med op til DKK 1 Mio per myndig borger.

8. I takt med at overskuddet på Statsbudgettet vokser fjernes ejendomsskatterne på fast ejendom op til en værdi af DKK 1 mio pr person over 18 år.

---------------------------

KOMMENTAR:

JFK21 - JordenFrihedKundskab vil fjerne beskatningen fra indkomst og ens primære bolig til beskatning af forbrug, resourcer og digitale pengetransaktioner.

I et samfund med menneskets Frihed i centrum er det vigtigt, at man har retten til at eje sin primære bolig uden en beskatning, som dybest set kan tvinge een fra hus og hjem.

Mærkesag nr 9
Grønne afgifter på EL og Vand halveres.

a. Det tabte provenu herfra søges geninddrevet af en NY Grøn Afgift på alle firmaer, der opererer i Danmark, ligeligt fordelt efter en fordelingsnøgle målt på firmaernes omsætning i Danmark de seneste fem år.

---------------------

Annonce:

KOMMENTAR:

Vi mennesker bliver fyldt med løgne af korrupte politikere og udenlandsk ejede "frie" vestlige medier om, at det er os mennesker, der er skyld i al den forurening, global opvarmning og destruktion af kloden, der foregår i alarmerende omfang!

Det er beviseligt løgn!

Det er virksomhederne, der er skyld i langt hovedparten. Især de store multinationale selskaber.

Derfor mener vi i JFK21 - JordenFrihedKundskab, at det er på tide at virksomhederne betaler halvdelen af omkostningerne. Vi mener også, at virksomheder, der begår forbrydelser imod menneskeheden, skal tvangslukkes øjeblikkeligt. De skal ikke længere blot have mulighed for at betale sig fra det, når de en sjælden gang bliver fanget.

NB! Som alle andre forslag fra JFK21 - JordenFrihedKundskab er dette forslag indkomstneutralt.

Annonce:

Mærkesag nr 10
Antallet af kommuner forhøjes tilbage til 300 og 1756 sogn genoprettes som økonomiske enheder i form af lokalråd.

10. Antallet af regioner eller amter skal øges til 20, og antallet af kommuner forhøjes til 300. Kommunerne opdeles i lokale enheder med i alt 1756 lokalråd, der skal medvirke aktivt til samfundets drift. Alle beslutninger træffes så lokalt som muligt.

• a. Ca. 35 arbejdspladser foreslås udlagt fra Stat og Kommuner til hvert Lokalråd administration.

• b. Posthusene genåbnes med mindst et i hvert sogn, hvor man kan have sin Folkeejede Nationalbankkonto. (Således flere arbejdspladser på landet, hvor folk bor, hvilket også sparer CO2, idet der bliver mindre transport mellem hjem og arbejde).

• c. Borgerne får frit valg mellem virtuel service eller fysisk service af offentlige myndigheder.

Annonce:

• d. Med ovenstående økonomiske politik vil der komme øget aktivitet og beskæftigelse i det private erhvervsliv. Således søges administrationen i den offentlige sektor nedbragt ved naturlig afgang.

• e. Øget fokus i den offentlige sektor på overførsel af jobs fra ”kolde hænder” til ”varme hænder”. Det vil sige fra administrationen af et indtil nu stadigt stigende kompliceret regelsæt til flere jobs i aktiv service af borgerne.

• f. Der vil være øget adgang til deltidsjobs i den offentlige sektor. Flekstid, nedsat tid og 7/7 ordninger (7 dage arbejde og 7 dages fri) bør også gives som mulighed til de ansatte, hvor det er muligt.

KOMMENTAR:

Denne mærkesag er ekstremt vigtig for menneskets frihed.

Ved decentralisering vil kvaliteten af den offentlige service blive forbedret markant, fordi det hele bliver meget mere overskueligt, og de, der yder servicen, er tættere på borgeren, hvilket vil gøre det lettere at yde en god service.

