Mor Danmark i hadefuld shitstorm: Perversiteter og uforfalsket ondskab

Marie kæmper for at Danmark skal tage imod kvoteflygtninge - men der er mange, der synes hun skulle holde sin mund.

Følg nationen!

- En stor TAK til alle I der har underskrevet og delt borgerforslaget. Tak fordi I har taget aktivt (mod;-))stilling på demokratisk (a)vis.

- Tak for alle de underskrifter og hilsener, der støtter en anstændig modtagelse af Kvoteflygtninge, cementerer en fredelig opposition, og tør vise det.

- Vise, at der er en tydelig modstand til den nuværende udlændingepolitik; dens manglende ansvar, perspektiv og moral gældende (også) kvoteflygtninge. Tak fra hjertet.

Ville vise næstekærlighed og respekt - og fik had retur
Sådan indleder Marie V, der forleden skrev om borgerforslaget, der går på at Danmark igen skal sige JA til at tage imod de flygtninge, der bliver udvalgt af FN, et svar til de tusindvis af netdebattører, der deltog i den meget omfattende og personlige debat (1500 kommentarer på nationen!).

Danmark er så rigt: Marie vil tage 2000 kvoteflygtninge - mindst

Marie - som fik cirka 300 nye støtter til Borgerforslaget - fik dog også en del had, og selv om hun var forberedt, så er hun alligevel overrasket over omfanget og indholdet og karakteren af modstanden mod hendes ide. Og derfor har hun skrevet dette 'svar'. Du kan stadig nå at støtte hendes forslag - husk NemID - klik her:

- Det er paradoksalt, at føle, jeg skal 'forsvare' et indlæg, hvis intention var at vise åbenhed, respekt og dansk næstekærlighed.

- Men der er så mange fejlslutninger, åbenlys racisme, mandschauvinisme og decideret had i kommentarerne, at det ikke må stå - relativt - uimodsagt.

- Jeg forsøger først at skære fakta angående borgerforslaget ud i pap, (i håb om det hjælper kravlende træmænd, der saver hele skove ned, de selv er faret vild i osv) og sidst følge op med en stor selverkendelse.  Jeg tog fejl. Alt må gerne deles.

BORGERFORSLAGET:
har mange af Jer simpelthen ikke læst. Gør det.

- For om end vi er uenige om grunden til, at Danmark naturligvis skal tage kvoteflygtninge, er vi meget enige om: at det perspektivisk handler om at forebygge - at noget menneske i verden flygter. For det gør INGEN uden at være truede på livet.

- Derfor indeholder forslaget en konkret vision om at styrke FNs magt. Så de og vi(!) kan lægge pres på de lande og regimer der skaber flygtninge, og derved forebygge og undgå flere af de krige og katastrofer intet menneske på jorden, bør opleve.

- Et enigt FN, vil også internt kunne presse dets medlemslande til at overholde den fordelingsnøgle af flygtninge der allerede eksisterer, og er vedtaget. 

- Alt i alt vil forslaget bekæmpe menneskesmugling, flugt og flugtbehov, samt den helt utilstedelige og katastrofale lejrsituation, der pt hersker.  Den er uværdig. Og livsfarlig.

- Danmark og EU betaler lige nu, en uhyggeligt stor aflad til absolut suspekte regimer, for at de holder flygtningene væk herfra. Det er i visse tilfælde fuldstændig uansvarligt, og både menneskeligt og økonomisk: uhyggeligt – dyrt.  Ergo: 'Krig er foragt for liv. Fred er at skabe' – og kan ALTID betale sig.

- Borgerforslaget drejer sig udelukkende om kvoteflygtninge.  Pt er antallet af asylansøgere det laveste i mange år. Vi har råd.

- En kvoteflygtning har ofte selv har været udsat for den vold, de voldtægter samt den kriminalitet og terrorisme, nogen hævder – de skulle medbringe.

- Tænk. Saml den tabte skrue op fra den laveste fællesnævner og tænk Jer om: det er børn og dybt traumatiserede mennesker vi taler om. De HAR akut hjælp behov.
Og vi kan og bør give den.
 
