Nul corona-nåde: Har man begået en forbrydelse, skal man afsone sin straf

nationen! har fået et brev fra en forsvarsadvokat, der synes justitsministeren skal overveje at løslade nogle fanger pga af coronasituationen. Men det synes justitsministeren absolut ikke.

Den aktuelle situation giver hverken grundlag for at udvide mulighederne for løsladelse af afsonere eller for at løslade varetægtsfængslede, skriver justitsminister Nick Hækkerup til nationen!: Foto: Aleksander Klug
Den aktuelle situation giver hverken grundlag for at udvide mulighederne for løsladelse af afsonere eller for at løslade varetægtsfængslede, skriver justitsminister Nick Hækkerup til nationen!: Foto: Aleksander Klug

- Jeg er taknemmelig for, at jeg har mulighed for at være sammen med de mennesker, som jeg elsker og som betyder mere for mig end mit eget velbefindende.

- Jeg kan være sammen med min familie, så selvom verden er lukket ned, kan jeg bruge ventetiden på at kigge dem i øjnene, der giver mit liv mening, og så er min himmel ikke længere helt så mørk og ensom.

- Den mulighed har de indsatte i de danske fængsler ikke.

Samtlige besøg og udgange er annulleret
Sådan indleder Janus Malcolm Pedersen, der er forsvarsadvokat, et brev til nationen! om de vilkår, der gælder lige nu i de danske fængsler - vilkår som flere indsatte og pårørende til indsatte, har fortalt om på denne side de seneste dage:

Min mand er i fængsel: Send ham please hjem med fodlænke

Realitybabe bekymret for fængslet kæreste

Coronastrejke i dansk fængsel

De må ikke få tøj leveret
Advokaten mener, at der er mulighed i lovgivningen for at ganske mange af de indsatte ville kunne løslades lige nu, og nationen! har derfor bedt justitsministeren om at kommentere brevet. Nick Hækkerups svar kan du læse nedenfor - advokatens brev fortsætter nemlig således:

- Kriminalforsorgen har valgt at annullere samtlige besøg og udgange.

- Flere fængsler har efter ordre fra Direktoratet for Kriminalforsorgen meddelt, at pårørende ikke længere må indlevere tøj eller andre effekter til de indsatte.

- Indsatte der er smittet med coronavirus eller som viser tegn på at være smittede, bliver isoleret med så begrænset kontakt til personalet som overhovedet muligt.

Var i et fængsel uden at se noget håndsprit
- De indsatte i Vestre Fængsel har ikke fri adgang til håndsprit, fordi der ikke er råd til at købe håndsprit til alle, og da jeg var i Storstrøms Fængsel for et par dage siden, så jeg ikke håndsprit noget sted på min vej igennem fængslet.

- Min familie og mine nære er dem, der giver mig trøst og håb i denne tid.

- De fleste indsatte har ikke mulighed for at være tæt på deres familie eller deres nærmeste.

- De kan ikke se dem, de kan ikke få besøg af dem, de kan ikke komme hjem på udgang til dem, de kan ikke holde om dem og mange af dem kan ikke engang ringe til dem.

Send dem hjem med fodlænke
- Så min appel til dig som justitsminister er at vise samfundssind. Også overfor de mest udsatte i samfundet.

- Lovgivningsmæssigt er der alle nødvendige muligheder for at vise et medmenneskeligt hensyn overfor afsonere med respekt for befolkningens retsfølelse.

- Der er mulighed for at sende flere afsonere hjem med fodlænke.

- Dem der kun mangler den sidste del af deres afsoning, og dem der afsoner domme for kriminalitet, hvor det ikke vil støde retsfølelsen, kan sendes hjem, så de kan være der for deres nærmeste.

- I de mindre alvorlige sager, hvor varetægtsfængslingen alene er begrundet i et hensyn til efterforskningen, og hvor der ikke er nogen, der vil føle sig krænket over, at den sigtede får lov at være sammen med sin familie, i stedet for at belaste Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, bør det overvejes at løslade.

Man kunne fjerne en stor del af belastningen
- Straffuldbyrdelseslovens § 76 giver mulighed for at tilbyde strafafbrydelse for afsonere, når ganske særlige omstændigheder taler for det, hvor der ikke er risiko for misbrug og hvor hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod det.

- Hvis justitsministeriet valgte at gøre brug af disse muligheder, ville det kunne fjerne en så stor del af belastningen på landets fængsler og arresthuse, at det ville skabe plads til, at resten af de indsatte kunne få besøg af deres nærmeste under betryggende forhold.

- Det ville være et forsvarligt og forståeligt medmenneskeligt hensyn at vise overfor de indsatte, og det ville være en håndsrækning til det for tiden alt for pressede personale.

De indsatte er ti gange så utrygge som vi andre
- Jeg ved fra flere af mine klienter, at den utryghed, som vi andre føler, opleves tifold, når man samtidig er spærret inde og ikke længere har mulighed for kontakt med sine nærmeste.

- Så min appel er at vise dette medmenneskelige hensyn overfor dem, der lige nu betaler den største sociale pris, for den krise der er over os alle.

- Min appel er, at du som justitsminister og repræsentant for regeringen viser samfundssind overfor dem, der lige nu er mest udsatte.

- At du viser dig som det større menneske, skriver Janus Pedersen, men hvis han havde troet at brevet kunne få justitsministeren til at bløde lidt op, så troede han forkert:

Minister: Forstår godt det er indgribende
- Kriminalforsorgen tager en række nødvendige tiltag for at sikre, at man kan håndtere situationen i fængslerne i lyset af risikoen for smitte med coronavirus.

- Jeg har forståelse for, at nogle af tiltagene er indgribende for de indsatte og deres pårørende, men vi står i en helt særlig situation, der påvirker os alle.

- Efter min opfattelse giver den aktuelle situation hverken grundlag for at udvide mulighederne for løsladelse af afsonere eller for at løslade varetægtsfængslede.

- Har man begået en forbrydelse, så skal man afsone sin straf, skriver justitsminister Nick Hækkerup, men hvad siger du?