Annonce:

Ligeledes vil gennemsigtigheden i kvaliteten af den offentlige service bidrage til at resourcerne bliver benyttet med større indsigt, og dermed nemmere for alle lokalt at træffe beslutninger om, hvilke opgaver der er vigtigst for hvert enkelt lokal samfund.

Mærkesag nr 11
Krav om Habilitet indføres i Danmark.

11. Hvis en borger ønsker at klage over en modtaget service fra en offentlig eller privat virksomhed, vurderes klagen fremover af en instans, som ikke er inhabil. Pågældende instans skal have et flertal af sine medlemmer fra andre sektorer end den, der klages over. Denne opgave kunne varetages af en jury udpeget af Borgerombudsmanden.

KOMMENTAR:

I dag er foreligger der inhabilitet i stort set alle forhold, hvor en borger klager over en service modtaget fra enten en offentlig eller privat service udbyder, idet klagen som regel behandles af kolleger til den, man har klaget over. Dette er definitionen på et samfund, der prioriter inhabilitet fremfor habilitet.

JFK"1 - JordenFrihedKundskab vil indføre krav om habilitet, idet vi værdsætter det enkeltes menneskes ret til en retfædig og upartisk bahandling i alle livets forhold.

Eksempler:

Annonce:

Hvis man klager over en læge, skal det fremover ikke være et råd udelukkende bestående af læger, der vurderer klagen, men der skal være et mindretal af læger i det relevante organ, som man kan benytte til specifikke for sagen nødvendige faglige spørgsmål..

Hvis man klager over politiet, skal der ligeledes være et flertal af personer, som ikke er tilknyttet ordensmagten til at vurdere sagen.

Det samme gælder Finansrådet og alle andre lignende forhold.

Borgeren har simpelthen altid krav på, at de der vurderer en klage ikke er inhabile.

Dette er vigtigt for alle menneskers frihed i et frit samfund.

Mærkesag nr 12
Løgnagtige politikere ekskluderes.

12. Lettere adgang til folkeafstemninger og således mere direkte demokrati forsåvidt angår de vigtigste beslutninger.

• a. Politikere, der stemmer stik imod det, de har lovet under valgkampen, kan ekskluderes af folketinget og påføres bødestraf.

• b. Politikere må ikke benytte private emails i embedsmedfør.

• c. Virksomheder forbydes enhver form for lobbyisme. Demokratiet er kun for mennesker.

KOMMENTAR:

Annonce:

Grundlovens paragraf, om at politikere "kun er bundet af sin overbevisning", er i den grad blevet brugt til at minimere det danske folkestyre.

Der er et demokratisk underskud i Danmark, hvor politkerne er totalt utilregnelige. De lover et før de kommer i Folketinget, hvorpå såsnart de er inde under diverse påskud, så stemmer de ofte stik imod, hvad de har lovet før valget.

Naturligvis vil flere folkeafstemninger og direkte demokrati, hvor det er praktisk muligt være en stor forbedring i retning af mere decentralisering og folkestyre.

Demos er græsk og betyder folk. Et demokrati skal kun være for mennesker og ikke for virksomheder, derfor forbydes det at virksomheder laver lobbyisme.

Mærkesag nr 13
Medlemsskab af loger forbydes for bl.a. politikere.

13. Medlemsskab af loger forbydes alle medlemmer af folketinget, ledende personale i administrationen, ved domstolene og alle ansatte ved politiet og militæret.

KOMMENTAR:

Annonce:

Befolkningen skal være helt sikker på at politikere, dommere og ledende personale i centraladministrationen og politiet og militæret er habile, tjener borgerne og ikke har nogle skjulte agendaer.

Derfor forbydes medlemsskab i hemmelige loger, med hemmelige regler og hemmelige målsætninger og codex at lede befolkningen.

Det er således et krav om at alle i disse stillinger skal offentliggøre eventuelt medlemsskab i en sådan hemmelig loge og forsikre befolkningen, at de har meldt sig ud, før de kan søge offentligt hverv.

En hemmelig loge er ikke en erhvervsforening, hvor man for eksempel mødes een gang om ugen og drøfter samfundsrelevante emner. Man kan sagtens fortsat være del almindeligt foreningsliv og have offentligt hverv.