HVAD ER EN KVOTEFLYGTNING?(Læs forslaget).
- Men altså: der findes 3 overordnede kategorier af mennesker på flugt: kvoteflygtninge, migranter og flygtninge. En kvoteflygtning fik sin flygtningestatus godkendt af både de danske myndigheder og FN. Der er altså ingen tilnærmelsesvis begrundet tvivl om, at det er og var, ekstremt udsatte mennesker – i livsfare.
- En flygtning er OGSÅ i livsfare, men har haft overskud nok til at flygte ved egen hjælp. En migrant er OGSÅ en flygtning. Vedkommende flygter fra fattigdom.  Den kategori nogen nævner som 'bekvemmelighedsflygtninge' findes reelt ikke, da al flugt er totalt usikker, uholdbar og meget Ubekvemmelig.

- Findes der undtagelser? Givetvis. Men lad aldrig enkeltindividers handlinger, farve flere tusinde totalt uskyldige.

KRIMINALITET:
- Har intet med borgerforslaget at gøre. Slet ikke med kvoteflygtninge!

- Danskere begår OGSÅ kriminalitet. Tænk bare på div Skattely – eller sagen om Danske Bank.

- Men konkluderer vi derfor at alle danskere eller firmaer er korrupte? Nej. De er dygtige, og givende.  Konklusion: man skal aldrig generalisere.

- Mød mennesker med respekt og åbenhed; giv muligheder og kærlighed. Da beriges vi alle.

- DET er næstekærlighed, - uden race, grænseløs, og uafhængig af tro, etnicitet, køn eller alder.

- Mange kommentarer blander kvoteflygtninge med ekstremisme. Jamen altså.  Igen: der er kun en eneste forbindelse: en kvoteflygtning har selv været udsat for enten religiøs forfølgelse, krigskriminalitet eller - voldtægt. Det er grusomt. Igen en grund til at hjælpe og modtage, respektere og inddrage netop dem.
- Mange henviser også til kriminalitetsstatistikker.

- Hvordan disse statistikker er fremkommet og fortsat fremstår 'skævt' kan I finde svar på I DR 2 dokumentaren: 'Mørk og Mistænkt'. Den går glimrende bag de forkerte tal.

- Er der en skævhed? Måske. Ingen af kan faktisk vide det, på baggrund af det tilgængelige materiale. Det er ikke troværdigt. Hvad forebygger til gengæld al kriminalitet?

- Lighed. Respekt. Åbenhed. Dét er bevist. Ergo: Skriv under. Og del.  
 

TÆNKER DET NAIVE PIGEBARN IKKE PÅ ETNISKE DANSKERE ELLER ULIGHED?

- Selvfølgelig.

- Det er ikke borgerforslagets intention, at tage noget fra nogen. Tværtimod.

- Nu er en note i Ekstra Bladet  for kort til nuancer. Jeg er betydningsløs i den store sammenhæng, men ønsker at alle har det godt! Og bedre end nu.

- I har fuldstændig ret i, at alt for mange i dette land, ikke får den hjælp de har behov. Men I har meget uret i, at den skæve fordeling og fejlagtige anvendelse af midler – er nogen flygtnings skyld!

- Det er ikke dem, der vedtager finansloven: det er de mennesker vi stemmer på.

- Uligheden, der ER stigende og forkert, bunder i POLITISKE fejlbeslutninger.

- Fokuser på den politik og de politikere, samt de vælgere der er ansvarlige herfor.

- Ansvarlige for, at der prioriteres kampfly og motorveje, ministerpensioner og skattelettelser. At man letter bilafgiften, og sætter mere forurening… højere end skoler og sygehuse, bistandsmodtagere og ældre.

- For ØKONOMISK ER vi et virkelig rigt land.

- Jeg er mere i tvivl end nogen sinde før, om vi også er det åndeligt. Alt tyder på ekstrem fattigdom i den henseende hos visse. 

- Skal uligheden ændres: da stem på de partier, der ikke kun ser 'vækst' ud fra et (oftest klimauvenligt og menneskefjendsk) økonomisk perspektiv, men også anskuer vækst som Livsglæde – hos flest mulige.

- Al forskning viser nemlig: at jo større grad af lighed der er i et samfund: desto bedre økonomi har landet også.
- Uretfærdigheder i dansk velfærd VIL ALDRIG BLIVE OG KAN ALDRIG VÆRE NOGEN KVOTEFLYGTNINGS SKYLD.  Vi har nok til alle.

NU NÆRMER VI OS MIN FEJL… HVEM ER (V)I ?
- Jeg håber inderligt, at den frygt og det uhyggelige had, den tydelige racisme og direkte uvidenhed, den hetz og de grusomme ytringer, der er spredt her ikke egentlig repræsenterer Jer. 

