Millioner af kroner: Voksne stjæler børnekunst

På mandag protesterer Morten mod bestyrelsen i AAB's afd. 23, der vil kyle en børnehave ud fra nogle nyistandsatte lokaler, der er udsmykket med værdifulde vægmalerier af bl.a Asger Jorn

Morten synes, børnene skal nyde Cobra-kunsten - ikke bestyrelsen i boligforeningen.
Morten synes, børnene skal nyde Cobra-kunsten - ikke bestyrelsen i boligforeningen.

- Hej.

- På Hjortøgade 3 & 10 ligger Børnehuset Cobra, det har det gjort siden 1926.

- Navnet Cobra er afledt af de friser, der i 1944 blev malet på væggene til børnene af Cobra-kunstnerne Asger Jorn, Ejler Bille, Else Ahlfeldt, Carl-Henning Pedersen mv.

Skår i glæden - børnene skal på gaden
- Friserne og lokalerne har netop gennemgået en restaurering af konservatorer fra Statens Museum for Kunst og med hjælp fra fonde som AP Møller og hustru, Realdania mv. og efter dette samt covid-situationen er der forståeligt stor glæde ved igen at få børneliv ind i lokalerne.

- Der er dog kommet skår i glæden, idet Afdelingsbestyrelsen for Afdeling 23 AAB telefonisk har orienteret lederen af børnehuset om, at lejemålet bliver opsagt.

Sådan indleder Morten H. et brev til nationen! om den i hans øjne meget tarvelige måde, hans boligbestyrelse opfører sig på.

Jeg er beboer - og rystet over min bestyrelse
For ikke nok med at bestyrelsen ikke har villet betale penge til istandsættelse og restaurering af børnehusets lokaler og kunst – nej, nu, hvor det hele er pænt, vil bestyrelsen smide børnene ud og selv rykke ind.

Nationen! har bedt AAB om at kommentere sagen – deres svar kan du se nedenfor. Mortens brev fortsætter nemlig således:

- Jeg er selv beboer i Afdeling 23 og er rystet over bestyrelsen.

- Der har selv afvist at deltage økonomisk i både restaureringen af friserne og istandsættelsen af lokalerne, som der er brugt mange millioner af kroner på, og nu, hvor det er overstået, ønsker de så at inddrage lokalerne til brug som Afdelingskontor og opsige børnehaven.

A.P. Møller Fonden betalte 4,5 mio kr i 2017

Et hold konservatorer fra Kunstkonserveringen har stået for restaureringsdelen.

Udover en minutiøs og varsom rensning og sikring har de som detektiver søgt efter spor fra de malerier, man ved, har været der, ved helt kontrolleret at rense det ene lag gammel maling af efter det andet.

Desværre er hverken Richard Winthers og Agnete Therkildsens værker eller det manglende Heerup-billede genfundet.

Til gengæld har samme proces i de to rum ud mod Hjortøgade afdækket og genskabt dele af motiver. En signatur viste, at det ene værk formodentlig er lavet af Constant. I naborummet er det også lykkedes at komplettere et billede af Ejler Bille, hvor der før blot var få antydninger i overfladen.

FAKTA:

PROJEKT: Restaurering af COBRA-friserne i Børnehuset samt istandsættelse af daginstitutionen
STED: Hjortøgade, København Ø
BYGHERRE: Københavns Kommune
ARKITEKT: Søren Bangsbo, tnt arkitekter a/s
KONSERVERING: Kunstkonserveringen, Afdeling Øst                 
PERIODE: 2017
STØTTE: 4,5 mio. kr.
ANDEN STØTTE: Realdania, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, 15. Juni Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Kilde: APmollerfonde.dk

Jeg vil demonstrere med balloner og børn
- Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde 7. september kl. 19 på Marskensgade 7, 4. sal, hvor fremmødet er begrænset til 100 personer, trods afdelingen rummer 388 lejemål. På mødet har bestyrelsen fremsat deres forslag til afstemning.

- I den forbindelse arbejder jeg sammen med forældrebestyrelsen for børnehaven om at afholde en demonstration med balloner, hurraflag, børn og forældre, der kan appellere til de beboere, der deltager i Afdelingsmødet, om at stemme imod bestyrelsens forslag.

De voksne skal ikke have lov
- De voksne skal ikke have lov til at stjæle den kunst, der lavet til børnene, lyder det fra Morten, og AAB svarer, at de faktisk ikke vil smide børnehaven ud. Men:

- Det lokale beboerdemokrati er meget vigtigt for Boligforeningen AAB.

- Og afdelingsbestyrelsen må naturligvis gerne stille et forslag som dette, som beboerne kan drøfte og tage stilling til på et afdelingsmøde.

- Det ligger dog helt fast, at det ifølge lovgivningen alene er organisationsbestyrelsen i AAB, der kan opsige et lejemål.

AABs øverste ledelse er ikke lun på idéen
- Forslaget vil derfor kun blive betragtet som et principforslag, og det har vi allerede gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på.

- Ender forslaget med at blive vedtaget, vil AAB kontakte kommunen og indgå i en dialog omkring afdelingsmødets ønske og kommunens institutionsplanlægning, men jeg vil gerne slå helt fast, at AAB´s øverste politiske og administrative ledelse som udgangspunkt ikke har noget ønske om at opsige det omtalte lejemål, siger AAB's administrerende direktør, Christian Høgsbro, men hvad siger du?