Mors mareridt: Hent din søn, han slår de andre

Katrines søn har det meget svært i børnehaven, og børnehaven mener ikke han kan være der mere end et par timer. Men det mener kommunen.

- Min søn er 5 og hans overskud er ikke særligt stort.

- Når han ikke har mere overskud bliver han stærk udadreagerende, fordi hans hoved ikke kan mere.

- Han reagerer på både voksne og børn, og man er faktisk nødt til at lave overgreb ved at fjerne ham fra fællesskabet.

De ringer og beder mig hente ham
- Han er i – som det hedder - stigende mistrivsel, hvis han skal kunne være i børnehave mere end 2 timer. Da han ikke kan fungere i længere tid.

- Derfor ringer de til mig og beder mig at hente ham.

Hvad med at give mig for tabt arbejdsfortjeneste?
Sådan indleder Katrine S et brev til nationen! om den måde hun og hendes søn bliver behandlet på at Halsnæs Kommune. Sønnens børnehave har faktisk lavet en udtalelse som ledelsen rådhuset har set – en udtalelse, der klart beskriver, at sønnen ikke kan være i børnehave i mere end et par timer, og Katrine mener derfor, at kommunen burde give hende en form for løn, så hun kunne være hjemme med sønnen.

For man kan jo ikke passe et arbejde
Det har kommunen afvist som du kan se, og nu ved hun ikke hvad hun skal gøre. Moderens brev – som Halsnæs Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Man kan ikke passe et arbejde, hvor man bliver ringet hjem efter 2 timer hver dag.

- Og derfor søgte jeg som enlig mor, det man kalder tabt arbejdsfortjeneste, for at være til rådighed og pasning af min søn.

- Børnehaven har jo erkendt og skrevet, at de ikke har ressourcer til at kunne have ham dernede i længere tid, og at de selvfølgelig ikke vil lave mistrivsel på børn, da han vil være i stærkt mistrivsel, hvis han skal være dernede mere end to timer.

Hvad skal jeg gøre?
- Men Halsnæs kommune har givet afslag på ansøgningen og skriver bare følgende:
’med baggrund i overstående vurderes det at XXXXX børnehus kan løfte opgaven med pasning af XXXX’.

- Hvad skal jeg gøre, skriver moren, og noget tyder på, at det var godt hun hev fat i nationen! For kommunen havde en helt anden opfattelse, som du kan se i svaret:

Kommunen: Nu afsætter vi ressourcer
- Halsnæs Kommune kan ikke gå i detaljer i den konkrete sag.

- Men vi kan sige så meget, at det var kommunens opfattelse, at aftalen om to timer daglig pasning var et frivilligt ønske fra begge parter.

- Vi har efter jeres henvendelse været i dialog med moderen og meddelt, at barnet kan blive passet i de timer, der ønske om, og at kommunen vil afsætte de ressourcer, det kræver, skriver kommunen, men hvad tænker du?