- Jeg tror, - at I får luft. Jeg kender Jer ikke, så jeg kan reelt ikke udtale mig. Men jeg aner følelser af mindreværd? Måske.

- Eller opsparet vrede overfor uretfærdigheder I selv oplever? Det ved I bedst.

- Alle har brug for et fællesskab. Og at blive enige om, at hade nogen, kan da styrke selvfølelsen og samhørigheden – falskt, hult og samfundsskadeligt.

- De fleste kommentarer er under al kritik. Grusomt, forkert og forkasteligt i enhver henseende.

- Jeg vil bede Jer lave 'Jødetesten'. Og dette er ikke racistisk ment, men en metode til at spotte et samfund – på vej mod en nazistisk tilstand.

- Erstat alle dem, de steder I har kaldt noget frygteligt, med ordet jøde. Da vil (nogen) blive meget bange. Det har gjort mig, meget, meget bange. At se – hvor ekstremt dette er.

- Tænk på de mennesker, der oplever en sådan hetz, hver eneste dag? Det er IKKE inklusionsfremmende, tværtimod. Vi deler os i 'os' og 'dem' og der er kun et: 'vi'.

- Et 'Vi' der har perspektiv, og bliver en smuk og udfordrende realitet i takt med ungdommens herlige opvækst og accept af en større grad af multietnicitet. Vi er alle indvandrere og flygtninge – et sted i vores historie.

- Måske jeres sprog og tankegang, fremelskes og dygtigt manipuleres. Af en midte der stæser mod højre, og det højre der maraton-overløber ud i ekstremismen.

- Måske de ønsker at flytte jeres fokus fra de virkelige problemer vi står overfor: nemlig uligheden, klimaforandringerne og udfordringerne med globaliseringen - på godt og ondt.

- Det er dybt sørgeligt om I lader Jer manipulere, blot fordi nogen ønsker at blive valgt eller genvalgt.

- Jeg tror desværre ikke, at den førte politik, kun udspringer af omsorg for Jer, som mennesker. For da VILLE man regere anderledes!

- Nej; det er pur populisme, der virker selvforstærkende. Tænk. Tænk hvor uendeligt fattigt det er.

- At samles om at hade nogen – blot for at få en vaklende taburet.  En Co2uvenlig ministerbil.

- Sjældent har så få, på så kort tid, ødelagt så meget, for så længe, for så mange, for så ynkeligt lidt. 

- Sig fra: skriv under og del borgerforslaget: og styrk demokratiet ved – at læse og støtte også mange af de andre fine borgerforslag der er. Og føler du dig ramt, så (gen?)læs evt. frihedskæmperen Morten Nilsens digt: 'Skæbne.'

INTELLIGENS; KVINDER OG BLONDINER, KUNST, SYGDOM OG LOMMER:
- Der er en del, der direkte hentyder til en lavere intelligens hos kvinder, især undertegnede og præcist hos  blondiner. Og opfordrer til at fratage disse stemmeret mm.

- I er på direkte afvej tilbage til feudalsamfundet. I modarbejder samtlige de værdier – vi er fælles om.

- To faktorer - jeg lige synker ned til at kommentere.

- ET Den diskrimination I samtidig anklager andre religioner for - bærer I selv forrest. Det kan ikke tages alvorligt.

- TO: Desuden er mit hår farvet;-) Buddha, Gandhi, Einstein, Frida Kahlö, Karen Blixen og Kasper Schmeichel beviser klart at iq ikke afhænger af hverken vægt, handicap, etnicitet, køn eller alder.

- Og den kommer i lige så mange former og har lige så mange udtryk, som der er mennesker til. 

- Det er også højintelligent at være hjemmegående husmor-far: der er mange 'usynlige' mænd og kvinder, der hver dag gør en kæmpe og glædelig forskel.

- HURRAH FOR JER!

- Mht. at jeg selv er velkommen til at betale: det vil jeg med glæde. Jeg har skam både betalt skat og bidraget til arbejdsmarkedet. Jeg betaler fortsat skat med stor glæde og taknemmelighed, om end jeg er meget uenig i hvordan pengene så bruges…

EKSLUSION OG PERSON: ET DEMOKRATISK PROBLEM ELLER EN GEVINST?
- Det er der forskellige meninger om. Nu bliver det mere personligt. Og det var ikke meningen.