En hemmelig loge er en forening af mennesker med hemmelige regler, som først bliver stillet til rådighed for medlemmerne i takt med anciennitet og de stiger i graderne. Det er også en forening, hvortil medlemmerne sværger 100% troskab. Og at logereglerne er vigtigere end velfærden af en selv, sin familie og sit land.

Annonce:

Det sidste forårsager inhabilitet, og er totalt uforeneligt med at kunne besidde offentlige hverv.

Mærkesag nr 14.
Danmark kan ikke deltage i angrebskrige.

14. Danmark kan ikke deltage i krige, medmindre et flertal i befolkningen har afgjort det ved en folkeafstemning. Danmark kan naturligvis forsvare et direkte angreb.

• a. Alle der stemmer for at angribe et andet land stiller sig til rådighed for militærtjeneste.

• b. NATO-landene pålægges i fællesskab at betale for en fuldstændig reetablering af ødelagte bygninger og natur i de lande, de har angrebet - såvidt muligt med brug af lokalt erhvervsliv. • b. NATO-landene hensætter passende beløb til investering i studier i, hvorledes man renser naturen for effekten af våben, man har brugt med ”Depleted Uranium bullets”/forarmet uranium kugler/raketter.

• c. Alle lande - også NATO-landene - skal overholde Genève-Konventionen for krigsførsel.

Annonce:

• d. Borgere fra alle lande - også NATO-landene - skal kunne retsforfølges for krigsforbrydelser ved den internationale domstol i Haag.

• e. Økonomiske sanktioner mod lande med tortur og dødsstraf.

KOMMENTAR:

Det er skammeligt, at Danmark har deltaget i samtlige beviseligt ulovlige, krigsforbryderiske, plyndringskrige startet af USA og NATO i de sidste 15 år. Alle disse krige har det tilfælles, at de er blevet startet på en intens kampagne af beviselige medieløgne. Det må slutte, og der skal nedsættes en kommission, der undersøger, om der er foretaget tilstrækkeligt med kriminelle handlinger til at sigtelse kan rettes for den internationale domstol i Haag. Dette gælder helt specifikt politikere og ledende personale i medieverdenen.

Annonce:

Specielt USA og Danmarks destruktion af Gaddafi's "Man Made River" med uranium depleted bullets og dermed forurening i 1.000-vis af år af en vandforsyning, der fungerede som irrigering af hele den Libyske ørken samt gratis rent vand til de to fattige lande syd for Libyen: Niger og Chad, er en forbrydelse ikke kun imod det stakkels Libyske folk, men hele menneskeheden.

Danmark foretog 15% af disse krigsforbryderiske bombetogter.

Mærkesag nr 15
Benyttelse af Falske Flag operationer forbydes.

15. Minimums fængselsstraf for alle der deltager i ”falsk flag”-operationer a la operation Northwoods og operation Gladio. Regeringen pålægger hæren aldrig at benytte ”falsk flag” operationer.

• a. Brug af ”agent provocateurs” er strengt forbudt for alle regeringer og hemmelige efterretningsvæsener.

• b. Der arbejdes på en global (og national) lovgivning til beskyttelse af ”whistleblowers”. (Whistleblowers taler om kriminelle handlinger foretaget af offentlige og private aktører i samfundet).

KOMMENTAR:

Vestlige lande har en lang tradition for at benytte falske flag i internationale "relationer" som undskyldning for at starte ulovlige krige. Der bliver undervist i emnet på alle militærakademier. Listen over disse forbrydelser imod menneskeheden er lang, her er blot nogle få eksempler.

Eksempler:

Annonce:

Operation Ajax hvor CIA indrømmer at de fjernede den lovligt valgte præsident Mossadegh.

Operation Northwoods som John F Kennedy fik stoppet, hvor CIA ville bombe uskyldige amerikanere og give Cuba skylden.

Gulf of Tonkin episoden hvor US Military påstod at Nord Vietnameserne havde bombet et af deres skibe. Hvilket var en løgn designet til at få USA til at starte Vietnam krigen med 3 Mio døde til følge.

Operation Gladio hvor man bombede civile og gav kommunisterne skylden for det. Efter bombningen af stationen i Bologna blev det for meget for enkelte ministre i den Italienske regering, som kom ud og afslørede at det var CIA, der stod bag.

Den grædende Kuwaitiske ambassadør datter i FN med "kuvøse-babierne".

Milosevic krigsforbrydelser. Milosevic blev pure frifundet ved den Internationale Domstol i Haag.

Den anden Gulf krig og Saddam Husseins "masseødelæggelsesvåben". Dem var der heller ingen af.

Annonce:

Gaddifi slår sin befolkning ihjel. Uafhængige Britiske undersøgelser har siden vist at det var pure opspind. Man stjal hans 143 ton guld, der skulle bruges til at skabe en ny valuta for Afrika og hans olie. Landet er nu i borgerkrig og fuld af ISIS terrorister.

Assad bomber sin civilbefolkning med kemiske våben. Ligeledes løgn.

Mærkesag nr 16
Lån fra IMF og World Bank gøres rentefri.

16. Alle lån fra World Bank og IMF gøres rentefrie.

• a. U-lande med et BNP på under USD 10.000 per person eftergives al udlandsgæld.

• b. U-landes Nationalbanker skal være uafhængige af Banque de France, Bank of England, Federal Reserve og andre udenlandske privatejede/kontrollerede centralbanker.

• c. Befolknings tilvæksten. Her sættes fokus på en kombination af gratis uddannelse i hele verden og en minimums pension til alle voksne fra de fylder 50 år (f.eks. USD 100 pr borger over 50 år om måneden). Således støttes ikke tvangsvaccinationer og sterilisationer.

KOMMENTAR:

Når et land har brug for international økonomisk støtte, er det kun hjælp, hvis landet låner rentefrit.

Annonce:

Hvis man tager rente, som IMF og World Bank har for vane, ender det op med, at landet kommer i dybere økonomisk krise og ude af stand til at betale lånet tilbage.

Det hjælper heller ikke, at IMF og World Bank som regel afkræver en drakonisk neokonservativ økonomisk politik som betingelse for at give lånet. Betingelser som uvægerligt smadrer økonomien og enhver chance for at betale lånet tilbage. De er således til dato sket det samme, hver eneste gang IMF har hjulpet et land:

At landet får det værre end før, ikke kan betale lånet tilbage og ender op med at privatisere/frasælge alle sine resourcer og største virksomheder til spot pris. Det er by design.

U-landene har allerede betalt sin gæld tilbage adskillige gange i form af høje renter, derfor bør den resterende gæld afskrives øjeblikkeligt.

Annonce:

Da I - landenes kolonier fik sin selvstændighed, blev den givet med betingelse af at deres National Bank skulle kontroleres af den tidligere kolonimagt. Dette er årsagen til at stort set alle U-Lande ikke har en passende pengemængde, og derfor er de by design helt ude af stand til at genere økonomisk aktivitet. Det er simpelthen en matematisk umulighed at genere økonomisk aktivitet, hvis landets pengemængde holdes på et minimum nærmende sig et 0 - punkt.

U-landshjælpen kunne man lægge om til en mindre pension til alle over 50, der ikke har mere end to børn. Det er mere humant end de tvangssterilisationsprogrammer, den globale elite forsøger at implementere i den tredie verden.

Ordliste:

BNP = Brutto National Produkt = Et lands samlede produktion.

IMF = International Monetary Fund.

Federal Reserve = Den Amerikanske privatejede Central Bank.

Mærkesag nr 17
Slut med frihandelsaftaler der blot giver mere magt til multinationale selskaber.

17. Danmark kan ikke indgå Internationale Frihandelsaftaler, der giver udenlandske firmaer rettigheder, som sætter dansk lov ud af kraft, uden en Grundlovsændring samt en Folkeafstemning med kvalificeret flertal.

