Meldte sig ud af Alternativet: Nu roser han Trump

Gør som Trump - giv penge (checks) direkte til borgerne og undgå økonomisk kollaps, lyder det fra Sikandar S, løsgænger i Folketinget

- Hvis vi skal sikre vores velstand og velfærd, er det afgørende at corona-krisen ikke ender i en økonomisk krise. Trump har løsningen: Borgerløn!

- Corona-krisen er først og fremmest en sundhedskrise, som vi som samfund står overfor.

Først kommer pandemi, så kommer finanskrise
- Regeringen viser rettidig omhu med de nødvendige sundheds- og sikkerheds-'corona-tiltag'.

- Håbet er at bekæmpe en endnu mere alvorlig sundhedskrise, som yderligere spredning af coronavirus kan resultere i.

Sådan indleder Sikanda Siddique, MF, ex-Alternativet, et brev til nationen! om måden vi kommer igennem coronakrisen på. For Sikandar synes nemlig de hjælpepakker regeringen har lagt frem er totalt indviklede at finde ud af -og derfor fortsætter hans brev således:

Folketingets opgave
- Corona-krisen er mere end en sundhedskrise. Økonomer og eksperter er allerede ude og italesætte en kommende finanskrise, der vil efterfølge pandemien.

- Økonomier og eksperter er uenige om krisens omfang, men enige om, at den uundgåeligt vil påvirke økonomien, og dermed vores velfærd.

- Det er derfor også folketingets opgave også at vise økonomisk rettidig omhu, og sikre at vi ikke kommer ud i økonomisk ruin, og fremtidig masse arbejdsløshed.

Indviklede hjælpepakker
- Mange borgere har svært ved at navigere rundt i de forskellige hjælpepakker. Hjælpepakkerne kommer heller ikke direkte alle borgerne til gode.

- Borgerløn er simpelt at forstå og vil sikre alle borgere en basal økonomisk tryghed. Ligeledes vil det sikre penge i omløb som skal sikre økonomien mod et kollaps.

- Jeg er normalt lodret uenig i Trump men med dette tiltag har Trump og kongressen fat i noget.

- Jeg vil derfor foreslå regeringen at indføre en “Borgerløn”, som garanterer alle, også de løst ansatte og enkelt person virksomheder en minimumsindtægt, og økonomisk mulighed for at omsætte borgerlønne i økonomien.

Senatet mislykkes på ny med at få stor hjælpepakke i hus

Borgerløn - checks direkte til borgerne
- Borgerløn er et hurtigt og effektivt redskab til at sikre både den enkelte, og pengeomløb i samfundet, og dermed undgå økonomisk kollaps.

- I USA er Kongressen allerede ved at forhandle en hjælpepakke, der indeholder en midlertidig 'Basic universal income'.

- En 'midlertidig borgerløn, hvor der sendes checks direkte til alle borgerne for at sikre dem en grundløn, uden modregning i hvad de ellers tjener, og dermed undgå økonomisk kollaps.

-  Borgerløn er ikke alene en model for at opnå frie og meningsfulde liv, men afgørende for at vi ikke ender med en økonomisk krise, på grund af Corona-krisen, skrier Sikandar, men hvad tænker du?