- Men jeg er et åbent menneske, så ja – jeg har en kronisk lidelse. Der gør, at jeg ikke længere kan arbejde eller yde på normale vilkår. Men at også sårbare mennesker, mennesker der er anderledes, der stikker af og ud af pinligt snævre jantelovsrammer, på grund af deres særegenhed, lidelse eller udseende derfor ikke må bidrage til samfundsdebatten, det er da, flagmetaforisk, - … helt hen i vejret?

- Om kun et ikkeeksisterende ideal måtte udtale sig, da ville et forum som nationen ikke eksistere. DET er diskriminerende udover alle grænser.

- Skulle vi, der ikke kan mere – bare sætte os hen i et hjørne og græde i lallende ydmyghed, mens vi taknemmeligt bevidner et samfund, der til forveksling ligner… Europa i 30erne? Jeg mener klart nej.

- Det er flertallets tavshed – der skræmmer. Passiviteten. Mod al uret. Der udøves uanset mod hvem.

- De allerallerfleste af os, der ikke kan på normale vilkår, ville så gerne kunne.

- Mange og jeg, ville uendeligt gerne arbejde fuld tid. Og 'være med'.

- Men skal vi forblive passive, eller stille sygne hen, når vores livsbetingelser ændrer sig? Jeg tror at dét ville være sygeliggørende.

- Jeg mener det er en pligt, at deltage med det man kan. For os alle sammen. Igen: Borgerforslaget omhandler kvoteflygtninge.

- Jeg føler det rigtigt at bidrage her. Jeg 'er' refleksion, kunst og teater.  For nogens vedkommende, tydeligt – ikke meget andet.

- Men et rigt kulturliv, vidner om en rig – nation. En FRI nation.
- Til Jer, der har gjort sig stor umage med at finde ud af, hvem jeg er og hvor jeg bor.

- Nu nærmer vi os der hvor jeg tog fejl. Men jeg er ikke bange. Ikke det mindste. Demokrati - er åbenhed. Ikke forklædninger og fejhed.

- Jeg står fuldt og helt og med glæde ved forslaget. Med navn. Og takker igen, alle de, der nu deler og skriver under.
 

AT VISE FLAGET: DANNEBRO ER TIL BRUG -
- I
alle sammenhænge hvor man ønsker at højtideliggøre og hylde et menneske, en begivenhed, eller et vendepunkt.

- Dannebro er et symbol. Et samlende symbol, der i stigende grad konnoterer en ekstrem højrenationalisme.

- Min hensigt var, at vise flaget som et kærligt signal om dansk humanisme. Primært til to grupper: de asylansøgere vi har, og de af os, der ønsker at vise en levende opposition.

- Jeg bruger det: teatralsk. Det er sandt; det er det jeg kan. Her hejser jeg det billedligt; som det tegn det bør være: på respekt. På kærlig omsorg. På et smukt og åbent land. På, at den værdi der repræsentes her, flager for inklusion og imødekommenhed.

- Jeg hejser OGSÅ flaget for de mennesker, der hver eneste dag, udsættes for de verbale/konkrete overgreb, jeg nu har prøvet.

- Husk, at forfølgelse af etniske mindretal, stadig er imod en hel del menneskerettighedskonventioner.

- Jeg ønskede at vise, at vi er mange, der inderligt gerne ville gøre det bedre; gøre det på 'gammelt dansk'.

- På fotoet favner og hylder det danske flag, det største mirakel af alle: et nyt liv. En skrev: 'MAN BRUGER IKKE DANNEBRO SOM MORGENKÅBE!' 

- Nej, der findes adskillige langt behageligere tøjstykker til det formål, oplyser jeg i ubeskåret public service øjemed.

- Nogen har født sig stødt. Det var ikke min hensigt. Tværtimod. Flaget bruges også til fodboldfester, hvor det oplever en hel del. Det synes jeg er fint.

JEG TOG FEJL! STOF TIL EFTERTANKE
- nationen!-redaktøren valgte overskriften: 'Marie vil tage 2000 kvoteflygtninge – mindst'.

- Det er ikke forkert, men det var journalistisk smart og dygtigt, at vinkle det personligt.

- At det så, via kommentarerne er blevet så dybt personligt, var ikke min hensigt. For mig, drejede det sig om: Borgerforslaget. Det gør det stadig.

- Den gode redaktør havde sagt at det kunne blive grimt. Jeg har intet at udsætte på EB. Tværtimod. De TURDE vise en artikel, de vidste, var …'upopulær'.

- For at sige det mildt. Poul Madsen har selv skrevet en glimrende leder om, at vi naturligvis bør tage kvoteflygtninge.

- Alligevel er artiklen klart på udebane. Langt-ude…bane. Og måske netop derfor vigtig? Den og borgerforslaget har nu nået de allerfleste af de mennesker, der er allermest imod al inklusion og mangfoldighed.

- Jeg siger, med en respekt kun ganske få, har givet mig: at I ikke repræsenterer hele nationen. Her, og muligvis også i befolkningen set som helhed, repræsenterer I til gengæld (i forhold til holdningen, ikke ytringsniveauet…) et flertal.

- Det er demokratiets regler. Jeg vover at plante (flag)stof til eftertanke.

FLERTALLET HAR IKKE ALTID RET!
- De, der råber højest og grimmest kan tage fejl. Tænk på Tyskland i 30érne.

- De paralleller man kan drage til den tid, er uhyggeligt mange.

- Jeg er mere bange for, at lade den tilstand stå uimodsagt – end for, at vise flaget.

- Men jeg tog grueligt fejl, da jeg udtalte: 'Jeg er stolt af, at man i Danmark kan være i opposition, uden at blive forfulgt'.  Det kunne man så ikke. 

- Det skræmmer mig voldsomt.

- Jeg er ikke bange for min person. Jeg har oplevet langt værre. Jeg er bange for alle mindretals mod på at sige, tænke og handle – mod en populistisk strøm, der med spildevand løber i den forkerte retning.

- Jeg er skræmt af den manglende indsigt og uddannelse en del kommentatorer udviser.

- Jeg er virkelig bange for graden af uforfalsket ondskab. Rettet mod totalt uskyldige og ekstremt udsatte borgere, medborgere og asylansøgere, samt: KVOTEFLYGTNINGE. 

- Jeg nægter at berøre de seksuelle perversiteter der er skrevet. Det er helt konkret, 'under lavmålet'. Og uden relevans.

- Men refleksion er det blevet til. Over de der skriver: at nu kan jeg danse rundt i klitterne og føle mig hellig, pudse min glorie, føle mig 'god' etc.

- Det gør ondt. Tor Nørretranders har skrevet om dette klassiske dilemma, i bogen: 'Det generøse menneske'.

- Må ingen stå ved, at noget er forkert?

- Det ville, tja, det peger hen imod en fastlåst tilstand, med censur og mundkurv, der i ekstrem form, ville ende i et land, totalt uden udvikling.

- Hvis man kun anonymt kan foreslå ændringer eller handlinger, og aldrig bruge sin person; sit navn, sin krop, da er demokratiets essens – truet. Man ville da være i en tilstand der kun eksisterer i totalitære regimer. I diktaturstater.

- Selvgodhedens dilemma er som nævnt, klassisk indenfor etikken. Kan man gøre og ville 'det gode' helt uselvisk?  Man kan ønske det. Men man bliver glad – af at give. Endorfinerne strømmer! Sådan er det.

- Man bliver til gengæld ulykkelig af, at blive bevidst fejllæst, oversjoflet og verbalt voldtaget. Dét er ikke specielt glorificerende. Slet ikke for afsenderne. Tænk Jer om. Er det det billede I vil vise, at danskhed er?

Resume: det handler om kvoteflygtninge. Det handler om, at gøre ”det rigtige”. Det handler om demokratiets essens. Og en smule om flag og mangfoldighed.  Jeg håber endnu flere vil skrive under på borgerforslaget og dele det med den glæde, jeg ønsker Jer alle god sommer med.

Venlig hilsen: Marie

Mit EB

Opret en gratis konto og få adgang til:
miteb-dagensvigtigste.jpg

Dagens vigtigste

Redaktionen udvælger dagens vigtigste artikler, så du altid er opdateret på det nyeste fra ind- og udland

miteb-lokalenyheder.jpg

Lokalt

Hold dig opdateret på vejr, trafik, bolig- og erhvervsnyheder i din kommune.

miteb-follow.jpg

Følg emner

Abonnér på de emner, der interesserer dig, så du aldrig går glip af noget.

miteb-saved.jpg

Gem artikler

Læst noget interessant? Gem artiklen til senere.

De står tilbage og ligner idioter