Mor: De sætter min søn i 'hullet'

En ung mand var i forvejen ret psykisk sårbar, og efter at han har siddet varetægtsfængslet siden august, er det kun blevet værre. Hans mor har forgæves bedt Nyborg Statsfængsel om at indlægge ham på en lukket afdeling – så nu prøver hun nationen!

Har du kendskab til den sundhedsbehandling, der foregår i danske fængsler? Arkivfoto: Kenneth Meyer
Har du kendskab til den sundhedsbehandling, der foregår i danske fængsler? Arkivfoto: Kenneth Meyer

- Hej.

- Min 23 årige søn er varetægtsfængslet i Nyborg.

- Det har han været siden august, hvor han blev anholdt på sin arbejdsplads.

Skulle have været i retten 16. februar
- Det er vistnok noget med hashtranport, og han skulle have været i retten 16. februar 2021, men det blev aflyst.

- Han skal nemlig først have en mental undersøgelse, fordi han siden barndommen har været traumatiseret og selvmordstuet.

- Sådan en undersøgelse tager 4-6 uger, og retssagen er udsat til 28. juni.

- Og i den tid skal han sidde i varetægtsfængsling, selv om han er psykisk meget svag og påvirket.

Fange klager: Låst inde i timevis med ondt i blindtarmen

Selvmordstruet .. overvejer indlæggelse
Sådan skriver MB til nationen! om den i hendes og sønnens øjne urimelig måde, Nyborg Statsfængsel opfører sig på. For lige meget hvad han eller moderen eller advokaten siger til personalet i Nyborg, så kan han ikke få hjælp og behandling for sin angst og traumer.
Og derfor skriver er de nu så desperate, at de skriver til nationen! sammen med et uddrag af en cirka et år gammel journal, hvor ord som selvmordstruet/indlæggelse optræder.

 

Synes det er helt umenneskeligt
Brevet – som nationen! har sendt Kriminalforsorgen og bedt dem svare på, hvad en indsat med traumer kan gøre for at få hjælp – fortsætter nemlig således:

- Min søn - som havde fast arbejde til 28.000 kr. pr. måned, da han dummede sig - har under hele forløbet været meget psykisk påvirket, angst for at være låst inde (traume fra barndommen), selvmordstruet, og han har fortalt personalet, at han er bange for at gøre noget ved sig selv.

De sætter ham i hullet
- Men det, der så sker, er, at han bare bliver sat i en anden celle – den, de kalder ’hullet’.

- Men han skal ikke i hullet – han skal på en lukket psykiatrisk afdeling, hvor der er personale, der kan hjælpe ham bedst muligt.

Bange for at miste ham
- Jeg er så bange for at miste ham, og der er bare intet, vi kan gøre, men kan det virkelig være rigtigt, at man som indsat i varetægtfængsling i et dansk fængsel ikke kan få hjælp?

- Synes det er helt umenneskeligt.

- Han skal have en straf for det, han har gjort, klart, men han skal have hjælp nu, skriver moderen, og Nyborg Statsfængsel har læst brevet og skriver, at de ikke kan udtale sig i den konkrete sag, da de ikke har fået en fuldmagt, men alene kan oplyse, hvordan fængslet håndterer klienter med helbredsmæssige problemstillinger. Og det gør de sådan her:

Desperat: Min søn kan ikke trække vejret i fængslet

- Fængslet har en sygeafdeling med sygeplejersker, tandlæge, læge og psykiater tilknyttet. Det er fængslets sygeafsnit, og det tilhørende sundhedspersonale der sikrer, at fængslets klienter får den behandling, som der vurderes nødvendig.

- Det kan yderligere oplyses, at alle indsatte deltager inden for de første 24 timer i en samtale, hvor der tages hånd om akutte problemstillinger, eksempelvis bolig, familie eller helbredsmæssige forhold.

Man bliver screenet hvis man vil
- Yderligere tilbydes den indsatte en sundhedsfaglig screening hos en sygeplejerske ved indsættelsen, dette såfremt den indsatte ønsker det. Denne screening sker hurtigst muligt og senest inden for tre hverdage efter ankomst.

- Ved den sundhedsfaglige screening spørger sygeplejersken om aktuelle lidelser, behandlingen af disse, og om den indsatte tager nogen medicin.

- Hvis den indsatte har kroniske lidelser, vil vedkommende blive tilbudt en samtale med en læge eller psykiater, således en igangværende behandling kan forsætte, og der kan lægges en plan for eventuelle samtaleforløb, kontrolbesøg, behov for indlæggelse eller en alternativ afsoning, skriver Nyborg Fængsel, men hvad tænker du?