Mundbindsskænderi: Afvist på sygehuset

Mundbindskravet kan skabe diskussion og dårlig stemning - især for folk, der er fritaget for at at bære mundbind. Kræftsyge Henrik, der også har KOL, blev f.eks. nægtet adgang, da han skulle have taget blodprøve.

Henrik har KOL og lungekræft og hans læge har fritaget ham for at bære mundbind. Men den fritagelse virker ikke hele tiden. steder. Privatfoto
Henrik har KOL og lungekræft og hans læge har fritaget ham for at bære mundbind. Men den fritagelse virker ikke hele tiden. steder. Privatfoto

- Jeg blev onsdag morgen kl. 8.30 nægtet adgang på Næstved sygehus, onkologisk afds ambulatorium.

- Jeg skulle have taget en blodprøve. Den skal bruges hurtigt, fordi jeg er kommet med i undersøgelse på Rigshospitalet

- Jeg fik at vide, at jeg skulle bære mundbind – men jeg kan ikke bære mundbind, hvilket jeg iøvrigt har en lægeerklæring på.

 

- Og jeg bærer altid et badges med teksten, FRITAGET FOR MUNDBIND, da jeg har lungekræft med en luftkapacitet på 34%.

- Mundbind er helt umuligt for mig.

Tirsdag kunne jeg ellers godt
Sådan indleder Henrik L et brev om at være fritaget for mundbind af én læge – og så blive afvist et andet sted i sundhedssystemet, for ikke at bære mundbind.

Henrik har selv forsøgt at klare situationen, da han som cancerpatient får taget blodprøver i sin hjem by Faxe hver 14. dag, men der har de ikke tid før næste uge, og nu er Henrik bange for at miste sin plads i den undersøgelse Rigshospitalet laver. hans brev – som nationen! har sendt til Region Sjælland, der tager sig af pressehenvendelser for Næstved Sygehus – fortsætter nemlig således:

Afvist med hjemmesyet mundbind

Jeg argumenterede, de nægtede
- Jeg var ellers på selvsamme sygehus tirsdag for at få taget en biopsi af kræften, den skal bruges i det videnskabelige forsøg på Rigshospitalet.

- Og tirsdag bar jeg hverken mundbind eller visir til undersøgelsen, og lægen sagde at det var helt ok.

- Men onsdag ville de så ikke tage den nødvendige blodprøve, som skal sendes til Rigshospitalet.

- Jeg argumenterede for min fritagelse, men de nægtede.

Må det det?
- Men må de det i den situation. Og er det rimeligt, at sundhedsvæsenet den ene dag siger ok, men IKKE den anden dag, skriver Henrik og derfor har nationen! bedt Region Sjælland om at svare på tre de spørgsmål:

Hvorfor kan en borger, der er fritaget for mundbind, ikke få taget en blodprøve på Næstved Sygehus?

- Borgere har naturligvis mulighed for at komme i Onkologisk Ambulatorium på Næstved Sygehus uden mundbind, hvis de er fritaget for mundbind.

- Den aktuelle borger er jævnligt kommet i afdelingen i en lang periode op til den omtalte begivenhed.

Vigtigt med skarpt fokus på smitte
- I afdelingen færdes mange mennesker med fysisk svækkelse og nedsat immunforsvar, og det er derfor vigtigt med et skarpt fokus på smitteforebyggelse og hygiejne.

- Borgere, som ikke kan bære mundbind, får typisk udleveret visir og vil i videst muligt omfang blive skærmet fra andre borgere.

Hvor mange problemer giver borgere, der vil behandles uden mundbind, jer i det daglige?

- Vi behandler dagligt omkring 80 borgere med kræft i Onkologiske Ambulatorie Næstved Sygehus og har det sidste år kun haft ganske få patienter, som ikke har kunne bære værnemidler efter forskrifterne.

Henrik er den første
- Vi er ikke bekendt med, at der tidligere har været uenigheder med patienter som ikke kan bære værnemidler efter forskrifterne.

Har i et godt råd til borgere, der skal behandles på et sygehus, og er fritaget for mundbind?

- Værnemidler bæres for at alle skal kunne modtage kræftbehandling på hospitalet med mindst mulig risiko for smitte fra andre patienter eller fra personale.

- Ved fritagelse fra mundbind, har vi gode erfaringer med at bruge visir.

Men kontakt os før du kommer hvis du er fritaget
- Hvis hverken mundbind eller visir er en mulighed, anbefaler vi at man kontakter afdelingen på forhånd, så afdelingen har mulighed for at planlægge besøget, så kontakt til andre patienter holdes på et minimum.

- Det kan gøres ved at henlægge besøget til efter den normale åbningstid ved at reservere separat ventelokale eller ved andre foranstaltninger, skriver Region Sjælland.