Naboer raser over børnehave: Larmer også om natten

Hvad gør man, når dem, man tror skal hjælpe en, viser sig ikke at ville hjælpe. Nogle borgere fra Esbjerg synes deres kommune svigter.

Vi naboer er nu 'full time heavy' generet af støj og gener. Privatfoto
Vi naboer er nu 'full time heavy' generet af støj og gener. Privatfoto

- Vi bor ved siden af en kommunal børnehave i Esbjerg. Det har vi gjort  i henholdsvis 2 og 3,5 år.

- Det har været uproblematisk lige indtil pludselig en sommerdag i 2018, hvor kommunen starter ombygning af børnehavens udearealer. Uden varsel, orientering eller høring hos os naboer.

Nye høje legetårne
- Der bliver bygget  nye høje legetårne og indkøbt elektriske musik-slaginstrumenter og opbygget store sandkasser og en cykelsti og boldbaner.

- Og endda pludselig er alle disse faciliteter også til fri afbenyttelse uden for børnehavens åbningstid, så vi naboer nu er full time heavy generet af støj og gener.

- Og ikke bare i åbningstiden, men 24/7. Alle er ganske enkelt velkomne, og det bliver flittigt benyttet af mange forskellige grupper. 

Kommunen tager os ikke alvorligt
Sådan indleder fire Esbjergborgere et brev til nationen! om den i deres ører – og øjne – helt urimelige måde Esbjerg Kommune behandler dem på. For lige meget hvor meget de end har forsøgt at gøre kommunen opmærksom på, at børnehavens larm generer dem, så er der ingen hjælpe at hente. Og derfor prøver de nu at skrive til nationen!, for at høre, om der evt er nogle  der kan give dem et godt råd.
Deres brev – som Esbjerg Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Naboers henvendelser til kommunen om hensyn til os og vores fritid mødes kun med afvisning og der er ingen forståelse eller imødekommenhed eller vilje til at værne naboer mod gener og støj.

- Vi har ellers sendt kommunen massive dokumentationer på, at lovgivning ikke er overholdt. Det gælder både mit støj, gener og planmæssige forhold.

- Esbjergs Kommune Plan 2018-2030 er overtrådte. Rammerne tillader slet ikke, at kommunen driver børnehave på den lokation.

- Lovgivningen tillader ganske enkelt ikke en miljøklasse som kan rumme drift af børnehave på den placering.

De føler sig hævet over loven
- Men Esbjerg Kommune forvaltninger holder sig hævet over love og regler og holder deres egen offentlige institutioner højere end love og rammer.

- De selvsamme love og rammer og regler som de kræver at borgerne og private virksomheder skal overholde til punkt og prikke, lyder det fra de fire borgere, og kommunen har fået planchef, Peter Bagge og områdechef for Børn & Dagtilbud, Mette Lindkær til at svare på, hvad de siger til anklagerne om at kommuneplanen bliver overtrådt og hvorfor, der skal være adgang hele døgnet til børnehavens legeplads:

Blev godkendt i 1969
- Børnehavens placering på Havbakken er fuldstændig i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser.

- Børnehaven Havbakken er godkendt af Sognerådet i Guldager og Boligministeriet i 1969. Selve byggeriet er opført af Esbjerg Kommune i 1970, kort efter kommunesammenlægningen.

- Børnehaven har været i kontinuerlig fortsat drift lige siden.

- I henhold til Planlovens § 56 kan en eksisterende lovlig drift fortsætte selvom plangrundlaget ændres, hvis der er en fortsat drift som ikke har været afbrudt i over 3 år.

- Jeg skal i den forbindelse henvise til to klagenævnsafgørelser fra Natur og Miljøklagenævnet, NMK-33-03449, NMK-33-00083.

- Med henvisning til ovenstående er der således tale om en i henhold til Planloven lovlig drift og klagen afvises derfor, skriver planchefen.

2. Hvorfor skal der være adgang hele døgnet til børnehavens legeplads?

- Nogle institutioner og deres bestyrelser vælger, at dette skal være en mulighed for børnene og deres familier, udenfor åbningstid.

- Dette som en udvidet public service, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger herpå fra kommunens familier.

- Når en legeplads gøres tilgængelig udenfor børnehavens almindelige åbningstid, skal det selvfølgelig ske med respekt for børnehavens naboer. 

- Derfor har vi netop opsat et skilt for alle brugere af legepladsen, som opfordrer til at man bruger legepladsen ansvarligt.

- Det er for at imødekomme klagerne og samtidig sikre, at familier med børn også fortsat kan have glæde af udendørsfaciliteterne i Havbakken, skriver områdechefen, men hvad tænker du?