Mohammad har ét krav til Mette Fs asylstop: Stop Danmarks krige

Hvis Danmark skal vende ryggen til krigsflygtninge, så skal Danmark lade være med deltage i så mange krige, skriver Mohammad til socialdemokratiets formand

Mette F vil gerne have et asylstop, ogdet får Mohammad til at foreslå et krigsstop. Arkivfoto: Jens Dresling/Liv Høybye
Mette F vil gerne have et asylstop, ogdet får Mohammad til at foreslå et krigsstop. Arkivfoto: Jens Dresling/Liv Høybye

- Du taler om at se udlændingepolitikken som helhed. (Men red) hvorfor nævner du blot 3 faktorer omkring asyl:
- 1. Folk der vil have et bedre liv
- 2. Klimaforandringer
- 3. Fordobling af Afrikas befolkning.

Det nye S-udspil

Socialdemokraternes skriver, at deres udlændinge-udspil består af tre elementer:

1. Antallet har en betydning. Danmark skal have kontrollen igen. Vi vil indføre et loft for, hvor mange nye ikke-vestlige udlændinge der kan komme til Danmark på et år. Så vores boligområder, skoler og arbejdspladser kan følge med. Så vi får en reel mulighed for at integrere dem, der kommer hertil. At de lærer sproget, får et arbejde og tilegner sig vores grundlæggende værdier. Og vi har forslag til, hvordan vi rent faktisk kan håndhæve sådan et loft samtidig med, at vi overholder de internationale konventioner. Vi vil ændre vores asylsystem og bl.a. oprette et modtagecenter uden for Europa. Fremover skal det kun være muligt at få asyl i Danmark som kvoteflygtninge gennem FN.

2. Vi skal hjælpe flere. Lige nu lader vi de svageste i stikken; dem der ikke kan eller har råd til at flygte. Men som har mest brug for hjælp. Det er ikke retfærdigt. Vi skal ikke acceptere, at mennesker drukner i Middelhavet eller udsættes for vold og overgreb under deres flugt. Målet må være, at færre er nødt til at flygte og at flere kan skabe sig en fremtid i deres eget land i stedet for at søge en tilværelse i Europa. Det kan Danmark ikke løse alene, men vi kan gå forrest. Ved selv at fordoble vores bistand til nærområderne. Og ved i EU at stille os i spidsen for et historisk løft af særligt Afrika.

3. Den nye frihedskamp. Socialdemokratiet er og har altid været et frihedsprojekt. Det har handlet om at give stadig flere mennesker muligheden for at forme deres eget liv. Det er i vidt omfang lykkedes gennem uddannelse, fri og lige adgang til sundhed og høj beskæftigelse. Nu står vi over for et nyt kapitel i den frihedskamp: De nye danskere. Ligestilling mellem kønnene skal også gælde for dem. Ret og pligt. At religion altid er underordnet demokratiet. Det kræver et opgør med de normer, der eksisterer i dele af Danmark. Det kræver først og fremmest, at flere bliver en del af det danske fællesskab. Hvor vi deler de samme grundlæggende værdier. Og hvor vi møder hinanden i boligområder og skoler. En 10-årsplan skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelses institutioner i fremtiden har mere end 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og flere skal bidrage til det danske samfund. Vi vil derfor indføre en pligt til at bidrage i 37 timer om ugen for alle indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp.

Danmarks krige får folk til at flygte
Sådan skriver Mohammad D på Mette Frederiksens Facebook-profil i en af de 130 kommentarer, der foreløbig er skrevet om det nye asyludspil fra Socialdemokratiet, der hedder 'Retfærdigt og realistisk'. Partiet vil nemlig gøre op med asylsystemet som vi kender det, og indrette et 'asyl-område' i Afrika, der skal bruges i stedet for danske asylcentre. Men Mohammad synes Mette Frederiksen har glemt én ting:

- Hvorfor nævner du ikke, at rigtig mange er krigsflygtninge, som bl.a. er en direkte konsekvens af, at Danmark deltager i krige og bomber andre lande?

Så stop med at bombe
- Hvis Danmark vælger at vende ryggen til krigsflygtninge, så kan du som det mindste også sige i din tale, at Danmark også skal holde op med at deltage i krige, som skaber flygtninge og udvandring fra krigshærgede lande, skriver Mohammad, som har fået 10 likes. Niels B er en af dem ,der synes han har en pointe:

- Der er ikke noget bedre end lyden fra F16 fly, der summer i 10 kilometers højde og forbereder en rundhåndet udkastning - tonsvis af frihed - lige ned i boligblokken.

Bomber skader
- Hvis man ikke dør i en lykkerus over at blive gennemboret af bombefragmenter, så bliver man i hvert fald til evig tid taknemmelig over for det danske forsvarsministeriums gavmildhed, skriver Niels og Else M fortsætter:

- Mohammad D, jeg er helt enig med dig. Mogens.

- Bomber skader både fysisk og psykisk. Talte for et år siden med en mand fra Bosnien, der huskede rædslen som barn, når der blev bombet. Han er aldrig kommet over det, skriver Else, mens Mogens M synes Mohammad tager fejl:

- Kære Mohammed; du burde være glad for at Danmark vil hjælpe i krige istedet for at stille krav, skriver Mogens.

Hvad tror du?

 

1 af 2 
2 af 2 Mette F vil gerne have et asylstop, ogdet får Mohammad til at foreslå et krigsstop. Arkivfoto: Jens Dresling/Liv Høybye
641 kommentarer
Vis kommentarer