• a. Det bør være sværere at tage patent. Det undersøges, om det bør kræves, at patentet skal benyttes, ellers ophæves det.

Annonce:

• b. Der arbejdes globalt for en strammere Monopol-lovgivning indenfor alle brancher. I dag samles flere og flere industrier på færre og færre firmaer, og det ødelægger den naturlige konkurrence.

KOMMENTAR:

De såkaldte frihandelsaftaler er designet til at tilgodese store multinationale selskaber, der på grund af reglerne om 'transfer pricing' stort set ikke betaler skat, eller i hvert fald blot et mindre symbolsk beløb.

Mærkesag nr 18.
Tvangsopløsning af firmaer der laver forbrydelser imod menneskeheden.

18. Lov om Tvangsopløsning af virksomheder, der dømmes for kriminelle handlinger mod menneskeheden, indføres. (F.eks. grove forureningssager eller start af krig med økonomisk vinding for øje).

• a. Alle virksomheder skal kunne holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder god forretningsskik. Det skal ikke være muligt at sende ansvaret til et moderselskab udenfor Danmark. Således straffes den øverste ansvarlige i det danske datterselskab.

• b. Ingen mennesker eller virksomheder må eje mere end 1/10.000 del af

Annonce:

• i. Våbenproducerende virksomheder. (Man må ikke kunne blive Milliardær på at starte en krig).

• ii. Medicinalvare firmaer. (Der må ikke være økonomisk incitament til at øge antallet af patienter/kunder).

• iii. Olieselskaber. (Jordens resourcer bør fordeles så retfærdigt og ligeligt som muligt).

KOMMENTAR:

Virksomheder skal ikke længere blot have muligheden for at betale sig fra at lave forbrydelser imod menneskeheden, de skal tvangsopløses. Hvis der er et overskud, efter virksomheden har betalt fuld erstatning, går dette naturligvis til aktionærerne af pågældende virksomhed.

VI mener ligeledes, at der kan opstå habilitetsproblem eller "conflict of interest", hvis nogle ejer store aktieposter i virksomheder, der tjener penge på krig. Ligeleds hvis nogle ejer store aktieposter i Medicinalvarefirmaer og Olieselskaber, vi mener der kan være et incitament til at lave handlinger, der ikke tjener almenvellet forsåvidt angår denne type virksomheder.

Annonce:

Dybest set kan det koges ned til: Ingen bør blive milliardærer på at føre krig, forurene eller holde mennesker i evig afhængighed af medicin.

Mærkesag nr 19
EU er ikke demokratisk, men styret af en Kommission, derfor ønsker vi en DAXIT.

19. I dag har Europa-Parlamentet stort set intet at skulle have sagt. Det er den ikke-folkevalgte Kommission, der træffer alle beslutninger og laver alle lovene. I sin nuværende opbygning er EU ikke demokratisk og JFK21 - JordenFrihedKundskab kan ikke støtte denne udemokratiske konstruktion.

Vi vil stemme for et DAXIT. Og efter et DAXIT lave bilaterale aftaler, der ikke fratager Danmark sin suverænitet til at bestemme over sit eget område uden indblanding fra ikke-folkevalgte bureaukrater i et andet land.

• a. I et potentielt Europæisk samarbejde bør Kommissionen udelukkende udføre administrativt arbejde.

• b. Ministerrådene bør udelukkende være samarbejdsorgan med den hensigt på at udføre et folkevalgt Europa-Parlamentets beslutninger så effektivt som muligt.

Annonce:

• c. ECB (den Europæiske Centralbank) underlægges Finansministrene i Ministerrådet.

Mærkesag nr 20
Stemmemaskiner forbydes.

20. Stemmemaskiner forbydes i demokratiske valg. Kun papirstemmesedler godkendes. Medmindre der findes en løsning, hvor man benytter block-chain teknologi, og den sikrer stemmeafgiverens fulde anonymitet.

• a. Alle valg bør kontrolleres af internationale uafhængige organisationer.

