Mega-problem: Bauhaus til angreb

Bauhaus føler sig uretfærdigt og usagligt behandlet og spørger tre ministre, hvilken begrundelse der er for, at der fx kun må være 20 kunder i en BAUHAUS på fx 5.000 m, mens der må være 249 kunder i en af konkurrenternes butikker på fx 4.999 m?

Man skal bestille tid og have 250 kvadratmeter til rådighed, hvis man skal handle i en af Bauhaus' megabutikker. Er det fair? Arkivfoto: Jonas Olufson
Man skal bestille tid og have 250 kvadratmeter til rådighed, hvis man skal handle i en af Bauhaus' megabutikker. Er det fair? Arkivfoto: Jonas Olufson

- Hej.

- Jeg skriver til dig på grund af BAUHAUS og vores manglende muligheder for at åbne vores byggevarehuse.

- Da 16 ud af vores 18 varehuse er over 5.000 kvm, er vi som den eneste aktør inden for byggemarkedssegmentet reelt nedlukket.

Man skal måske også selv lige vurdere situationen, før man begynder at ringe til politiet, lyder det fra Nordjyllands Politi, der f.eks. fik anmeldelser om fyldte p-pladser i weekenden. Arkivfoto: Jakob Jørgensen nationen Stikkerland: Borger anmeldte p-pladsen foran Jem & Fix

Undrer mig at erhvervsdrivende ikke er lige for loven
Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra Mads Jørgensen, der er administrerende direktør i BAUHAUS Danmark A/S i et brev om de restriktioner, der gælder for butikker - restriktioner, der betyder at hans kæmpebutikker på f.ex. 5000 kvadratmeter, kun må have én kunde pr. 250 kvadratmeter - mens andre byggemarkeder på f.ex. 4999 kvadratmeter må have én kunde pr 20 kvadratmeter.

Fra coronasmitte.dk. Screenshot
Fra coronasmitte.dk. Screenshot

Mads' brev - som er sendt i en lidt længere udgave til erhvervsministeren, sundhedsministeren og statsministeren - fortsætter således:

- Det er voldsomt frustrerende.

- Derfor undersøger vores advokater, om regeringens beslutning kan være i strid med ligebehandlingsprincipper i dansk ret.

- Ligesom vi ser på, om der kan være tale om et ekspropriativt indgreb, som giver ret til erstatning for mistet omsætning. I Tyskland er lignende sager blevet underkendt og kendt grundlovsstridige.

- Jeg undrer mig over, at alle erhvervsdrivende ikke er lige for loven i Danmark.

Anmoder om at regeringen genovervejer
- Efter grundige drøftelser med vores advokater har jeg i går den 2.2.2021 sendt et brev til erhvervsministeren Simon Kollerup med kopi til statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke.

- I brevet anmoder jeg om en justering af de nuværende retningslinier, og at regeringen vil genoverveje reglerne for genåbningen af store detailbutikker, så vi alle kan være med til at sikre et lavt smittetryk.

Og beder om aktindsigt i vurderingerne
- Desuden har jeg sendt et brev til Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, hvor jeg beder om aktindsigt i de relevante vurderinger, der ligger til grund for regeringens beslutning, skriver direktøren, der bla. foreslår, at hans butikker får lov at åbne med et kvadratmeterkrav, der er større end de 20 kvadratmeter, der skal være til hver enkelt kunde i en butik, der er lige under 5000 kvadratmeter, men hvad tænker du?

Hvis vi åbner er kunderne jo bedre fordelt

Uddrag af brevet fra Bauhaus til erhvervsminister Simon Kollerup, kopi til Mette Frederiksen, Sundhedsminister Magnus Heunicke.

Kære Simon Kollerup

Regeringens politiske beslutning om, at detailbutikker over 5.000 m kun må holde åbent med tidsbestilling, er et stort og vidtgående indgreb for BAUHAUS, der stort set er den eneste virksomhed i byggemarkedssegmentet, der rammes.

Det er vigtigt for mig at understrege, at BAUHAUS naturligvis har et ansvar for at holde smittetrykket nede, helt ligesom alle andre i samfundet har det. Det ansvar påtager vi os fuldt ud, og min henvendelse skal forstås i det lys.

BAUHAUS’ byggemarkeder er store og har gode muligheder for at håndhæve skærpede afstandskrav, loft over antallet af kunder, inddeling i zoner med begrænset antal kunder, mv.

Når BAUHAUS ikke kan holde åbent, tvinges kunderne imidlertid over til vores konkurrenter, der i mange tilfælde ikke er indrettet ligeså hensigts-mæssigt i forhold til at håndhæve afstandskrav, sikre hensigtsmæssige kø-systemer mv.

Samtidig betyder regeringens beslutning, at alle byggemarkedskunder nu må samles i et mindre antal butikker og derved - alt andet lige - lægger et større pres på de fornuftige og hensigtsmæssige restriktioner, som butikslivet skal indrette sig efter.

Med andre ord: Hvis også BAUHAUS kan holde åbent, vil kunderne blive bedre fordelt, så de bedre kan holde afstand og derved sænke smittetrykket. BAUHAUS vil således meget gerne bidrage med at holde smittetrykket nede og udvise samfundssind.

En butik på 4.999 m kan holde åbent for én kunde pr. 20 m, dvs. 249 kunder i alt, mens en butik på 5.000 m kun må holde åbent for én kunde pr. 250 m, altså 20 kunder i alt.

Det i sig selv er konkurrenceforvridende og må forudsætte en saglig begrundelse, der dog ikke er oplyst og formentlig ikke eksisterende.

Det er samtidig ganske besynderligt, at de store butikker ikke tillades at afspærre dele af butikkerne, for derved at komme under 5.000 m, hvis størrelsen i sig selv skulle betyde noget.

Hvilken saglig begrundelse er der for, at der fx kun må være 20 kunder i en BAUHAUS på fx 5.000 m, mens der må være 249 kunder i en af konkurrenternes butikker på fx 4.999 m?

Hvilken saglig begrundelse er der for, at disse 20 kunder i eksemplet udgør en større risiko for smitte end de 249 kunder i en mindre butik? Og endelig hvilken saglig begrundelse er der for, at disse 20 kunder skal bestille tid, mens 249 kunder til en butik på 4.999 mikke er underlagt samme restriktion? 

Frustrationen vokser, når jeg kan konstatere, at grænsen på 5.000 m gør, at det reelt kun er BAUHAUS som eneste aktør inden for byggemarkedssegmentet og enkelte andre udsalgssteder inden for andre områder, der påvirkes af regeringens beslutning.

Jeg har på den baggrund bedt BAUHAUS’ advokater om at undersøge, om regeringens beslutning er i strid med ligebehandlingsprincipper i dansk ret. Principper som går igen i vores lovgivninger, og som er bærende for dansk ret.

Derudover har jeg bedt BAUHAUS’ advokater vurdere, om regeringens beslutning kan udgøre et midlertidigt ekspropriativt indgreb, som ikke er behørigt behandlet i lovgivningen, og som derfor kan berettige BAUHAUS til erstatning for den tabte omsætning.

Med venlig hilsen

Mads Jørgensen

Adm. Direktør / CEO

Bauhaus A/S

1 af 3 
2 af 3 
3 af 3 Man skal bestille tid og have 250 kvadratmeter til rådighed, hvis man skal handle i en af Bauhaus' megabutikker. Er det fair? Arkivfoto: Jonas Olufson