Mor græd da brevet kom: Den 15-årige græd da politiet hentede hende

Kommunen og ankestyrelsen ved at mor og datter er tæt knyttede - men at datteren ikke smiler så ofte. I går blev de skilt

- Jeg vil ikke væk fra min mor.

- Og den psykolog jeg har haft, sagde også at jeg ikke skulle fjernes fra min mor

- Alligevel gør de det så - i mod min vilje.

Jeg render hjem til min mor
Sådan indleder XXXXX, en 15-årig pige fra Jylland, et nødråb til nationen! om at føle sig totalt svigtet af systemet. Pigen blev nemlig tvangsfjernet i går med politiets hjælp, og hun er nu på et opholdssted, og har fået at vide, at hun skal videre til et andet opholdssted snart. men det eneste hun vil er at flygte.

Pigen, der nu er gået under jorden, har sendt dette foto med. Det er taget på det bosted, kommunen tvang hende til at bo på. nationen 15-årig jysk pige flygter fra bosted - har røget mindst 100 joints

- De gør bare det hele slemmere og jeg er så gammel og jeg render hjem til min mor.

Mor er der for mig i tykt og tyndt
- Hun drikker ikke/ryger ikke/tager ikke stoffer, og hun er der i tyk og tyndt - jeg mangler ikke kærlighed

- De vil sende mig på børnehjem, hvor børnene har det slemt og det er ikke mig

- Vi bliver ikke hørt, og jeg håber I vil se på det her, så jeg kan gøre min 9. klasse færdig i trygge rammer og mor og mig kan få det godt, skriver datteren, og moderen har samtidig sendt brevet om tvangsfjernelse. Det hun modtog i går morges. Det vil hun gerne have, at du læser. Der står bla.:

D. 24.9.2018
Afgørelse


Ankestyrelsen har i møde den 19. september 2018 afgjort en sag om XXXXXXXXX, født den X. september 2003.
Resultatet er: XXXXXXX skal være anbragt uden for hjemmet.
Sagen skal tages op igen om 1 år fra vores afgørelse eller endelig dom.
Vi pålægger kommunen at gennemføre afgørelsen.

Vi lægger vægt på, at XXXXXXX (moderen) har følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, som svarer til personlighedstræk, som svarer til et skizoidt personlighedsmønster.

Hendes evne til mentalisering er nedsat. Hun forstår ikke tilknytning og mentalisering på samme måde, som man normalt vil forstå dette.

Moderen levet er begrænset liv
XXXXXXX (moderen) oplever omverdenen konkret og mangler ressourcer til at kunne indgå i sociale sammenhænge. Hun foretrækker at leve et begrænset og tilbagetrukket liv, delvist isoleret fra andre.

Hvis hun føler sig presset, truet og usikker, trækker hun sig og har tendens til at flygte. XXXXXXX har brug for hjælp til, at der kan findes varige og stabile løsninger for hende og XXXXXXXX (datteren).

XXXXXXX (moderen) og XXXXXXX (datteren) udtrykker klart og vedvarende ønske om ikke at modtage nogen former for støtteforanstaltninger. Det har tidligere heller ikke været muligt at opnå et stabilt og vedvarende samarbejde med XXXXXXXX (moderen) om støtteforanstaltninger. XXXXXXX (moderen) ønsker trods anbefaling heller ikke at lade sig selv og XXXXXX (datteren) udrede psykiatrisk.

Datteren smiler sjældent
XXXXXXX (datteren) er en pige, der har behov for yderligere udredning. Hun har kognitive, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Hun virker tillukket og smiler sjældent.

 

Mor og datter læser med på kommentarerne, og de beder om et godt råd, for de vil leve sammen.

Har du et bud på, hvad de kan sige, så de kan bo sammen igen?

OBS: Du behøver IKKE skrive, at der ved en beklagelig fejl fremgik et navn i brevet. Det er slettet.

 

1 af 2 
2 af 2 
470 kommentarer
Vis kommentarer