• b. Skattefrie fonde og velgørenhedsorganisationer må ikke engagere sig i politisk arbejde, hverken udenrigspolitisk, uddannelsespolitisk eller sundhedspolitisk. Demokratiet er kun for mennesker.

KOMMENTAR:

Der har været noteret stemmesvindel i USA da John Kerry og Al Gore stillede op som præsidentkandidater, og igen nu under demokraternes interne valg af kandidat, hvor Bernie Sanders blev snydt.

Hacking Democracy Stemmemaskine svindel. Danske undertekster.

JFK21 er imod elektroniske stemmemaskiner. Eftersom de blev hacket under flere valg i USA.

Mærkesag nr 21.
Naturmedicin ligestilles med Pharmaceutika.

Annonce:

21. Naturmedicin ligestilles igen med konventionel medicin og pharmaceutika.

• a. Universiteterne skal ud over patenterbar syntetisk medicin også uddanne i naturlig upatenterbar medicin.

• b. Sundhedsstyrelsen og praktiserende læger må ikke sponsoreres af medicinalvareindustrien.

• c. Forskere, der har modtaget økonomisk støtte eller sponsorater, skal offentliggøre det i sine afhandlinger.

• d. En omsætningsafgift på 10% på al patenterbar syntetisk medicin og al naturlig upatenterbar medicin indføres. Hele provenuet herfra bruges til at forske i både patenterbar medicin og naturmedicin. Resultatet heraf stilles til rådighed for alle.

• e. Der undersøges om den Schweiziske model, hvor ”pengene følger patienten”, (det vil sige at patienten vælger den mest passende behandling), er bedst.

Annonce:

f. Medicinalvarefirmaer, der er idømt bødestraf eller har indgået ”out of court”-settlement til mere end USD 1 mia som følge af at have sendt sundhedsfarlig medicin på markedet, skal skrive det på alle deres produkter i mindst 10 år. I særligt grove tilfælde kan firmaet tvangsopløses og alle værdier frasælges. Et eventuelt overskud herfra udbetales til aktionærerne.

g. Ingen. Hverken mennesker eller firmaer kan tage patent på liv. Hvis man vil forske i genmanipulation, skal det ske til hele menneskehedens fordel.

• h. Vi er ligeledes principielt imod microchipning af mennesker.

• i. Maximum 30 km til en skadestue.

Mærkesag nr 22.
Landbrug skal være økologisk og GMO-frit.

22. Landbruget skal være 100% statskontrolleret økologisk.

• a. Alle pesticider forbydes.

• b. Landbruget lægges om til 100% GMO frit (også dyrefoder). Gerne biodynamisk.

• c. Vi arbejder hen imod øget fokus på at genopette økosystemer, herunder via permakultur.

• d. Landbrug der nedbryder topsoil nedlægges.

• e. Dyr i landbruget skal have bedre vilkår, herunder adgang til at komme udendørs.

• f. Dyr må ikke lide på noget tidspunkt under slagtningen.

• g. Landbrugsreform med lettere adgang til at opsplitte landbrug indføres, således at der kommer flere mindre landbrug.

Annonce:

• h. Bopælspligt genindføres i landbruget for ejerne.

• i. Planten hamp lovliggøres at udnytte til de utallige formål, den kan benyttes til, herunder som erstatning for petrokemiske produkter, stål, plactic, madvarer, tøj med meget mere. (se http://www.voteindustrialhemp.com/)

Mærkesag nr 23
Virksomheder skal tvinges til at rydde op efter sig.

23. Virksomheder, der forurener, skal løbende hensætte passende beløb til at dække anslåede omkostninger til rensningen. I særligt grove tilfælde kan virksomheder tvangsopløses.

• a. Lettere adgang for stater til at søge erstatning hos ejerne af virksomheder, der forurener. (F.eks. venter 160.000 miner i USA på at blivet renset, idet ejerne har tømt virksomheden, der ejede minerne for værdier og ikke afsat passende beløb til rensning).

Annonce:

• b. Aktionærer i virksomheder, der forurener, hæfter solidarisk for rensningen af naturen. Der arbejdes globalt på, at man skal kunne beskatte aktionærerne 20 år tilbage i tiden, hvis ikke der blevet hensat tilstrækkelige beløb til oprensningen.

