Min mand er i fængsel: Send ham please hjem med fodlænke

Det er ikke sjovt at have kræft, være gravid og være hjemme med tre hjemsendte børn - og have en mand, der mangler at afsone 24 dage af sin dom.

Skal indsatte, hvis familie er hårdt presset pga corona-situationen, have lov til at afsone hjemme med fodlænke? Arkivfoto: Joachim Adrian
Skal indsatte, hvis familie er hårdt presset pga corona-situationen, have lov til at afsone hjemme med fodlænke? Arkivfoto: Joachim Adrian

- Hej.

- Jeg er en af dem, der er i den kritiske og smittemodtagende ende mht til corona, da jeg har haft kræft og har fået kemo plus strålebehandling.

- Jeg går stadig med bivirkninger i brystkassen.

- Jeg er også gravid og derfor skal jeg også passe på med at komme for meget ud blandt folk, så det ikke skader vores kommende baby.

Han sidder på en mild dom
Sådan lyder de første linjer i en af de e-mails nationen! har modtaget om indsatte danskere, der lige nu ikke kan få udgang, ikke kan få besøg eller ikke kan få lov til at købe mad som de plejer..

Indsatte i oprør: Måtte pludselig ikke komme på weekend

Coronastrejke i dansk fængsel

Efter nye coronaregler: Det vælter ind med klager

Han mangler 24 dage
Kvinden ønsker at være anonym pga mandens forhold i fængslet og naboerne (nationen! kender hendes og hendes fængslede mands navn), men hun synes coronavirus-situationen burde få Kriminalforsorgen til at tænke alternativt.
Hendes brev, som bliver kommenteret af Kriminalforsorgen nedenfor sammen med to andre mails nationen! har modtaget fra folk i fængselssystemet, fortsætter nemlig således:

- Min mand er inde og sidde på en mild dom (under 90 dage).
- Han har 24 dage tilbage nu og det kunne være rart at få ham hjem evt. med fodlænke så han kunne afsone resten af dommen hjemme.

Alene med 3 børn er ikke sjovt
- Vi har 3 hjemmeboende børn, som ikke kan komme i skole, fordi de jo er lukket ned.

- Og det er ikke sjovt for mig at stå alene med det hele i den her tid. En af drengene panikker f.ex. rigtigt meget når vi skal ud og handle. Jeg kan ikke lade dem være alene derhjemme.

- Jeg er også bekymret for min mands helbred, da de indsatte er begyndt at blive smittet.

- Og han har fået en seddel om, at hvis de bliver smittet, så vil de bare blive låst inde i deres seller.

Kriminalforsorgen: Vi følger anbefalingerne
- De vil ikke kunne komme ud eller noget, skriver kvinden, der nok bliver skuffet, når hun læser svaret fra Kriminalforsorgen. De skriver nemlig:

- Kriminalforsorgen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opdaterer løbende beredskabsplanerne for fængsler og arrester mv.

- For at minimere smittespredning med coronavirus har kriminalforsorgen taget lang en række initiativer, blandt andet er der indført et tilsigelses- og iværksættelsesstop for alle nye afsoninger med fodlænke, skriver Kriminalforsorgen, men hvad tænker du?

Brev fra fængselsbetjent - og et fra en indsat
nationen! har også modtaget et brev fra en indsat i en af forsorgens pensioner, der klager over, at han ikke kan få lov til at købe mad. Og endelig har en fængselsbetjent skrevet, at han synes, at han og kollegerne yder en kæmpeindsat.

De breve - kriminalforsorgens svar/kommentar - kan du læse i boksene herunder:

Fængselsbetjent: Vi klarer det til UG - men vi bliver ikke nævnt

En hilsen til det glemte erhverv - i en tid i fængslerne, hvor man er presset fra alle sider.

De indsatte må ikke komme på udgang. De indsatte må ikke få besøg. De indsatte må ikke træne.

Vi som fængselsbetjente åbner mange gange dagligt op til negative og truende indsatte.

Vi skal tage imod trusler og svinere.

Vi er i forvejen presset på bemanding.

Uanset hvad der sker, så er vi tvunget på job.

Men på intet tidspunkt bliver os fængselsbetjente nævnt i den her tid.

I en tid med en masse spørgsmål og fortvivlelse, syntes jeg det er passende med dette opslag.

Jeg er fængselsbetjent og jeg er stolt i en tid som denne.

Uanset hvad vi møder af udfordringer det næste stykke tid.

Uanset hvilket beslutninger der bliver taget af politikerne og vores chefer.

Uanset hvor mange ting vi vil komme til at brokke os over og stå uforstående at kigge til.

Så syntes jeg vi klarer det til UG.

Selvom vi er så underbemandet som vi er, så hjælper og støtter vi hinanden hver dag.

Selvom der ikke bliver taget nogle forholdsregler i forhold til vores sundhedsmæssige sikkerhed.

Selvom vi bare får af vide 'uanset hvad, så møder i bare på arbejde'. Selvom nogle kollegaer bliver tvunget på job, som har kroniske sygedomme, så møder vi op på arbejde med oprejst pande og en gå på mod vores chefer og politikere burde vise en kæmpe taknemmelighed for.

Selvom vi aldrig bliver nævnt i nogle af pressemeddelelserne eller taler der bliver holdt, så syntes jeg vi skal være stolte og fortsætte det stykke arbejde vi udføre i denne presset tid.

Bliver fandme stolt af mit erhverv når jeg ser det sammenhold vi udviser i en så uvant situation som denne.

Hold hovederne højt og lad os stolt fortsætte det arbejde vi udføre.

Kommentar fra Kriminalforsorgen:

Justitsminister Nick Hækkerup har den 19. marts 2020 sendt en videohilsen til alle medarbejdere i kriminalforsorgen, hvori han takker for den store indsats, som medarbejderne yder i denne særlige situation.

Denne hilsen kan ses på kriminalforsorgens intranet. Justitsministeren har desuden også lavet en videohilsen til Fængselsforbundet, der har sendt det ud på deres sociale medier.

 

Indsat: Må vi få nødhjælp fra familien?

Brev fra indsat på en pension:

Vi sidder nu på 6 dag uden mulighed for mad-indkøb. Vi er på en pension med selvforplejning.

Der har været få indkøb fortaget af personalet, men i dag mangler stort set alle beboere div. Varer. Der er akut behov for indkøb nu.

Da man også har stoppet alt besøg.

Kan vi ikke få nødhjælp af venner eller familie. Vores skabe er tomme og kriminalforsorgen har stædigvæk ingen løsning

Svar fra Kriminalforsorgen:

Kriminalforsorgen kan bekræfte, at udgang til indkøb af mad og andre fornødenheder er suspenderet i pensionerne. I lighed med borgere i resten af samfundet har beboerne på pensioner mulighed for at indkøbe online, og personalet kan desuden være behjælpelige med indkøb af mad.