Nervøs nabo: Husene forsvinder bare

nationen! har modtaget et brev fra Tove, der er nabo til en grusgrav. Hun har lagt mærke til, at huse på grusgravens område forsvinder et efter et, og det gør hende utryg.

- Hej.

- Jeg har i årevis prøvet at få lidt styr på alt det som foregår i den grusgrav, der ligger her ved Hedehusene.

- Men ejerne er - som jeg oplever det - super dygtige til at undvige al kritik, og det virker som de kan få alle mulige dispensationer i region og kommune.

Firelænget gård forsvandt - pist væk
- I februar - hvor der var en høring på hotel Scandic i Roskilde om den nye grusgrav-etape - prøvede jeg f.ex at høre til den 4-længede gård, der lå på Løkkegårdsvej i Roskilde.

- Den forsvandt over en weekend ... væk som i pist væk.!

Sådan indleder Tove R et brev affaldssortering og huse, der forsvinder.
Tove har nemlig en nabo, der driver en grusgravforretning, og i løbet af de seneste år har hun bemærket, at flere huse er forsvundet fra området.

Vi andre skal sortere køkkenaffald
Hun har forsøgt at få gruscheferne til at svare, men det er ikke lykkedes, og nu beder hun nationen! om at hive fat i kommunen og firmaet.  Firmaet svar kan du se nedenfor. Toves brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har fået nok, også set i lyset af, at vi almindelige borgere ikke engang kan smide køkkenaffald ud, uden at sortere det.

- Og så skal man gå og spekulere over, om de dumper et helt hus med indhold.

- Jeg ved at ved nedrivning skal der udstedes foreligge en nedrivnings-tilladelse fra kommunen.

Man må ikke bare dumpe hus
- Der skal være lavet prøver af maling, træ osv. det skal ske via eks. Niras eller andet nedrivnings firma og huset skal være stribbet altså tømt og sorteret i hvad affald det hører under.

- Man må ikke bare dumpe et hus sådan strider mod alle miljøkrav.

- Se det her kort, der viser, hvor der er forsvundet huse:

Hus nr fem forsvinder nok også snart
- Hus nr.1 lå på Øster Hedevej 4000 Roskilde. Det var en 4 længet gård med udbygninger.

- Hus nr 2. Lykkegård var en 4 længet gård med udbygninger blev over en meget kort periode pist væk . det var lige før jul.

- Hus nr.3 lå tæt på hus nr. 4, som lige nu ligger på en ø(se billedet ovenfor).

- Hus nr.5 venter nok på samme skæbne, skriver Tove og Nymølle Stenindustrier kan faktisk godt forstå, at nogen undrer sig:

Vi skal have adgang til råstofferne under husene
- Vi har opkøbt en række ejendomme i forbindelse med vores arbejde i Hedehusene grusgrav.

- Der er tale om ejendomme, som vi har ejet i mange år, og som vi har været nødsaget til at fjerne for at kunne få adgang til de råstoffer, der gemmer sig i jorden under husene.

- Råstofferne er nødvendige for at bygge veje, broer og sygehuse i Danmark. Vi har naturligvis fået alle nødvendige tilladelser og fulgt gældende regler på området både forud for og under nedrivningen.

Kan godt forstå det ser mystisk ud
- Vi kan godt forstå, at det kan se mystisk ud, at vi nogle gange graver uden om nogle af de huse, vi ejer, og set fra et samfundsperspektiv giver det heller ikke meget mening.

- Men det skyldes, at vi afventer godkendelse fra myndighederne til at rive husene ned, og det kan tage meget lang tid.

- Derfor sker det en gang imellem, at vi må grave udenom husene, da vi fortsat afventer en godkendelse.

- Det betyder rent faktisk, at vi kommer til at efterlade gode råstoffer i vores undergrund, selvom det ikke er den bedste udnyttelse af vores knappe råstofressourcer i Danmark.

Planen er også at rive hus nr 5 ned
- Vi har noget af Danmarks bedste grus i jorden under Hedehusene grusgrav, og derfor er vores plan er også at rive hus nr.5 på Toves kort ned, så vi kan grave gruset op til byggeprojekter på Sjælland.

- Men vi afventer fortsat, at vi får en godkendelse af myndighederne, så vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår eller om det sker.

Men der kan bygges nys huse
- Vi har en intention om at der skal opføres nye huse på en del af grundene, når gruset er gravet og grundene er efterbehandlet, skriver Ole Nørklit, adm. direktør i Nymølle Stenindustrier A/S, der også har sendt disse fakta og et foto af en efterbehandlet grusgrav med:

Baggrund om Hedehusene grusgrav og Nymølle Stenindustrier:

1. Hedehusene grusgrav har eksisteret i over 100 år, og råstofferne herfra bliver blandt andet brugt til byggerier i København og resten af Sjælland, blandt andet veje, broer, sygehuse, boligejendomme og erhvervsbygninger.

2. Hedehusene grusgrav beskæftiger godt 100 mennesker, inkl. råstofgeologer, maskinførere og vognmænd, der afhenter gruset og bringer det ud til byggepladserne.

Plads til dyr og planter og borgere
3. Nymølle har pt. 16 aktive grusgrave rundt om i landet, og indvinder ca. 5 mio. m3 råstoffer om året – det vil sige ca. 18 procent af den samlede årlige indvinding i Danmark.

4. Nymølle er medlem af Danske Regioners kodeks for godt naboskab. https://www.godtnaboskab.dk/

5. Når Nymølle er færdige med gravearbejdet, vil der ske en efterbehandling af områderne, som fx kan bane vejen for, at et rigt dyre- og planteliv kan flytte ind og at det kan blive til et rekreativt område til gavn for borgerne i området.

Det her billede fra Hedeland er et godt eksempel på det, skriver Nymølle Stenindustrier men hvad tænker du?