• c. Vejrmodifikation og geo-engineering kan principielt kun tillades af et flertal i Folketinget, og derpå godkendt af en folkeafstemning. Derpå skal hvert enkelt forsøg på at modificere vejret debatteres offentligt i Folketinget, og kræver et flertal på 2/3 af Folketingets medlemmer.

Mærkesag nr 24
Målsætning at alle børn bevarer nysgerrigheden og glæden ved at lære, som er medfødt.

24. Folkeskolereform, hvor tre årgange slås sammen i større ”hjemmeområder” med ca 80 elever og dermed også minimum 5 – 8 lærere med store fællesrum, køkkener med undervisning og økohavebrug til eleverne. (Der er pt. 1 lærer per 10 elever i Folkeskolen).

Annonce:

• a. Børnene kommer frit/flex-tid mellem 8 – 10, hvor de har ”egen tid” til fordybelse. Undervisning mellem 10 – 14 hvor børnene bliver undervist på et niveau, der passer til dem hver især. Mellem 14 – 17 ligeledes ”egen tid” til fordybelse, sport, kunst og andet. Børnene kan gå hjem kl 14 eller blive længere, hvis de vil.

• b. Unge mennesker skal lære at tænke kritisk og belønnes herfor ved karaktergivningen. Samfundet har brug for unge mennesker, der kan tænke ”uden for boksen”.

• c. Børnene undervises med hensyntagen til hvert barns individuelle indlæringsmønster/-system således, at alle børn så vidt muligt opnår deres fulde potentiale.

• d. Undervisningen baseres såvidt muligt på Trivium og ikke udenadslære.

 • e. Der skal undervises i medielogik og medieløgne og propaganda, f.eks Edward Bernays og USA aviser i 1917 før WWI.

• f. Der skal undervises i, hvem der finansierer begge parter i en krig.

• g. Al mobning er forbudt. Skoleinspektøren drages til ansvar for, at mobning ikke forekommer.

• h. Ligeledes lettere adgang til hjemmeundervisning og lokale mindre privatskoler i lokalrådene/sognene.

• i. Det undersøges om en ”pengene-følger-barnet-model” kunne virke.

Annonce:

• j. Mindst een skole i hver kommune tilbyder WIFI-fri undervisning.

KOMMENTAR:

Vi skal have en skole, hvor børnene kan lide at være. Hvor den vigtigste opgave er at bevare børns selvværd. Med selvværdet intakt er indlæring meget nemmere. Derpå skal lærerne undervises i, hvorledes man tager udgangspunkt og viser hensyn til hvert enkelt barns indlæringssystem. Herunder om barnet er visuelt, auditivt eller kinestetiker. Lærer bedst ved at se, høre eller gøre/røre ting. Om barnet lærer bedst om morgenen eller senere op ad formiddagen. Om barnet lærer bedst siddende eller liggende. Med mange flere udflugter og lærerige oplevelser inkluderet i undervisningen, herunder museumsbesøg, skuespil, mini-landbrug, madlavning, sløjd. Man bør såvidt muligt tage udgangspunkt i barnets interesser og undervise i forskellige fag der understøtter den interesse.

 

Mærkesag nr 25
Slut med løgne i mainstream medier.

Annonce:

25. Der arbejdes internationalt for at personer og virksomheder maximum må eje een avis/TV-station/Radio-station hver.

• a. Danske aviser, der ejes af udenlandske personer eller virksomheder, skal skrive det på forsiden.

• b. Film og musik skal rates fra 1 – 10 for sit indhold af satanistisk propaganda.

• c. Alle borgere skal kunne kræve at TV og aviser dementerer falske påstande og fejlagtige informationer i samme format, som de blev fremsat.

• d. Aktive lyttere og seere støttes, og medierne søges decentraliseret såvidt muligt.

