Nu ryger huset: Svend misforstod reglerne

Svend kom til at søge efterløn i februar, men skulle have ventet til 10. marts. Nu kan han ikke få en krone og regner med, at huset ryger som det første

- Jeg blev 63 år d. 11. marts 2020. Fra den dag skulle jeg være berettiget til efterløn.

- Men min A-kasse, som er Akademikernes A-kasse har nægtet mig efterløn.

- Sagen er, at jeg de sidste 2½ år har været i seniorjob ved Faaborg Midtfyn Kommune, og at der åbenbart er en regel om at man - når man er i seniorjob og når efterlønsalderen - senest én dag før fødselsdagen, skal sende en ansøgning om efterløn.

- Men jeg kom til at søge om et efterlønsbevis.

Fik beskeden at det var for tidligt - ikke at det var forkert
Sådan indleder Svend E. et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige behandling han har fået af Akademikernes A-kasse. Svend har nemlig ingen indtægt lige nu, da han havde regnet med at få efterløn på cirka 17.000 pr. måned, og han synes, det er en hård straf for at have misforstået reglerne.

Nationen! har spurgt a-kassen, om de vil kommentere brevet og Svends situation – og om de kan bekræfte, at de har afvist at give ham efterløn, og om hvor mange der som Svend går glip af efterløn, fordi de ikke søger korrekt. Deres svar kan du læse nedenfor. Svends brev fortsætter nemlig således:

Nu er der fire-fem måneders svartid
- Jeg søgte om dette efterlønsbevis i februar måned, men fik besked om at det var for tidligt, det skulle være på min fødselsdag.

- Og de gjorde mig ikke opmærksom på, at jeg havde misforstået noget, og søgte det forkerte.

- A-kassen har afvist mig,  og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, har også afvist mig, og nu er sagen sendt videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, hvor svartiden er 4-5 måneder.

- Indtil da, lever jeg helt uden indtægt og må forvente at gå på tvang med mit hus.

- Jeg kan ikke forstå, at jeg skal straffes så voldsomt, da jeg jo ikke har været opmærksom og ikke ønsker at overtræde loven, skriver Svend, men i det svar, Akademikernes A-kasses juridiske chef, Jes Flatau, har sendt til nationen!, er der ikke megen hjælp at hente.

Man skal søge inden efterlønsalderen
- Generelt kan vi sige, at reglerne er således, at man som hovedregel skal opfylde et krav på et års arbejde for at overgå til efterløn.

- Dog kan et medlem, der efter det fyldte 50. år mister dagpengeretten, opnå ret til efterløn, selv om arbejdskravet ikke er opfyldt, hvis medlemmet ved fortsat indbetaling af medlems- og efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn på det tidspunkt, hvor medlemmet når efterlønsalderen.

- Hvis man er i et seniorjob, indebærer det, at man skal have søgt om efterløn inden efterlønsalderen.

- Søger man for sent, skal man først opfylde arbejdskravet for at kunne gå på efterløn. A-kasserne, herunder Akademikernes A-kasse, er forpligtede til at administrere efter reglerne.

- Derfor har vi ikke mulighed for at træffe en anden afgørelse, hvis situationen er som den beskrevne.

Og man kan klage
- I de situationer, hvor den afgørelse, som vi må træffe, har meget alvorlige konsekvenser og i visse tilfælde kan synes at savne proportionalitet, råder vi derfor altid medlemmerne til at klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som modsat a-kassen har mulighed for at dispensere fra de reglerne.

- Det har STAR tilsyneladende ikke ønsket at gøre i den konkrete situation, skriver a-kassen, men hvad tænker du?