Mathias fik skældud da han spurgte læreren om motion

Folkeskolen har spillet fallit, skriver Mathias, der savner motion, engagement og kvalitet, og derfor nu tager det næste skoleår på en efterskole

Hvis Mathias var censor, og hans lærere skulle op i faget 'kvalitet i undervisningen', ja, så ville han dumpe dem.
Hvis Mathias var censor, og hans lærere skulle op i faget 'kvalitet i undervisningen', ja, så ville han dumpe dem.

- Siden den 1. august 2014 har vi elever skulle gå i en heldagsskole, hvilket inkluderer en obligatorisk lektiecafé, motion og bevægelse eller generel aktivitet i undervisningen.

- Har vi elever modtaget det?

- Mit svar er nej.

Skolereform lovede guld og grønne skove
Sådan indleder Mathias B, der lige nu går i 8. klasse og næste skal tage 9. klasse op en efterskole, et læserbrev til nationen! om at gå i folkeskolen og føle sig svigtet af de lærere, ledere og politikere, der gerne vil tage hans tid - men ikke vil give ham det indhold i skoledagen, de havde lovet.

Mathias har givet sit brev overskriften 'Lærerne dumper med kvalitet i undervisningen', og hvis du læser videre, vil du forstå hvorfor. Mathias' brev fortsætter nemlig således:

Men vi fik ikke noget guld - og slet ingen skov
- Efter politikernes forestilling omkring den nye skolereform, hvilket primært har været guld og grønne skove, kan jeg informere om, at det IKKE er hvad vi elever ser og oplever i dagligdagen!

- Vi ser trætte lærere, som ikke kan levere den gode undervisning, eller har evnen til at give god eller dårlig respons på elevernes arbejde.

- Jeg mener så absolut ikke, at forberedelsestiden skal genindsættes.

- Før den nye skolereform trådte i kraft blev vi lovet engagerede lærere og bedre undervisning.

- Den obligatoriske lektiecafé er der altid blevet set ned på.

Men virkeligheden var 2 lærere til 72 elever
- Vi blev lovet diverse madprodukter i alle lektiecaféer, så elevernes engagement ville stige gevaldigt – det eneste vi fik var 2 lærere, som skulle sørge for at 3 klasser med 24 elever skulle få den hjælp som vi skulle have.

- Desuden er lektiecaféen obligatorisk. Det vil sige vi skal sidde i klassen uanset om vi har lektier for.

- Hvis vi ikke har lektier for bliver vi sat i gang med nye opgaver, så vi har noget at tage os til for ikke at 'forstyrre' de andre.

- Motion og bevægelse skulle ifølge den nye reform være inkluderet i mindst 1 lektion om dagen.

- Den 'bevægelse' har ingen fået kendskab til.

Elever fik skæld ud fordi de ville bevæge sig
- I stedet har man givet elever skæld ud, for at de har ytret sig om deres ønske om motion.

- Politikerne har præsenteret lærere for kurser. En undervisning med inkluderet bevægelse.

- Ikke én eneste gang har jeg hørt om nogen lærere, der har været på kursus i at give en god og bevægende undervisning!

- Det må også være utroligt svært, at kunne implementere den aktive undervisning, når kommunerne rundt i landet knapt nok har råd til eventuelle redskaber!

- Det ville derfor være rart med en undervisning, som kunne foregå udenfor i det naturen, hvor man derefter ville kunne begynde på at definere, hvad en aktiv undervisning er for den enkelte lærer man har i faget.

Folkeskolen har spillet fallit - farvel
- På internationale statistikker halter vi også bagud, selvom Danmark er en af de lande, der har den længste skoledag.

- Hvad har Christiansborg tænkt sig med den nye skolereform?

- Folkeskolen har spillet fallit.

- Mange tabte elever, mobning, manglende empati og forståelse for problematikker i hverdagen, skriver Mathias, der af ovennævnte årsager har valgt at tage det næste år på efterskole.

Hvad med dig? Kender du til forholdende i folkeskolen efter 1. august 2014? Og vil du give Mathias ret i, at der f.ex. er alt for lidt motion?

82 kommentarer
Vis kommentarer