KOMMENTAR:

Annonce:

De danske medier fylder den danske befolkning med løgn. Let beviseligt. Lige fra den grædende Kuwaitiske pige i 1991, der fik startet den 1. Golfkrig, der kostede over 500.000 irakiske børn livet + et utal af voksne, herunder massakren af 130.000 forsvarsløse irakiske soldater, der flygtede fra Kuwait, videre til medieløgnene om, at Slobodan Milosevic var værre end Hitler og havde KZ-lejre med videre. Det viste sig, at det hele var løgn, spundet af Bill Clinton administrationen, for at splitte et velfungerende og velstående land, Jugoslavien, op. NB! Slobodan Milosevic blev PURE FRIFUNDET ved den krigsforbryder dosmtol i Haag, som USA ikke accepterer kan retsforfølge amerikanske statsborgere.

Hvis den kunne ville den få travlt, og kunne passende starte med Barack Obama, George Bush x2, Bill og Hillary Clinton. Vi kan fortsætte med løgnene om masseødelæggelsesvåben i Iraq ved den 2. golfkrig, Gaddafi der skulle have myrdet sin egen befolkning og Assad der skulle giftgasse sin egen befolkning. ALT SAMMEN PURE LØGN!

Annonce:

Listen er endeløs. Senest den bemærkelsesværdige fuldstændige undladelse af DR og TV2 at kommentere Wikileaks, der IKKE har taget fejl i 10 år, afsløringer af Hillary Clintons utallige forbrydelser imod menneskeheden. Er der mon ikke een eneste lille journalist på DR og TV2, der aldrig har hørt om Wikileaks? Jeg mener ledelsen af DR og TV2 har brudt loven om, at de er pligtige at orientere det danske folk med sande nyheder. Og at de øjeblikkeligt bør afskediges, og efterfølgende bør det undersøges om samme ledelse af DR og TV2 kan retsforfølges for at have hjulpet med krigsforbrydelser og terrorisme.

 

Mærkesag nr 26
Energipolitik fri af fossile brændstoffer.

26. Investeringer i vedvarende energi suppleres med investeringer i forskning i andre energiformer. Alger, brint, fotosyntese som eksempler. Og kombination af formerne.

KOMMENTAR:

Der bør forskes meget mere i alternative energiformer og vedvarende energi. Resultaterne bør stilles til rådighed for menneskeheden.

 

Mærkesag nr 27
Politiet decentraliseres og kommer tættere på borgerne.

27. Politiet decentraliseres, således der bliver een politistation i hver kommune og med minimum en politibetjent allokeret til hvert sogn/lokalråd.

Herudover mener vi også et vigtigt retspolitisk tiltag, er at øge strafferammerne for alle former for voldskriminalitet. Og der skal være en uafhængig instans, der vurderer om politiet efterforsker voldskriminalitet i tilstrækkelig grad.

KOMMENTAR:

Annonce:

Lov og orden er et af fundamenterne for et velfungerende samfund. For at politiet bedst kan varetage sin vigtige opgave, mener vi at også her vil decentralisering være at foretrække. Det vil give mere nærhed og ofte et bedre beslutningsgrundlag, hvis politiet kender nærmiljøet endnu bedre end de gør i dag.

Desuden mener vi, det er forkert, at man i dag straffer økonomisk kriminalitet hårdere end kriminalitet imod mennesker. Og at man straffer mennesker hårdere end virksomheder. Mennesker kommer i fængsel, men virksomheder får ofte blot en bøde, eller hvis de har hjemmehørende i udlandet ofte ingen konsekvens.

 

Mærkesag nr 28
Religion er en privat sag.

Staten er sekulær.

Danmark kan på ingen måde regeres af religion. Denne regel gælder for politikere, dommere og ledende embedsmænd i det offentlige.

KOMMENTAR:

Her tænkes specielt på fundamentalistiske kristne, Wahabiister og Salafister indenfor Islam og jøder der følger Talmud bogstaveligt, men også Satanister af enhver udstøbning.

 

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
En bonus på 300 mio. kr. for at handle el - virkelig!?
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Bagholdet

Annonce:
Annonce: