Nej, nej og syv gange nej

Hvis myndighederne stolede på, at Troels' kæreste ville rejse hjem til Mali igen, ville hun få et visum. Men myndighederne er i tvivl, og det gør Troels stiktosset - og stædig

Følg nationen!

- Jeg har modtaget i alt syv afslag på visum til Mariam.

- Det første fra ambassaden i Bamako 16. marts sidste år og her til sidst afslaget fra Udlændingestyrelsen 9. februar i år.

30.000 læsere støtter Troels
Sådan indleder Troels M, som du sikkert er stødt på her på nationen! de seneste måneder, et nyt brev om de danske visumregler, der betyder, at hans kæreste fra Mali ikke får lov til at komme til at komme og besøge ham. Troels har fået massiv opbakning fra nationens! læsere. Mere end 40.000 har svaret på spørgsmål om Mariam, og et massivt flertal på 76 procent synes, at hun skal have lov til at komme til Danmark. Og 41 procent syne, ats hun skal have lov til at blive her, hvis hun har lyst.

Afslag på visumansøgning til Mariam

16.03.2021

Afslag fra den danske ambassade i Bamako. Brevet modtager jeg fra Mariam under mit besøg hen over månedsskiftet marts-april 2021. Samme dag som afslaget – altså den 16. marts 2021 – var Mariam blevet ringet op af en lokalansat på ambassaden, der meddelte hende, at hun kunne indfinde sig på ambassaden for at modtage sit visum. Det er først da jeg ankommer den 23. marts, at jeg ser hendes pas uden visum og afslagsbrevet på engelsk, som Mariam ikke forstår. Dette viser, at der er et internt kommunikationsproblem i ambassaden, hvilket hverken Mariam eller jeg kan tage ansvaret for.

12.08.2021

Fornyet afslag denne gang fra Udlændingestyrelsen. Den 22. juni 2021 havde jeg sendt en indsigelse til Udlændingestyrelsen over afslaget dateret 16. marts fra den danske ambassade. Årsagen til min lidt sene reaktion er, at det – grundet bureaukrati i Mali - først er under mit næste besøg hen over månedsskiftet maj-juni 2021, at jeg kan få en fuldmagt underskrevet af Mariam, der gør det muligt for mig at repræsentere hende i det videre forløb over for de danske myndigheder.

10.01.2022

Fornyet afslag fra Udlændingestyrelsen. Selv havde jeg den 22. oktober 2021 sendt endnu en indsigelse grundet afslaget af 12. august 2021. Når det tog mig et par måneder, skyldes det, at jeg måtte forske mere indgående i årsagen til dette afslag. Udlændingestyrelsen havde lovet mig et snarligt svar på min henvendelse af 22.10.2021, men endnu to måneder senere havde jeg intet hørt. Den 25. december 2021 sender jeg derfor en høflig påmindelse, idet jeg gør opmærksom på, at jeg nu besøger Mariam for fjerde gang i 2021.

12,01.2022

Fornyet afslag fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen fastholder afgørelsen og gør samtidig opmærksom på, at det ikke ændrer noget, at jeg har besøgt Mariam gentagne gange i løbet af 2021.

03.02.2022

Fornyet afslag fra Udlændingestyrelsen. Styrelsen fastholder afgørelsen og hævder, at jeg ikke er fremkommet med nye oplysninger, der kunne føre til en ændret beslutning. Forud for dette havde jeg sendt et brev dateret 17. januar, hvori jeg beder om dokumentation for, at Mariams sag er blevet underkastet en konkret og individuel vurdering i overensstemmelse med de gældende regler, F.eks. ved afholdelse af et møde med hende på ambassaden mhp. at få belyst hendes motiv for at rejse til Danmark. En sådan dokumentation har jeg ikke på noget tidspunkt modtaget   I samme brev beder jeg om et møde på Styrelsens hovedkontor i Næstved for at rydde eventuelle misforståelser af vejen.

04.02.2022

Svar fra Udlændingestyrelsen, der nu henviser mig til Udenrigsministeriet, som man mener, at sagen sorterer under. Selvom jeg er skeptisk, henvender jeg mig den 7. februar til ministeriet, der klart afviser at have noget at gøre med sagen, idet ambassaden i Mali allerede i marts 2021 havde behandlet den og givet afslag. Dette meddeler jeg Udlændingestyrelsen skriftligt samme dag samtidig med, at jeg i klare vendinger udtrykker min undren over Styrelsens handlemåde.

09.02.2022

Endeligt afslag fra Udlændingestyrelsen. Det meddeles, at 'visumsagen er afsluttet og at klagesagen ikke længere verserer hos Udlændingestyrelsen'. Endvidere meddeles det, at man ikke kan imødekomme mit ønske om et personligt møde på Styrelsens hovedkontor i Næstved.

Dermed slutter min korrespondance med Udlændingestyrelsen bortset fra mit svarbrev dateret 10. februar 2022, hvori jeg nævner, at jeg nu vil søge at skaffe visum til Mariam ad anden vej.

Ny minister? Måske er der en chance?
Nu har han bemærket, at der er skiftet ud på ministerposten i Udlændinge- og Integrationsministeriet, og han beder nu den nye minister svare på, hvorfor det åbenbart er umuligt for folk som Troels at få besøg af en som Mariam. Og hvad den nye minister har af gode råd til borgere, der gerne vil invitere en kæreste fra f.eks. Mali, kan gøre for at overbevise myndighederne om, at de skal give visum. Og om ministeren vil bekræfte eller afkræfte, at alle visumansøgere får en individuel behandling.

De skal ikke køre mig træt
Du kan læse ministerens svar nedenfor – Troels brev fortsætter nemlig således:

- Jeg tror ikke på, at Udlændingestyrelsen overhovedet har kigget på Mariams sag og har lavet en konkret og individuel vurdering, som hun og jeg har krav på.

- Jeg er meget stædig, og jeg vil ikke afvise, at jeg i yderste konsekvens vil gå rettens vej. 

- Jeg ønsker IKKE, at de i Udlændingestyrelsen får indtryk af, at de har kørt mig træt, skriver Troels, og Kaare Dybvads folk i Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt dette svar:

Hun rejser sgu nok ikke hjem
- Som svar på dit spørgsmål kan ministeriet oplyse følgende:

- En ansøger vil normalt få visum, hvis myndighederne vurderer, at ansøgeren utvivlsomt har til hensigt at rejse hjem, inden visummet udløber, og at ansøgeren i øvrigt vil overholde betingelserne for et meddelt visum.

- Det gælder, uanset hvilket visumpligtigt land ansøgeren kommer fra.

- Hvis myndighederne derimod vurderer, at der kan være tvivl om, hvorvidt ansøgeren vil rejse hjem eller ud af Schengen-landene igen, inden visummet udløber, eller om ansøgeren i øvrigt vil overholde betingelserne for sit visum, vil myndighederne lægge vægt på, hvilken af de fem hovedgrupper af visumpligtige lande, ansøgeren tilhører.

Og Mali er i risikogruppe 4
- De visumpligtige lande er i henhold til dansk visumpraksis inddelt i fem hovedgrupper. Hovedgrupperne er fastlagt på baggrund af en generel vurdering af risikoen for, om visumansøgere fra de pågældende lande ikke vil forlade Schengen-landene inden visummets udløb.

- Mali er aktuelt placeret i hovedgruppe 4.

- Hovedgruppe 4 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en høj grad af risiko for indvandring i Danmark eller andre Schengen-lande.

- Til statsborgere fra disse lande og regioner gives der som udgangspunkt visum med henblik på privatbesøg hos de nærmeste familiemedlemmer samt til forretningsbesøg samt kulturelle og videnskabelige besøg.

- Som nærmeste familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, mindreårige børn og forældre.

Så kærester får som udgangspunkt ikke visum
- På baggrund af den generelle vurdering af at statsborgere fra Mali, udgør en høj grad af risiko for indvandring i Danmark og andre Schengen-lande, gives der med andre ord som udgangspunkt ikke visum til besøg hos herboende kærester.

- Hovedgruppeinddelingen er imidlertid vejledende og angiver for hver hovedgruppe den personkreds, der som udgangspunkt kan meddeles visum, herunder når der er tvivl om, hvorvidt visumansøgeren har til hensigt at forlade Schengen-området inden visummets udløb.

- Dette indebærer, at en visumansøger, der ikke tilhører den personkreds, der i henhold til en given hovedgruppe som udgangspunkt kan meddeles visum, ikke på forhånd er afskåret fra at kunne meddeles visum.

Men alle får en konkret og individuel vurdering
- Det betyder med andre ord, at alle visumansøgere får en individuel behandling. Alle visumansøgninger underkastes således en konkret og individuel vurdering baseret på de i visumansøgningen indeholdte oplysninger om ansøgerens konkrete forhold sammenholdt med de generelle forhold i ansøgerens hjemland.

- Afgørelser om visum træffes efter reglerne i EU's visumkodeks og reglerne i visumbekendtgørelsen samt retningslinjerne i visumvejledningen, skriver Kaare Dybvads presseafdeling, der opfordrer til, at man læser mere om visumregler og -praksis på nyidanmark.dk.

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ansøge/Kort-ophold-(Visum)/Privatbesøg-og-turistbesøg samt om reglerne under lovstof: https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/Lovgivning

 

Mere fra Ekstra Bladet+

Den 4. november 2020 forgreb Danmarks regering sig på demokratiet

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind